Gå till innehållet

Skolmaterial till Operation Dagsverke

Nytt material kommer i maj 2019. Här kommer du att hitta inspi­rerande skol­material med tydliga kopp­lingar till läro­planen. Du kan även anmäla er skola till konfe­rensen och boka barn­rätts­informa­törer till hösten.

Övningshäfte

Det här övningshäftet har till uppgift att koppla samman Operation Dagsverke och barns rättigheter med flera av skolans ämnen.

Ni väljer själva hur ni vill använda kompendiet och planera arbetet. Övningarna knyter an till ämnen både i grundskolan och på gymnasiet.

Se filmen om insamlingsprojektet 2018 i Albanien:

Glömt inte att:

  • Anmäla dig och dina elever till årets konferens i höst. 
  • Boka ett skolbesök i höst. Låt en barnrättsinformatör besöka i din skola.
  • Läsa mer om årets projekt - UNICEFs utbildningsprogram i Filippinerna. 
  • Redovisa hanteringen av er insamling. Både elever och ansvarig myndig person ska redovisa insättningarna efter insamlingen.

Annat inspirerande material:

Här hittar ni ett exempel på hur en frågesport via Kahoot kan se ut: play.kahoot

Titta på 360° filmen om 17-åriga Espanas vardag i Namibia dit förra årets insamling gick.

Kanske inte lika inspirerande, men här är ett brev till föräldrar/allmänheten om ni behöver det.