Gå till innehållet

Skolmaterial till Operation Dagsverke

Här hittar du inspi­rerande skol­material med tydliga kopp­lingar till läro­planen. Du kan även anmäla er skola till våra konfe­renser och boka barn­rätts­informa­törer.

Nytt material för vårens kampanj kommer inom kort.

Övningshäfte 2019

Det här övningshäftet har till uppgift att koppla samman Operation Dagsverke och barns rättigheter med flera av skolans ämnen.

Ni väljer själva hur ni vill använda kompendiet och planera arbetet. Övningarna knyter an till ämnen både i grundskolan och på gymnasiet.

Se filmen om insamlingsprojektet i Filippinerna 2019:

Glömt inte att:

Annat inspirerande material:

Här hittar ni ett exempel på hur en frågesport via Kahoot kan se ut: play.kahoot

Titta på 360° filmen om 17-åriga Espanas vardag i Namibia dit förra årets insamling gick.

Kanske inte lika inspirerande, men här är ett brev till föräldrar/allmänheten om ni behöver det.