Mödravård

Redan i mammas mage finns vi på plats och bryr oss

Är mamman undernärd och sjuk blir hennes bebis också det. Dålig hälsa hos mamman ökar också risken för att hon själv skadas eller dör på grund av komplikationer under graviditet och förlossning. Varje år förlorar hundratusentals nyfödda sina mammor när de som allra bäst behöver dem. Därför värnar vi lika mycket om gravida kvinnor som om barn. Vi kämpar över hela världen för att utveckla mödravården.
 

 • mammakur i Jamaica
  UNICEF/Noorani
  Nyblivna mammor i Kingston, Jamaica får lära sig mer om kost och amning av en UNICEF-utbildad sjuksköterska.
 • Mamma och barn i Bangladesh
  UNICEF/Naser Siddique
  Mamma och barn i Bangladesh, april 2011. Mellan 1990 och 2015 minskade mödradödligheten i landet med hela 70 procent, mycket tack vare att sjukvårds- och hälsosystemet byggts ut.
 • Mödravård i Sierra Leone
  UNICEF/Olivier Asselin
  Gravida Finda Duraman från Sierra Leone går igenom en hälsokontroll.
 • Mamma och bebis i Indien
  UNICEF/Sarah Crowe
  Vairabi Majhi i Indien har precis fött barn och vårdas efteråt för blodbrist och malaria.
 • Gravid kvinna får rådgivning i Etiopien
  UNICEF/Kate Holt
  Etiopiska Abausnasm Dodum, 40 år, är gravid för nionde gången. Här träffar hon en läkare under en hälsokontroll.
 • Afghanistan.UNI48220
  UNICEF
  En gravid kvinna i Afghanistan blir undersökt med trätratt för att kontrollera bebisens hjärtljud.

Hög mödradödlighet

99 procent av alla de hundratusentals kvinnor som dör under graviditet och förlossning lever i låginkomstländer, varav tre fjärdelar i Afrika (1). I höginkomstländer är risken att en kvinna dör i samband med graviditet eller förlossning en på 3300. För en kvinna i Tchad är risken att dö en på 15.

Både barnadödligheten och mödradödligheten i världen har sjunkit under de senaste decennierna. Under 2015 uppskattades 303 000 kvinnor att dö under sin gravidietet eller förlossning, vilket är en minskning med nästan 43 procent sedan 1990. I Bangladesh har mödradödligheten minskat med 70 procent mellan 1990 och 2015, mycket tack vare ett gediget arbete med familjeplanering och det starka civilsamhället. Basala saker som kontroller under graviditet, förlossning på klinik med barnmorska och uppföljning har även gjort mödravården mycket bättre. Utvecklingen har dock gått långsammare för den neonatala dödligheten globalt sett, det vill säga barn som dör under sina första dagar eller veckor. Varje år dör en miljon nyfödda under sitt första dygn, för att de inte fått tillräckligt med vård och omsorg (2).

300 miljoner kvinnor (eller en fjärdedel av kvinnorna i låginkomstländerna) lider av allvarliga skador, infektioner eller funktionshinder som de drabbats av under graviditet och förlossning.

Gravid kvinna blir undersökt i Nepal
UNICEF/Anita Khemka
Barnmorskan Bhagwati Mainali gör ett hembesök och tar blodtryck på blivande mamman Anisha Ghimire i Nepal.

Mammans hälsa är livsavgörande

En gemensam faktor för dessa dödsfall är mammans hälsa. Är mamman undernärd och sjuk blir bebisen också det. Dålig hälsa hos mamman ökar också risken för att hon själv skadas eller dör på grund av komplikationer under graviditet och förlossning.

Bebisar vars mamma dör under förlossningen löper en större risk att själva dö under sitt första år, jämfört med bebisar som har sin mamma i livet. Näringsbrist och dålig hälsa hos modern kan leda till för låg födelsevikt hos barnet, vilket innebär större risk för utvecklingsstörning, näringsproblem och död.

Brist på förlossningspersonal

En viktig del av förklaringen är att fler än hälften av kvinnorna i låginkomstländerna föder sitt barn utan assistans från utbildad sjukvårdspersonal. Det råder stor brist på läkare, barnmorskor och förlossningskliniker i de flesta fattiga länder. Det är därför ofta för långt för de födande kvinnorna att ta sig till närmaste förlossningsklinik. Det kan också ta för lång tid för att vägarna är dåliga och att det saknas transportmedel. Istället föder kvinnorna sitt barn hemma ofta under ohygieniska förhållanden. Även vid ganska enkla komplikationer, löper då kvinnan en stor risk att dö eller skadas svårt.

80 procent av mödradödligheten orsakas av blödningar, infektioner, för högt blodtryck eller komplikationer till följd av farliga aborter. För varje kvinna som dör av komplikationer under förlossningen går det ytterligare 20 kvinnor som lider av infektioner, skador och bestående funktionshinder. Många blir aldrig behandlade, vilket kan leda till livslånga smärtor, samt att de får svårt att delta i samhällslivet och blir socialt utstötta (3).

Orsaken till låginkomstländernas höga mödradödlighet är dock inte bara dålig hälsovård, utan också fattigdom, analfabetism och diskriminering mot kvinnor.

Mödravård i Sierra Leone NYHQ2010-0999
UNICEF/Olivier Asselin
En gravid kvinna i Sierra Leone får sitt blodtryck kontrollerat.

Förlossningskomplikationer kan undvikas

Alla gravida kvinnor utsätts för vissa risker och kan få komplikationer under graviditet, förlossning och efter förlossningen. Men många av riskerna kan undvikas.

En del av lösningen är att öka tillgången till välutrustade vårdcentraler och sjukhus, som har tillräckligt med utbildad vårdpersonal och mediciner. En annan är att utbilda om hur man skyddar sig mot oplanerade graviditeter. En tredje viktig faktor är att informera om hur viktigt det är att få mödravård och professionell hjälp under förlossningen.

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar alltid utifrån ett genus- och rättighetsperspektiv och ser till olika delar av problematiken. Det senaste decenniet har insatserna bland annat fokuserats på att stärka kvinnors position i samhällen, förhindra barnäktenskap, se till att fler flickor får utbildning, arbeta för att få bort kvinnlig könsstympning, samt att utbilda ungdomar om preventivmedel och hälsa.

Vi stödjer också regeringar i att bygga ut mödravården i sina hälsovårdssystem. Vi ger stöd till enkla system som förhindrar överföring av hiv mellan mor och barn.

I länder med brist på utbildad vårdpersonal finansierar vi utbildningar för sjuksköterskor och barnmorskor. Vi förser barnmorskorna med så kallade barnmorskepaket, som innehåller allt som behövs för att förlösa 50 blivande mammor: läkemedel, förbrukningsmaterial, medicinsk utrustning samt utrustning för sterilisering och återupplivning.

Tillsammans med regeringar och andra organisationer arbetar vi för att sprida kunskap om vård i hemmet. Till exempel kan födslar i hemmet assisteras av frivilliga vårdarbetare som har utbildning om förlossningar. Ett annat initiativ är att stärka kommunikationen mellan enkla lokala vårdenheter och större sjukhus som kan utföra mer avancerade operationer och ge akutvård.

Källhänvisningar:

1) WHO 2016

2) WHO m.fl. rapport 2014

3) WHO Trends in maternal mortality 2012

 

Faktabladet är senast uppdaterat januari 2018.

 

Vad säger Barnkonventionen?

 • 6

  Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 • 24

  Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Läs mer om Barnkonventionen

Var med och kämpa vid barnens sida varje dag, året runt. Bli Världsförälder.

 • Du hjälper utsatta barn över hela världen.
 • Du är med under hela uppväxten – från mammas mage till vuxenlivet.
 • Du ger pengar varje månad. Enkelt och kostnadseffektivt via autogiro.