Default hero image

Attacker mot skolor

i Afghanistan

UNICEF är mycket oroade över att attentaten mot skolor i Afghanistan har ökat dramatiskt. Bara under juli månad har man rapporterat en missilattack, 11 explosioner, 50 skolbränder samt 37 hot mot skolor och samhällen.

Skribent |

Publicerad |

2006 08 07

Uppdaterad |

2006 08 07

Attacker mot skolor i Afghanistan

Sedan början av 2006 har de regeringsfientliga grupperna i Afghanistan fått allt större kontroll över vissa områden och nya alianser bildats. Säkerhetssituationen i landet har kraftigt fösämrats.
Attackerna på skolor förekom tidigare endast i södra och sydöstra delen av landet, men inträffar nu över hela landet och ökningen är alarmerande. Totalt 99 incidenter rapporterades under juli, vilket innebär sex gånger så många som under samma period år 2005. Sex barn har dött på grund av den senaste månadens våldsamheter.

Politiskt kaos

Skolsystemet i landet är fortfarande svagt efter många års politisk tumult, med bland annat förbud mot utbildning av flickor under talibanernas ledning och med den konflikt som följde efter regimens fall och som fortfarande pågår.

? Efter allt vad Afghanistans barn har gått igenom om är det fruktansvärt att utsätta dem för detta, säger Bernt Aasen som är chef för UNICEF i Afghanistan. Barnen här har rätt till utbildning. Hot, kränkningar och våldsamma attacker mot elever i skolorna undergräver uppbyggnaden av det framtida Afghanska samhället.

UNICEF har uppmanat alla parter att sluta använda barn, lärare och skolor som måltavlor.

Positiv utveckling hotas

UNICEF har tillsammans med Afghanistans regering arbetat framgångsrikt för att se till att alla barn i landet ska få möjlighet att gå i skolan igen. I mars 2002 var 1,5 miljoner barn tillbaka i klassrummen och i december 2005 hade siffran stigit till 5,1 miljoner barn. Det mest imponerande är att 1,5 miljoner flickor som diskriminerades under talibanregimen är tillbaka i skolan igen.

Hundratals skolor stängs

På grund av oroligheterna stängs nu över 300 skolor i södra Afghanistan. Elever och lärare måste stanna hemma och den positiva utvecklingen är allvarligt hotad. UNICEF uppskattar att 100 000 elever på detta sätt förhindras att gå till skolan. Elever och lärare är utsatta för konstant hot och förnekas sin rätt till en säker skolmiljö.

Särskild arbetsgrupp ska öka säkerheten

UNICEF har tillsammans med Afghanistans skolmyndigheter och andra parter tillsatt en särskild arbetsgrupp som ska stärka säkerheten kring elever, lärare och skolor. I deras planer ingår att:

  • Skapa ett 24-timmars kommunikationssystem tillsammans med provinserna och som rutin kräva rapporter två gånger om dagen.

  • Utnämna 34 regionala skyddskonsulter som ska övervaka och analysera säkerhetsdata från fältet och samarbeta med lokala specialistgrupper, ansvariga från lokala byggfirmor samt traditionella ledare.

  • Se till att varje provins har minst två UNICEF-ansvariga som är specialiserade på skydd mot våld och övergrepp och som tillsammans med landets regering och lokala myndigheter planerar för att skydda barnen, framförallt flickorna, och kvinnliga lärare mot alla typer av övergrepp. De ska också övervaka att hälso- och säkerhetsföreskrifter, inklusive info om minor, samt att förstahjälpen-utrustning finns på plats i skolorna.

  • Samarbeta med religiösa ledare och politiker för att informera allmänheten och uppmuntra lokalsamhällen att öppna skolorna igen och skicka dit sina barn. Dessa ledare kommer att få särskild utbildning i hur man övertygar föräldrar att även sända sina döttrar till skolan.

  • När incidenter inträffar ska UNICEF, om säkerheten tillåter, vara på plats inom 72 timmar och inom fem dagar förse de drabbade med provisoriska skoltält, skolmaterial, svarta tavlor, kritor, med mera för att så fort som möjligt få igång undervisningen igen.

? Vi kan inte tillåta att de framsteg som gjorts när det gäller skola för 5,2 miljoner av landets barn ska spolieras, bara för att vi inte anstränger oss tillräckligt för att skydda barns rätt till en säker skolmiljö, menar Bernt Aasen. Om vi vill att våra barn ska växa upp utan våld, måste vi göra allt vi kan för att se till att deras skolor så säkra som möjligt.

*UNICEFs arbete är helt beroende av frivilliga bidrag. Vill du skänka pengar till UNICEFs arbete för barns rättigheter? Skänk en gåva här » *

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Skolflicka - Afghanistan 2023
Afghanistan

Över 118 miljoner flickor världen över får inte gå i skolan. Anledningarna till att så många flickor berörs är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning.

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska.