Gå till innehållet
Din gåva
dubblas!

Akelius Foundation matchar just nu alla gåvor som skänks till UNICEF.
Din gåva räddar därför dubbelt så många barn!

Skolmaterial till Operation Dagsverke

Här hittar du inspi­rerande skol­material med tydliga kopp­lingar till läro­planen. Du kan även anmäla er skola till konfe­rensen och boka barn­rätts­informa­törer.

Övningshäfte 2019

Det här övningshäftet har till uppgift att koppla samman Operation Dagsverke och barns rättigheter med flera av skolans ämnen.

Ni väljer själva hur ni vill använda kompendiet och planera arbetet. Övningarna knyter an till ämnen både i grundskolan och på gymnasiet.

Se filmen om insamlingsprojektet i Filippinerna:

Glömt inte att:

Annat inspirerande material:

Här hittar ni ett exempel på hur en frågesport via Kahoot kan se ut: play.kahoot

Titta på 360° filmen om 17-åriga Espanas vardag i Namibia dit förra årets insamling gick.

Kanske inte lika inspirerande, men här är ett brev till föräldrar/allmänheten om ni behöver det.