Gå till innehållet

Hästterapi hjälper barn med funktionsnedsättning i Sudan

I Sudan lever barn med funktionsnedsättningar ett mycket utsatt liv i fattigdom och utanförskap. Många familjer låter inte de här barnen gå i skolan och det händer att barn överges av sina föräldrar på grund av skam. Vi arbetar på plats för att barnen ska inkluderas i samhället.

Alldeles för många av barnen i låginkomstländerna går miste om sin skolgång. I Sudan får endast vart tionde barn med funktionsnedsättning gå i skolan. Barnen saknar även andra former av samhällsservice och skydd, vilket gör att de redan från födseln är dömda till ett liv i utanförskap och fattigdom.

Synfel, kognitiv utvecklingsstörning och hörselskador är vanligast. De flesta barn har fått sina skador på grund av problem som vi här i Sverige aldrig behöver oroa oss för – undernäring, vitaminbrister eller av fosterskador som orsakats av kvinnlig könsstympning.

 

Flicka med funktionshinder i Sudan

I många länder är barn med funktionsnedsättningar de mest utsatta av alla i samhället.

Stärka samhällets stöd

För att förändra situationen stöttar UNICEF myndigheterna i att inkludera barn med funktionsnedsättning i samhället. Bland annat hjälper vi till att:

  • Kartlägga situationen för och behoven hos barn med funktionsnedsättning
  • Förbättra möjligheterna till specialutbildning för de här barnen
  • Förbättra tillgången på vård och andra sociala tjänster som barnen behöver
  • Öka kunskapen om rättigheterna för barn med funktionsnedsättning

Minska diskriminering och fördomar

UNICEF arbetar också för att minska fördomarna mot barn med funktionsnedsättning. Syftet är att stoppa diskrimineringen av dessa barn och att visa vilken kapacitet och vilka förmågor barn med funktionsnedsättning har.

Vi arbetar också för att barn och unga med funktionsnedsättningar ska kunna organisera sig på ett bättre sätt och stärka sin röst och deltagande i samhället.

Ny livskraft genom hästterapi

För att stärka de här barnens självkänsla, minska deras svårigheter och hjälpa dem att inse sin egen förmåga kan barn med funktionsnedsättning exempelvis behandlas med så kallad hästterapi. Förutom en stunds lek på hästryggen, vilket i sig är ett stort ögonblick i vardagen, har hästterapin visat sig lindra barnens fysiska problematik, då deras muskelgrupper aktiveras genom rörelse. Terapin har också en viktig psykologisk funktion då den ökar barnens självkänsla och självförtroende.
 

Hästterapi Sudan

Hästterapi används framgångsrikt för att lindra barnens funktionsnedsättning.

Nioåriga Kerolos Farid, lärde sig att gå efter regelbunden behandling på ridcentret MiraclesSudan i Khartoum, Sudan.

– Min son var i mycket dåligt skick innan vi kom hit, säger Kerolos pappa. Nu kan han gå med hjälp av lite stöd.

– Barnen vet inte att det är terapi när de har roligt, säger Jane Anne vid MiraclesSudan. Hästen ger dem en känsla av att få röra sig fritt, oberoende av föräldrarnas hjälp.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

  2. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  3. Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor.

  4. Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

  5. Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Läs mer om Barnkonventionen