Default hero image

Kvinnor och barn drabbas

hårdast i katastrofer

UNICEFs årligarapport om världens katastrofer, Humanitarian Action Report (HAR) 2008, visaratt det fortfarande är barn och kvinnor som drabbas allra hårdast av konflikteroch naturkatastrofer.

Rapporten ger en bild av UNICEFs hjälpaktioner och innehåller beräkningar av hur mycket pengar som behövs för att möta barns och kvinnors behov i varje region. I år vädjar man om 856 miljoner USD för arbetet i 39 katastrofområden världen över.

Väpnade konflikter och naturkatastrofer

Rapporten innehåller information om de senaste politiska kriserna, som till exempel i Chad och Kenya, och även om pågående konflikter som inte längre skapar rubriker, men där barn fortsätter att lida. Den tar också upp länder som drabbats av allvarliga naturkatastrofer, som till exempel Moçambique.

–  Under konflikten i Kenya har 300 000 människor tvingats fly från sina hem, varav hälften barn. UNICEF beräknar att cirka 80 000 av barnen är under fem år, säger Hilde Johnson, biträdande chef för UNICEF.

–  I Chad är situationen inte lika lätt att överblicka, men uppskattningsvis är 30 000 av de 52 000 som flytt från landet mycket utsatta och i akut behov av hjälp. I båda dessa konflikter, och i de övriga 37 som finns omnämnda i rapporten, är det kvinnor och barn som fortsätter att drabbas allra hårdast.

Fortsatt störst behov i Sudan

Samtidigt som återhämtning och utveckling pågår på många håll i Sudan, fortsätter miljontals människor att lida, främst i Darfur. Där är antalet internflyktingar nu 2,1 miljoner och konflikten har skadat civilbefolkningens säkerhet och försörjningsmöjligheter.

Katastrofen har spridit sig till grannländerna Chad och Centralafrikanska Republiken, där tiotusentals barn från Darfur är i trängande behov av hjälp och skydd. UNICEF vädjar om 150 miljoner dollar till hälsovård, näringsprogram, rent vatten, toaletter, minröjning och till skydd mot våld och övergrepp.

Våldtäkter somkrigsmetod i Kongo

I Kongo Kinshasa, där UNICEF vädjar om 106 miljoner USD, är undernäring orsaken till över hälften av alla dödsfall bland barn. En oroande trend som rapporten lyfter fram är det faktum att allt fler kvinnor och barn i landet utsätts för systematiska våldtäkter, vilka ofta används som en krigsmetod bland flera grupper.

–  Vi måste göra vårt yttersta för att skydda barn och kvinnor mot dessa grymheter och se till att de ansvariga ställs inför rätta, betonar Hilde Johnson.

Flera katastrofersamtidigt Flera katastrofersamtidigt

Väpnade konflikter uppstår ofta samtidigt som naturkatastrofer, vilket suddar ut gränserna mellan olika typer av katastrofer och förvärrar situationen för redan hårt drabbade barn och kvinnor. Redan innan den politiska konflikten bröt ut i Kenya i slutet av december 2007, led befolkningen svårt av sviterna efter torka och hiv/aidsepidemin.

Bättre beredskap

Enligt rapporten har beredskapen ökat i länder som ofta brukar drabbas av naturkatastrofer. När cyklonen Sidr drabbade Bangladesh i november 2007 var dödssiffran 1 400, jämfört med de lika kraftiga cykloner som drabbade landet 1970 och 1961, då dödssiffrorna var 500 000 respektive 140 000.

Rapporten beskriver de lärdomar man lärt sig från tsunamikatastrofen 2004 –  vikten av effektivare koordination mellan hjälporganisationer på alla nivåer, förbättrade insamlingssystem och bättre beredskap, som till exempel att hjälpa samhällen att upptäcka varningstecken.

Erfarenheter från tidigare katastrofer har kommit till nytta även i Moçambique, där nya varningssystem och ett lager med förnödenheter möjliggjorde en snabb akutinsats som hjälpte de 95 000 människor, främst kvinnor och barn, som blev hemlösa efter de förödande översvämningar som drabbade landet för andra året i rad.

Läs och ladda ner rapporten i sin helhet genom att klicka på länken nedan.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.

Barn i regnigt Rafah - Gaza 2024 - cropped
Gaza

Senast i maj kommer massvält råda i norra Gaza visar en ny analys från IPC, Integrated Food Security Phase Classification. För att förhindra svältkatastrofen krävs en omedelbar humanitär vapenvila och att nödhjälp släpps in i enorm skala.

Flicka - Rafah city - januari 2024 - cropped
Gaza

Det är oförlåtligt att världen tillåter att barn svälter ihjäl. UNICEF och andra organisationer måste få komma in med mer nödhjälp. För barnens skull krävs en omedelbar humanitär vapenvila.