Ericsson installerar nätverksutrustning i katastrofområden

För att effektivt kunna kommunicera och samordna hjälpinsatser i katastrofsituationer, är det helt avgörande för UNICEF och andra FN-organ att kunna kommunicera med varandra via mobilnätet. Ofta skadas viktig infrastruktur i katastrofer, till exempel mobilmaster.

Telekombolaget LM Ericsson lanserade år 2000 volontärinitiativet Ericsson Response, som hjälper UNICEF att sätta upp ny, och i vissa fall reparera befintlig, nätverksutrustning i katastrofområden.

Ericsson Response
Bild: Ericsson Response-volontären Lars Rüdiger på plats i Haiti, 2010.

Ericsson Response har hittills assisterat mer än 40 hjälpinsatser i över 30 länder, exempelvis efter den förödande tsunamin i Indonesien 2004, och jordbävningen på Haiti 2010. Läs mer om arbetet i intervjun med Brent Carbno, Program Director för Ericsson Response.

Ericsson bidrar också med expertis kring hur man med hjälp av kommunikationsteknik kan maximera effekten av långsiktiga program för barn och unga i utvecklingsländer.