Georg-Andren-2023

Ny ordförande

för UNICEF Sverige

Georg Andrén är UNICEF Sveriges nya ordförande, det beslutade organisationens medlemmar på stämman den 24 maj. Georg Andrén ersätter Maj-Inger Klingvall som har suttit som ordförande i sex år.

Skribent |

Publicerad |

2023 05 25

Uppdaterad |

2023 05 25

Georg Andrén ny ordförande för UNICEF Sverige

Georg Andrén har lång erfarenhet av utvecklings- och rättighetsfrågor. Mellan 2014 och 2017 var han Sveriges ambassadör i Guatemala. Han har även varit chef på Sidas Afrika-avdelning samt generalsekreterare för Diakonia. Georg Andrén är för närvarande landshövding i Värmlands län.

Grattis till uppdraget som ny ordförande för UNICEF Sverige, hur känns det? 

Det känns jättebra, jag är väldigt taggad. Jag har i mina tidigare uppdrag stött på UNICEF många gånger och har alltid beundrat deras arbete. Jag har alltid uppfattat UNICEFs arbete som proffsigt, uthålligt och fokuserat.

Särskilt är jag imponerad av UNICEFs uthållighet. Trender och vilka frågor som är heta kommer och går men UNICEF har alltid lyckats hålla i och stå upp för barns rättigheter. 

Vilken bild har du av UNICEF?

Som ambassadör i Guatemala jobbade jag mycket med UNICEF, och även när jag var Afrika-chef på Sida. Det har alltid varit min bild att UNICEFs styrka inte definieras från New York, Genève eller Stockholm, utan att det är i låginkomstländerna som man verkligen ser vad UNICEF går för. Där märks UNICEFs styrka, vikt och effekt på sjukhusen, på skolorna och i byarna. Men allt det arbetet möjliggörs av det arbete som vi lägger ner här i Sverige och i andra länder.

Vad kommer du att bidra med som ordförande? 

Jag kommer bidra med lång erfarenhet av ledarskap och styrelsearbete. Jag har själv varit generalsekreterare för Diakonia och då samarbetat med, och rapporterat till, en styrelse. Så jag har en bra känsla för hur relationen mellan styrelsen och kansliet bör fungera. 

UNICEF Sverige fungerar väldigt väl idag, så jag kommer inte att komma in och göra några stora förändringar. Men viktigt för mig är att UNICEF Sverige fortsätter vara en stark röst inom UNICEF globalt, samt att vi fortsätter prioritera partnerskap med näringslivet, där jag förstår att företag verkligen ses som medaktörer för förändring snarare än givare.

Vad tilltalar dig med UNICEF?

UNICEF är FN:s barnorganisation och ingen annan organisation globalt står så tydligt på barnens sida. Det är ett oerhört viktigt uppdrag, och vi måste fortsätta utmana normer och beslutsfattare att ta in barnens perspektiv och utgå från det när de fattar beslut.  

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

© UNICEF_UN0643861_Willocq_retusch.jpg
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.

un0691097.jpeg

Under 2023 kommer fler barn i världen än någonsin tidigare i modern historia att vara i behov av humanitär hjälp för sin överlevnad och utveckling. Det visar UNICEFs globala rapport ”Humanitarian Action for Children” som släpps idag 5 december. Framförallt är det klimatkrisen, krig och konflikter och effekterna av pandemin som driver på barns ökande behov av hjälp.