Gå till innehållet

Skolmaterial till Operation Dagsverke

Här hittar du inspi­rerande skol­material med tydliga kopp­lingar till läro­planen. Du kan även boka en barn­rätts­informa­tör som besöker er skola under våren. Uppdaterat material kommer under våren 2021.

Lektionsmaterial 2020

Det här lektionsmaterialet har till uppgift att koppla samman Operation Dagsverke och barns rättigheter med flera av skolans ämnen.

Ni väljer själva hur ni vill använda kompendiet och planera arbetet. Övningarna knyter an till ämnen både i grundskolan och på gymnasiet.

Glömt inte att:

Filmer och hälsningar från Senegal kopplat till lektionsmaterialet: 

Matthias Lansard, utbildningsansvarig UNICEF Senegal och Adame Fall, lärare berättar om utbildningsprogrammet “Catch-up classes” som årets Operation Dagsverke stödjer.

Eva Dalekant, UNICEF Senegal ställer frågor kopplat till lektionsmaterialet för Operation Dagsverke och berättar om livet i Senegal.

Träffa Bara, elev på fransk-arabiska skolan i Kaffrine.

Träffa Badara, elev på fransk-arabiska skolan i Touba Tawfekh.

Träffa Fatou, elev på fransk-arabiska skolan i Kaffrine.

Annat inspirerande material:

Här hittar ni ett exempel på hur en frågesport via Kahoot kan se ut: play.kahoot

Titta på 360° filmen om 17-åriga Espanas vardag i Namibia från Operation Dagsverke 2017.

Kanske inte lika inspirerande, men här är ett brev till föräldrar/allmänheten om ni behöver det.