Default hero image

Skolor åter öppna

i Libanon

I mitten av oktober öppnade skolorna i Libanon igen efter det 34 dagar långa krig som kostade runt 1 200 människor livet.

Förutom många fysiska skador har kriget även drabbat människor psykologiskt. Barnen drabbades särskilt hårt.

Många barn har varit med om svåra traumatiska upplevelser. Skolan är en viktig del på vägen tillbaka till ett vanligt liv.

Många skolor förstördes

Mellan fyrtio och femtio skolor totalförstördes under kriget. Runt trehundra skolor fick omfattande skador. När undervisningen kom igång igen har den därför fått hållas i de skolor som fortfarande fungerar. I vissa fall har undervisningen fått bedrivas i skift för att alla ska få plats.

Många barn har fått gå i skolan i grannbyn istället för i sin hemby. Detta har dock inte förtagit den glädje barnen känner över att äntligen få komma till skolan igen och få träffa sina kompisar. Att få gå till skolan är ett viktigt sätt för barn att få komma tillbaka till vardagen och bearbeta sina trauman.

Skolmaterial och information

Många jordbrukarfamiljer har fått problem med att försörja sig till följd av kriget. I en sådan situation är skolmaterial ofta något som måste prioriteras bort. UNICEF har försett 1 400 skolor runtom i Libanon med skolmaterial. Lärare har också fått det material som är nödvändigt för att de ska kunna undervisa såsom t ex svarta tavlor och kritor.

UNICEF informerar om minor

UNICEF har också arbetat med att ge barnen information om minor och andra vapen. Det viktiga är att barnen lär sig att inte ta upp okända föremål från marken.

Områdena runt skolorna har röjts på minor, men det finns fortfarande en risk att minor finns kvar på många andra platser där barnen normalt leker.

Traumahantering

Ett annat viktigt inslag har varit att utbilda lärare i hur de ska kunna hjälpa traumatiserade barn. UNICEF har utbildat särskilda rådgivare som i sin tur har undervisat lärare i hur man t ex identifierar ett traumatiserat barn och i olika pedagogiska metoder som syftar till att få barnen att berätta om det de har varit med om.

Bearbeta upplevelser viktigt

Men bara det att barnen får gå i skolan och återuppta sina vanliga rutiner igen skapar trygghet. Ju snabbare detta sker, desto fortare kan barnen bearbeta det de varit med om och förhoppningsvis komma över det som har hänt.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Skolflicka - Afghanistan 2023
Afghanistan

Över 118 miljoner flickor världen över får inte gå i skolan. Anledningarna till att så många flickor berörs är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning.

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska.