Gå till innehållet

Operation Dagsverkes konferenser

Vi planerar att under våren genom­föra tre konfe­renser för del­tagande skolor, i södra, mellersta och norra Sverige. På grund av det rådande läget kan det här dock komma att för­ändras. Infor­ma­tionen upp­dateras löpande.

Operation Dagsverke