Ericsson och UNICEF kartlägger skolors tillgång till internet

Sedan augusti 2020 samarbetar Ericsson med UNICEF för att globalt kartlägga skolors internetuppkoppling i 35 länder. Samarbetet ska fram till 2023 hjälpa till att identifiera var uppkoppling saknas och bidra till att skolor och barn världen över får tillgång till internet, information och möjligheter att påverka.

UNICEFFöretagVåra samarbetspartners
Ericsson och UNICEF kartlägger skolors tillgång till internet
Uppkopplade skolor Ericsson

Samarbetet mellan Ericsson och UNICEF är ett viktigt stöd till Giga-initiativet, vars mål är att alla skolor ska få en bra internetuppkoppling, samt att barn och unga ska få tillgång till information och möjlighet att delta och påverka sin egen utveckling. Initiativet lanserades 2019 och leds av UNICEF och International Telecommunication Union (ITU).

Att identifiera och kartlägga vilka skolor som saknar internetuppkoppling är det första steget inom Giga-initiativet. Kartläggningen av skolor och deras uppkoppling sker genom crowdsourcing, analyser av befintlig data och maskininlärning, och synliggörs visuellt genom en digital karta som är tillgänglig för alla att ta del av.

Ericsson har en unik möjlighet att som global partner hjälpa till med den här viktiga frågan, tack vare vår tekniska expertis, internationella närvaro, långa erfarenhet av offentliga och privata partnerskap samt beprövade resultat av att ha hjälpt elever och lärare med uppkoppling.

– Heather Johnson, Chef hållbarhet och ansvarsfullt företagande, Ericsson

Ericsson bidrar med finansiellt stöd till UNICEFs globala kartläggningsarbete inom Giga, samt med uppkopplingsdata, viktig teknisk medarbetarexpertis och värdefull branscherfarenhet. Ericsson kommer också engagera sin kundbas för att ytterligare främja initiativets mål.

Kartläggningen kommer att hjälpa regeringar och den privata sektorn att designa och introducera digitala insatser, för att se till att barn och unga har kontinuerlig tillgång till utbildning.

I det treåriga samarbetet ska Ericsson hjälpa UNICEF att identifiera och kartlägga det digitala gapet i 35 länder – ett viktigt steg mot det långsiktiga målet att ansluta varje skola till internet.

Dålig tillgång till internet leder till utanförskap

När barn och unga saknar tillgång till all den information som finns på nätet, har de färre möjligheter att lära sig, utvecklas och nå sin fulla potential. Det digitala gapet måste stängas, något som kräver globalt samarbete, ledarskap och innovation inom finans och teknologi.

Därför är samarbetet med partners som Ericsson och implementeringen av Giga-initiativet viktigt. Tillsammans kan vi se till att varje skola kartläggs och skapa förutsättningar för en bra internetuppkoppling globalt, så att alla barn och ungdomar får tillgång till information, möjlighet att delta och chans att påverka sin egen utveckling.

Två flickor tittar på en platta
Samarbetet mellan Ericsson och UNICEF ska hjälpa till att identifiera var uppkoppling saknas och bidra till att skolor och barn världen över får tillgång till internet, information och möjligheter att påverka. Foto: © UNICEF/UNI232328/Noorani

I juni 2021 lanserade The Economist Intelligence Unit (EIU) en ny rapport, Connecting Learners: Narrowing the Educational Divide, som visar att genom att ge skolor tillgång till internet och digitalt lärande kan världens minst uppkopplade länder inte bara ge barn bättre möjligheter, utan också höja sitt BNP med upp till 20 procent. Läs hela rapporten från EIU här.

UNICEF och Ericsson har lång erfarenhet av samarbete

Ericsson lanserade år 2000 volontärinitiativet Ericsson Response som hjälper UNICEF att sätta upp ny, eller reparera, nätverksutrustning i katastrofområden. För att effektivt kunna kommunicera och samordna hjälpinsatser i katastrofsituationer är det avgörande för UNICEF och andra FN-organ att kunna kommunicera med varandra, men ofta skadas viktig infrastruktur som mobilmaster i katastrofer.

Ericsson Response har assisterat i mer än 40 hjälpinsatser i över 30 länder, exempelvis efter den förödande tsunamin i Indonesien 2004, och jordbävningen på Haiti 2010.

ericsson-unicef-400x400