Gå till innehållet

Ge syriska barn på flykt en möjlighet att gå i skolan

Kriget i Syrien har skapat den största flykting­krisen sedan andra världs­kriget. Flera miljoner barn har tvingats fly för sina liv, varav cirka 1,8 miljoner har flytt till Turkiet. Här riskerar många barn nu att gå miste om sin utbild­ning och vägen till en bättre fram­tid. Det vill UNICEF ändra på, genom Operation Dagsverke.

En syrisk flicka skrattar med en blå skolväska på ryggan.

Information om projektet

Om Turkiets projekt blir valt, kommer pengarna från Operation Dagsverke att användas till att:

 • 5 000 syriska barn och deras familjer kommer person­ligen att kontaktas och få information om de möjlig­heter till utbild­ning som finns i deras område. Ofta finns det olika möjlig­heter men som familjerna inte känner till.
 • 500 syriska barn kommer att kunna delta i:
  • Språkundervisning i turkiska, vilket gör deras liv i Turkiet lättare.
  • Speciella skolor med anpassad undervisning för de barn som missat ett eller flera år i skolan. Här kan de läsa in sina förlorade skolår i sin egen takt. Under­visningen ges på både turkiska och arabiska.
  • Program som ger kunskaper i att läsa, skriva och räkna på arabiska.

UNICEF kommer att nå 5 000 barn som bor i de delar av landet där flest barn inte går i skolan- mest i de södra delarna av landet. Arbetet kommer att utföras tillsammans med myndig­heterna i Turkiet och olika lokala organisa­tioner.

En lärare hjälper två syriska pojkar i ett klassrum i Turkiet.

Genom Operation Dagsverke vill UNICEF se till att fler syriska barn som flytt till Turkiet får möjlighet att gå i skolan.

Bakgrund

Flyktingkrisen som kriget i Syrien har skapat är den största sedan andra världs­kriget. Katastrofen är nu inne på sitt åttonde år. Över sex miljoner syrier har tvingats att lämna sina hem och nästan fem miljoner har flytt till ett annat land, de flesta till grann­länderna. Barnen betalar det högsta priset då de inte bara riskerar att gå miste om sin skol­gång, sin trygg­het, sitt hopp och sina drömmar, utan de riskerar också sina liv.

Allmänt om landet

Turkiet är det land där flest syriska flyktingar har sökt skydd: ungefär 3,6 miljoner. Hälften av dem är barn. Av alla flyktingar bor bara en av tio i ett av de 25 officiella flykting­lägren i landet. Övriga syriska flyktingar bor i vanliga städer och byar i södra Turkiet.

Situationen för barn

I Turkiet finns 1,6 miljoner barn som flytt från Syrien. Knappt en miljon av dem är i skol­åldern. Ungefär 600 000 barn går i skolor runt om i landet, vilket är fler än året innan. Men trots det går över 350 000 syriska barn i Turkiet inte i skolan.

Att få gå i skolan är en av barns viktigaste rättig­heter. De barn som inte går i skolan löper större risk att utsättas för barn­arbete, miss­handel, diskrimi­nering, utnytt­jande och att giftas bort som barn. De som inte får någon utbildning riskerar också att bli kvar i ett liv i fattig­dom.

Syriska barn i Turkiet behöver hjälp nu, mer än någonsin. Med UNICEFs hjälp har barnen en chans.

UNICEFs arbete för syriska barn i Turkiet

Child Friendly Spaces - Barnvänliga trygga platser
Under år 2015 upprättade UNICEF 25 så kallade barn­vänliga trygga platser runt om i Turkiet, både i flykting­läger och i de städer där många flyktingar bor. Barn­vänliga trygga platser är just det, trygga platser dit barn och deras familjer kan komma. Här får barnen leka, mat, lättare sjuk­vård och annan omsorg som de behöver. De kan också få psyko­logisk hjälp för att hantera trauman som de upplevt.

Hygienpaket
UNICEF gav under förra året ut hygienpaket till 60 000 personer på flykt genom Turkiet och Europa. Paketen innehåller tand­borstar, tandkräm, tvål, tvätt­medel, toalett­papper, hand­dukar, kam, schampo och bindor. Vi har också delat ut hygien­paket för små barn som inne­håller tand­borstar, tandkräm, blöjor, zink­pasta, schampo, hand­dukar och tvål.

Kontantbidrag, filtar och kläder
UNICEF ger ut checkar på ungefär 1 300 kronor till syriska barn­familjer med vilka de kan köpa utrust­ning för vintern, som till exempel varma kläder, filtar, mattor och värme­element. För de som bor i områden där de här sakerna inte går att köpa, ger UNICEF ut dem direkt till familjerna.

Utbildning
På grund av det stora antalet syriska barn som inte går i skolan i Turkiet satsar UNICEF mycket på det här området. UNICEF och många andra organisa­tioner ger stöd till den turkiska regeringen som är de som har huvud­ansvaret för hjälpen till de syriska flyktingarna i landet.

UNICEFs stöd innebär bland annat:

 • Att bygga nya och renovera vanliga skolor för att göra plats till syriska barn.
 • Att förse elever med utbildnings­material till exempel skriv­böcker, pennor, linjaler och rygg­säckar.
 • Att erbjuda syriska barn informell utbild­ning på speciella skolor med flexibel under­visning.
 • Att sätta upp till­fälliga tält­skolor i flykting­läger och utrusta dem med under­visnings­material.
 • Att hitta och rekrytera syriska lärare bland de som flytt. 13 000 syriska lärare får nu lön för att undervisa barnen som flytt till Turkiet. De här lärarna är viktiga eftersom de kan undervisa på arabiska.