Gatubarn

Miljontals barn tvingas bo och arbeta på gatan, främst på grund av fattigdom

För att överleva tvingas gatubarnen tigga, stjäla, sälja saker, tvätta bilar och putsa skor. Livet på gatan är farligt och barnen riskerar att utsättas för våld, övergrepp och människohandlare. Vi arbetar långsiktigt för att bygga sociala skyddssystem samtidigt som vi hjälper föräldrarna, ser till att barnen får en tryggare tillvaro, utbildning och hälsovård

 • Artem, 14, sitter på en mur utanför "Way Home", ett center för gatubarn i staden Odessa.
  UNICEF/Giacomo Pirozzi
  Artem, 14 år, tjänar lite pengar genom att sälja tidningar på gatan i Ukraina. Hans mamma, som är alkoholist, misshandlade och slängde ut honom. På ett center för gatubarn får han mat, logi, lästräning och viktig kunskap om livet.
 • En gatupojke putsar skor
  UNICEF/Roger LeMoyne
  Efter katastrofer är det vanligt att många barn hamnar på gatan och tvingas arbeta, stjäla eller tigga för att överleva. UNICEF hjälper barn att återvända till skolan och återförenar barn med deras familjer.
 • Två pojkar sniffar lim i ett rör för avloppsvatten
  Giacomo Pirozzi
  Två pojkar sniffar lim i ett rör för avloppsvatten i hamnstaden Odessa, Ukraina. Många av barnen som lever eller arbetar på gatan injicerar narkotika eller sniffar lim, och vissa lever med hiv.
 • En liten flicka sitter på marken på en perrong
  UNICEF/Sebastian Rich
  7-åriga Daniela har jobbat på perrongen till tunnelbanan i Argentinas huvudstad Buenos Aires så länge hon kan minnas. Hon tigger och säljer billiga prylar.
 • Ett gatubarn i Filippinerna
  UNICEF/Rasul Taynan
  Nene från Filippinerna övergavs av sina föräldrar. Hon bor på gatan och har aldrig gått i skola.

100 miljoner gatubarn

Majoriteten av barnen som lever och arbetar på gatan är pojkar och vissa av gatubarnen är inte äldre än fem år. Barnen lever oftast i gäng och söker till exempel skydd under broar, i övergivna hus och på billiga hotell.

Det är svårt att säga hur många gatubarn det finns i världen, eftersom många lever i det fördolda och inte finns med i någon statistik. UNICEF uppskattar att det finns omkring 100 miljoner gatubarn. Av dessa lever cirka 40 miljoner i Latinamerika, 25 till 30 miljoner i Asien och 10 miljoner i Afrika. Resterande barn lever i storstäder i Nordamerika och Europa. Omställningen till marknadsekonomi i Östeuropa gjorde att antalet gatubarn i den regionen ökade dramatiskt under 90-talet.

Varför lever barn på gatan?

Många av de barn som lever och arbetar på gatan har ingen annanstans att ta vägen. De har blivit övergivna, föräldralösa eller har tvingats lämna hemmet, till exempel på grund av misshandel, vanvård eller alkoholism. En del barn har sporadisk kontakt med sin familj och somliga har ett hem de kan återvända till för ett mål mat eller skydd för natten. Vissa barn uppehåller sig på gatan för att få tiden att gå, för att komma bort en stund från ett trångt hem med många familjemedlemmar eller för att tjäna pengar till sitt eget, eller familjens, uppehälle.

Krig och naturkatastrofer är andra orsaker till att barn hamnar på gatan. Många barn tvingas fly hemifrån då de förlorat sina hem, föräldrar och anhöriga. Under 1990-talet gav aidsepidemin upphov till en stor del av ökningen av gatubarn eftersom så många barn förlorade sina föräldrar i sjukdomen. Gemensamt för alla gatubarn är att de är en produkt av fattigdom, social misär, svagt socialt skyddsnät samt brist på utbildning och möjligheter.

Artem, 14, sitter på en mur utanför "Way Home", ett center för gatubarn i staden Odessa.
UNICEF/Giacomo Pirozzi
Artem, 14 år, får mat, logi och utbildning på ett center som stöds av UNICEF, för gatubarn i Ukraina.

Ett gatubarn är utsatt för många risker

Sjukdomar: Brist på näringsrik mat, rent vatten, rena kläder och hygieniska anrättningar gör barnet mottagligt för sjukdomar och infektioner. Lunginflammation, diarré, tuberkulos och mässling är några sjukdomar som kan drabba barnet. Eftersom de flesta gatubarn saknar tillgång till läkarvård är de här sjukdomarna i värsta fall livshotande.

Droger: Det svåra livet på gatan och den påtagliga bristen på mat gör att många barn börjar använda droger. Droger dämpar hungerkänslor och får barnet att glömma sin verklighet för en stund. Den vanligaste drogen är lim, men även tyngre droger som amfetamin och heroin används.

Droger leder till en ytterligare försämring av barnets hälsa. Limsniffning kan skada njurarna och orsaka hjärnskador som i värsta fall leder till döden. Ett barn som injicerar droger löper dessutom stor risk att drabbas av hiv och hepatit. En undersökning som gjordes i Brasilien 1998 visade att 90 procent av gatubarnen använde droger och att 48 procent använde dem varje dag.

Kriminalitet och prostitution: Många barn riskerar att dras in i kriminalitet, våldsamma gäng, narkotikamissbruk eller prostitution. Gatubarn som lever i konfliktdrabbade länder löper även stor risk att bli använda som soldater, medhjälpare eller tvångsprostituerade.

Statligt våld: I många länder utsätts gatubarn för statligt våld. Före detta soldater rekryteras ofta till polisstyrkor som har till uppdrag att ”rensa” gatorna. Mellan åren 1988 och 1991 mördades 5 611 gatubarn i åldern 5-17 år i Brasilien. De flesta barnen mördades med pistolskott i huvudet.

Saknar utbildning

Endast en mycket liten del av barnen som lever på gatan går i skolan. De som påbörjar en utbildning slutar vanligtvis efter endast några få års studier. Detta beror till viss del på att de inte har råd att betala skolavgiften och att deras föräldrar inte uppmuntrar deras skolgång.

Den främsta orsaken till att gatubarn inte går i skolan är dock att de i tidig ålder tvingas börja arbeta för att försörja sig själva och sin familj. Bristen på utbildning gör det mycket svårt för barnen att finna ett arbete utanför det hårda livet på gatan.

En gatupojke putsar skor
UNICEF/Roger LeMoyne
Efter katastrofer är det vanligt att många barn hamnar på gatan och tvingas arbeta, stjäla eller tigga för att överleva. UNICEF hjälper barn att återvända till skolan och återförenar barn med deras familjer.

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar både med långsiktiga och förebyggande projekt. Till dessa hör fattigdomsbekämpning, ökade utbildningsmöjligheter, förbättrad hälsovård och införandet av sociala trygghetssystem.

Konkret kan detta innebära att man:

 • utbildar kvinnor i syfte att öka familjens inkomst
 • informerar om preventivmedel och familjeplanering
 • erbjuder gratis hälsovård
 • bygger skolor, bostäder, brunnar och andra sanitära system
 • informerar om betydelsen av utbildning

UNICEF bedriver även informations- och påverkansarbete för att informera regeringar om deras skyldigheter och barn om deras rättigheter. UNICEF genomför även kampanjer för att påverka de styrandes behandling av gatubarn.

Utöver de förebyggande åtgärderna arbetar UNICEF genom ett antal specifika och riktade projekt för att förbättra levnadsvillkoren för de barn som redan lever på gatan. En viktig insats är att ge barnen alternativa möjligheter. Ett exempel är UNICEFs projekt "Abrazo", för gatubarn i Paraguay.

 

Faktabladet är senast uppdaterat januari 2018. 

 

Vad säger Barnkonventionen?

 • 3

  Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

 • 4

  Politiker som styr länder ska ansvara för att alla barn får det som de har rätt till. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Där så behövs ska man samarbeta internationellt.

 • 24

  Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

 • 33

  Varje barn har rätt att skyddas mot droger.

 • 34

  Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.

Läs mer om Barnkonventionen

Var med och kämpa vid barnens sida varje dag, året runt. Bli Världsförälder.

 • Du hjälper utsatta barn över hela världen.
 • Du är med under hela uppväxten – från mammas mage till vuxenlivet.
 • Du ger pengar varje månad. Enkelt och kostnadseffektivt via autogiro.