Gå till innehållet

Gör det möjligt för fler utsatta barn att gå i skolan

Bolivia är ett av det fattigaste länderna i Sydamerika. Ursprungsbefolkningen är bland de mest utsatta och barnen hamnar ofta utanför skolan. Särskilt flickor är drabbade av extrem fattigdom och socialt utanförskap. Det vill UNICEF ändra på, genom Operation Dagsverke.

Information om projektet

Om Bolivias projekt blir valt, så kommer pengarna från Operation Dagsverke 2019 att gå till följande:

Göra det möjligt för fler barn från ursprungsbefolkningen att gå i skolan genom att:

 • Utbilda lärare i ursprungsspråk så att de kan undervisa på flera språk och inkludera flera olika kulturer.
  • Utveckla lärandet och skapa nytt material på olika språk för främst fyra grupper inom ursprungsbefolkningen.
  • Utveckla teknik för att stödja undervisningen på andra språk.
    
 • Få fler flickor att delta i elevråden i skolorna så att flickorna också blir hörda.
  • Få fler flickor att vara aktiva i skolornas elevråd och i kommunens elevråd.
  • Hjälpa elevråden så att de kan arbeta för jämställdhet och att sprida kunskap och motverka våld mot flickor och barnäktenskap.
  • Få flickor att engagera sig i frågor i sin kommun, bland annat genom digitala plattformar.

Det här kommer att göras i två olika kommuner i Bolivia; Gonzalo Moreno i norr, och Chimore som ligger i mitten av landet. Totalt kommer projektet att nå 67 skolor med 575 lärare och 9100 elever. Förändringarna kommer att göra att barnen från ursprungsbefolkningen får bättre utbildning och en ljusare framtid. 

UNICEF vill göra så att alla barn och ungdomar i Bolivia, fram för allt de mest utsatta, kan fortsätta gå i skolan till 17 års ålder.

Bakgrund

Allmänt om landet
Bolivia är ett land mitt i Sydamerika med ungefär lika stor befolkning som Sverige. Det är ett av det fattigaste länderna i Sydamerika där ungefär en tredjedel av befolkningen lever i extrem fattigdom. Det officiella språket är spanska, men det pratas 37 olika språk i landet. Bolivia har den högsta andelen med ursprungsbefolkning i hela Amerika. De utgör hälften av befolkningen med egen kultur och egna traditioner. Ursprungsbefolkningen är bland de mest utsatta och diskriminerade grupperna och de saknar ibland grundläggande saker såsom utbildning. Särskilt flickor är drabbade av extrem fattigdom och socialt utanförskap.
 

Situationen för barn i Bolivia

Livet på landsbygden är ofta hårt i fattiga länder, vilket gör att många människor flyttar in till städerna i hopp om arbete och ett bättre liv. Så är det även i Bolivia där ungefär 66 procent av befolkningen nu bor i städer. Detta gör att myndigheterna inte hinner med att bygga nya skolor och sjukhus till alla tillräckligt snabbt.

Det är ändå på landsbygden som fattigdomen är som störst. Här går färre barn i skolan. Det är ofta långt till skolan och det finns inga bussar som kan köra barnen, så de får ofta gå väldigt långt. Fler barn på landsbygden är undernärda och fler små barn dör av olika sjukdomar jämfört med i städerna. I städerna har nästan alla familjer tillgång till rent vatten, medan detta bara gäller 40 procent av de som bor på landsbygden. 
Många barn i Bolivia utsätts för våld och olika typer av kränkningar då detta ses som ett sätt att uppfostra barnen. 

I de flesta delarna av Bolivia är det ett väldigt traditionellt samhälle där kvinnor och flickor förväntas ta hand om barn och hem och inte göra karriär. Kvinnor och flickors åsikter och tankar anses inte lika viktiga som män och pojkars.  

Utbildning

Nästan alla barn i Bolivia börjar i grundskolan, men det är endast 18 procent som sedan går ut gymnasiet. Det är mindre än 1 av 5 som går ut sjätte klass. Av de som slutar tidigt tillhör många ursprungsbefolkningen. 

Det beror bland annat på:

 • barnen har ofta en lång och farlig väg till skolan
 • fattigdom som leder till att barn tvingas arbeta
 • all undervisning är på spanska och lärarna kan enbart spanska (många barn pratar ett annat språk hemma)
 • barnen gifter sig ofta tidigt och skaffar barn
 • gammaldags attityder om pojkar och flickors val av utbildning och yrken
 • våld mot flickor

Ungefär 151 000 barn mellan åldrarna 12-17 år inte går i skolan alls.

UNICEFs arbete i Bolivia

För att göra det lättare för barn i ursprungsbefolkningen att stanna kvar i skolan, har UNICEF tillsammans med Bolivias regering skapat en ny modell för undervisningen. Den bygger på att eleverna ska kunna använda sitt eget språk i skolan och undervisningen ska handla både om deras kultur och den som gäller i hela landet. Många lärare pratar endast spanska och det finns inget skolmaterial på andra språk. Det innebär att många barn knappt förstår läraren, vilket leder till att de ibland får gå om samma klass flera år i rad.

UNICEF vill göra så att alla barn och ungdomar, fram för allt de mest utsatta, kan fortsätta gå i skolan till 17 års ålder. Nu när denna modell nu finns så är det viktigt att den sprids och används i landet. Nytt skolmaterial måste tas fram och lärarna måste lära sig att använda det nya materialet. 

I Bolivia är många flickor från ursprungsbefolkningen utsatta och deras röster värderas inte lika högt som pojkarnas. UNICEF arbetar för att skolan ska anpassas och göras mer flexibel för flickor från ursprungsbefolkningen så att de kan slutföra sin utbildning. Vi arbetar också mycket med jämställdhet och försöker få fler flickor att vara aktiva i elevråden, så att både pojkar och flickor blir lyssnade på.