Ericsson installerar nätverksutrustning i katastrofområden

För att effektivt kunna kommunicera och samordna hjälpinsatser i katastrofsituationer, är det helt avgörande för UNICEF och andra FN-organ att kunna kommunicera med varandra via mobilnätet. Ofta skadas viktig infrastruktur i katastrofer, till exempel mobilmaster.

Telekombolaget LM Ericsson lanserade år 2000 volontärinitiativet Ericsson Response, som hjälper UNICEF att sätta upp ny, och i vissa fall reparera befintlig, nätverksutrustning i katastrofområden.

Ericsson Response
Ericsson Response-volontären Lars Rüdiger på plats i Haiti.

Ericsson Response har hittills assisterat mer än 40 hjälpinsatser i över 30 länder, exempelvis efter den förödande tsunamin i Indonesien 2004, och jordbävningen på Haiti 2010. 

Ericsson bidrar också med expertis kring hur man med hjälp av kommunikationsteknik kan maximera effekten av långsiktiga program för barn och unga i utvecklingsländer.

Vill du veta mer?

Läs mer om arbetet i vår blogg. Där hittar du till exempel en intervju på engelska med Brent Carbno, programchef för Ericsson Response.

 

Genom att samarbeta med FN kan vi vara med och hjälpa ett stort antal drabbade människor under en katastrof. Och eftersom vi har tydliga mål när vi gör våra insatser vet vi att vårt bidrag är meningsfullt och fyller en viktig roll under katastrofarbetet.”

Brent Carbno Programchef, Ericsson Response