Gå till innehållet

Ericsson installerar nätverksutrustning i katastrofområden

Ericsson

För att effektivt kunna kommunicera och samordna hjälpinsatser i katastrofsituationer, är det helt avgörande för UNICEF och andra FN-organ att kunna kommunicera med varandra via mobilnätet. Ofta skadas viktig infrastruktur i katastrofer, till exempel mobilmaster.

Telekombolaget LM Ericsson lanserade år 2000 volontärinitiativet Ericsson Response, som hjälper UNICEF att sätta upp ny, och i vissa fall reparera befintlig, nätverksutrustning i katastrofområden.

Ericsson Response

Ericsson Response-volontären Lars Rüdiger på plats i Haiti.

Ericsson Response har hittills assisterat mer än 40 hjälpinsatser i över 30 länder, exempelvis efter den förödande tsunamin i Indonesien 2004, och jordbävningen på Haiti 2010. 

Ericsson bidrar också med expertis kring hur man med hjälp av kommunikationsteknik kan maximera effekten av långsiktiga program för barn och unga i utvecklingsländer.

Vill du veta mer?

Läs mer om arbetet i vår blogg. Där hittar du till exempel en intervju på engelska med Brent Carbno, programchef för Ericsson Response.