UNI198933-575x383.jpg

Barns utbildning i fokus ett

år efter jordbävningen i Nepal

Idag har det gått ett år sedan Nepal drabbades av den första av två svåra jordbävningar som drabbade nära en miljon barn. UNICEF har under det senaste året arbetat hårt för att hjälpa barnen och deras familjer. Men mycket återstår att göra, särskilt när det gäller skolan.

Skribent |

Publicerad |

2016 04 25

Uppdaterad |

2016 04 25

Barns utbildning i fokus ett år efter jordbävningen i Nepal

– Mer än 35 000 klassrum skadades eller förstördes i jordbävningen. Men tack vare mycket snabba insatser kunde skolorna öppna igen redan en månad senare, i tillfälliga klassrum, säger Tomoo Hozumi, chef för UNICEF i Nepal. Vi fortsätter arbetet för att se till att barnen kan gå i säkra och permanenta skolor så snabbt som möjligt.

UNI198933-575x383.jpg
En glad pojke ler under en lektion vid en av UNICEFs tillfälliga skolor, i Kathmandu, Nepal.Foto: © UNICEF/Panday

En glad pojke ler under en lektion vid en av UNICEFs tillfälliga skolor, i Kathmandu, Nepal. Foto: © UNICEF/Panday

Av de nära 190 000 människor som tvingades söka skydd i tillfälliga läger bor nu cirka 14 procent fortfarande kvar. Arbetet pågår för fullt för att bygga nya hem till de familjer som fortfarande saknar bostad.

Barn som bor i tillfälliga läger är utsatta för olika risker, som människohandel. Mellan den 25 april 2015 och den 12 februari i år lyckades polisen i Nepal hindra omkring 89 fall av handel med barn varje månad. Efter jordbävningarna lyckades UNICEF i samarbete med regeringen och partners identifiera och registrera 39 337 barn som kommit ifrån sina familjer.

https://youtu.be/XGXdpeakfdI

Varmt tack till alla er som är med och kämpar för barnen i Nepal och i andra katastrofer! Det är ni som gör vårt arbete möjligt.

Vad har UNICEF åstadkommit?

  • UNICEF har gett stöd till bygget av 1 793 tillfälliga skolor.

  • 881 000 barn har fått skolmaterial och 8 125 lärare har utbildats i att ge psykosocialt stöd och livräddande information till barn.

  • 537 081 barn under fem år har vaccinerats mot mässling, röda hund och polio, i de drabbade områdena.

  • 11 333 gravida och nyförlösta kvinnor har fått tillgång till 22 säkra boenden där de kan bo och få den vård och det stöd de behöver före och efter förlossningen.

  • 373 546 barn under fem år har undersökts för undernäring.

  • Mer än 1,3 miljoner människor har fått tillgång till rent vatten, både i katastrofskedet och därefter mer långsiktiga insatser.

  • 890 589 människor har fått hygienprodukter och information om goda hygienrutiner.

  • 435 000 utsatta grupper i 19 jordbävningsdrabbade områden har fått kontantbidrag.

  • En miljon människor har nåtts med livräddande information via särskilda radioprogram.

UNI198984-575x372.jpg
Sumitra Poudel ler med sitt nyfödda barn i famnen utanför ett av UNICEFs 22 säkra boenden för gravida och nyförlösta kvinnor.Foto: © UNICEF/Karki

Sumitra Poudel ler med sitt nyfödda barn i famnen utanför ett av UNICEFs 22 säkra boenden för gravida och nyförlösta kvinnor. Foto: © UNICEF/Karki

Vad gör vi nu?

UNICEF stannar så länge som barnen behöver oss. Under de närmaste månaderna kommer vi att: Mycket har gjorts, men fortfarande återstår mycket att göra för att barnen i Nepal helt ska återhämta sig från katastrofen. UNICEF fortsätter arbetet för att hjälpa barnen och deras familjer och se till att landet står bättre rustat inför framtida katastrofer.

För att kunna fortsätta vårt arbete för barn som drabbas av katastrofer behöver vi bli fler som kämpar för barnen. Därför sänder vi på måndag den 2 maj årets Humorgala. Under galan visas reportage från UNICEFs arbete runt om i världen. I år reste skådespelaren Mikael Persbrandt till Nepal tillsammans med sonen Igor, och träffade Rajesh som drabbats hårt av jordbävningen. Humorgalan sänds i TV4, 2 maj kl 20.00. Missa inte det!

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Skolflicka - Afghanistan 2023
Afghanistan

Över 118 miljoner flickor världen över får inte gå i skolan. Anledningarna till att så många flickor berörs är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning.

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska.