Gå till innehållet

Skolmaterial till Operation Dagsverke

Nytt material kommer i maj 2019. Här kommer du att hitta inspi­rerande skol­material med tydliga kopp­lingar till läro­planen. Du kan även anmäla er skola till konfe­rensen och boka barn­rätts­informa­törer till hösten.

Se filmen om insamlingsprojektet 2018 i Albanien

Glömt inte att:

  • Anmäla dig och dina elever till årets konferens i höst. 
  • Boka ett skolbesök i höst. Låt en barnrättsinformatör besöka i din skola.
  • Läsa mer om årets projekt - UNICEFs utbildningsprogram i Filippinerna. 
  • Redovisa hanteringen av er insamling. Både elever och ansvarig myndig person ska redovisa insättningarna efter insamlingen.

Annat inspirerande material:

Här hittar ni ett exempel på hur en frågesport via Kahoot kan se ut: play.kahoot

Titta på 360° filmen om 17-åriga Espanas vardag i Namibia dit förra årets insamling gick.

Kanske inte lika inspirerande, men här är ett brev till föräldrar/allmänheten om ni behöver det.