junior-0036la_paz-880x587.jpg

Farligt liv för

barn på gatan

UNICEF uppskattar att omkring 100 miljoner barn lever på gatan runt om i världen. Orsakerna är många och barnen är utsatta för en mängd livshotande risker. UNICEF arbetar både långsiktigt och förebyggande med olika insatser för att hjälpa barnen och undvika att fler hamnar på gatan.

Skribent |

Publicerad |

2019 04 24

Uppdaterad |

2019 04 24

Farligt liv för barn på gatan

Majoriteten av barnen som lever och arbetar på gatan är pojkar och vissa är inte äldre än fem år. Barnen lever oftast i gäng och söker till exempel skydd under broar, i övergivna hus och på billiga hotell.

Det är svårt att säga hur många gatubarn det finns i världen, eftersom många inte finns med i någon statistik. Men UNICEF uppskattar att det finns omkring 100 miljoner gatubarn. Av dem lever cirka 40 miljoner i Latinamerika, 25 till 30 miljoner i Asien och 10 miljoner i Afrika. Resterande 20-25 miljoner lever i storstäder i Nordamerika och Europa.

junior-0036la_paz-880x587.jpg
Junior 6 år, är ett av alla barn som lever på gatan i La Paz, Bolivia. Foto: UNICEF/OrreFoto: UNICEF/Orre

Varför lever barn på gatan?

Gemensamt för alla gatubarn är att deras situation beror på fattigdom, social misär, svaga sociala skyddsnät och brist på utbildning och möjligheter.

Många har helt enkelt ingen annanstans att ta vägen. De har blivit övergivna, föräldralösa eller har tvingats lämna hemmet, till exempel på grund av misshandel, vanvård eller alkoholism.

Krig och naturkatastrofer är andra orsaker till att barn hamnar på gatan. Många barn tvingas fly hemifrån då de förlorat sina hem och sin familj. På gatan tvingas de till att arbeta, stjäla eller tigga för att överleva.

0010la_paz-880x587.jpg
Dana 5 år och hennes vän är också gatubarn i La Paz. Foto: © UNICEF/OrreFoto: © UNICEF/Orre

Många risker hotar barnens liv

  • Barn som lever på gatan är ofta mottagliga för sjukdomar då de saknar tillgång till vård, rent vatten och näringsrik mat.

  • Det svåra livet på gatan och bristen på mat gör att många börjar använda droger, något som dämpar hungern och blir en flykt från verkligheten. Det vanligaste är att barnen sniffar lim. Drogerna leder också ofta till sjukdomar och skador på hjärnan och njurarna.

  • Många riskerar också att dras in i kriminalitet eller prostitution. I konfliktdrabbade länder riskerar barnen också att utnyttjas av väpnade styrkor.

skor-0007la_paz-880x719.jpg
Gatubarn sover under bron Puente delas American gemelo i La Paz, Bolivia. Foto: © UNICEF/OrreFoto: © UNICEF/Orre

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar brett och på flera olika sätt för att dels skydda och hjälpa barnen som lever på gatan, och dels för att förebygga att fler barn hamnar där.

Bland annat arbetar vi för att bekämpa fattigdomen som ofta är en orsak till att barn hamnar på gatan. Vi ser till att barnen får möjlighet att gå i skolan och att de får bättre tillgång till vård. Och vi samarbetar med, och bedriver påverkansarbete mot, myndigheter för att införa eller stärka sociala trygghetssystem.

Utöver de mer förebyggande insatserna arbetar UNICEF genom ett antal riktade projekt för att förbättra levnadsvillkoren för de barn som redan lever på gatan. Genom att identifiera de barn som behöver hjälp kan UNICEF erbjuda dem stöd och trygghet, med hjälp av till exempel socialarbetare, psykologer och lärare.

I vissa fall går arbetet ut på att stötta barnet och dess familj för att se om de kan återförenas. I andra fall kan barnen få plats på dagcenter där de erbjuds vård, psykosocialt stöd och utbildning som förberedelse till den vanliga skolan. En viktig insats är att ge barnen alternativ, så att de får möjlighet att lämna livet på gatan. "

"Världens viktigaste kväll - och roligaste” sänds nästa onsdag, den 1 maj klockan 20:00 i TV4 och på TV4 Play. Då får du se mer om UNICEFs arbete för att hjälpa utsatta barn som lever på gatan.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

gatubarn_dhaka0025-scaled.jpg

I februari reste programledaren Pär Lernström till Bangladesh med UNICEF. I huvudstaden Dhaka finns över tvåhundratusen gatubarn som dagligen riskerar att utsättas för våld och trafficking. På en busscentral i Dhaka träffade han bland annat Sagor, 12 år, som sover på centralen om nätterna och samlar plastflaskor för att försörja sig om dagarna.

0047la_paz-beskuren-880x494.jpg

Inför "Världens viktigaste kväll" åkte artisten Måns Zelmerlöw med UNICEF till Bolivia, ett av Sydamerikas fattigaste länder. Där träffade han Michael, 11 år, som bor och arbetar på gatan. Han lever ett mycket farligt liv där han ständigt riskerar att utsättas för våld, övergrepp och människohandlare.

david-Andreas-Karlsson-575x412.jpg

I Georgien lever och arbetar runt 1 500 barn på gatan. Majoriteten av dem har familjer, men fysiskt och psykiskt våld, fattigdom, missbruk och hälsoproblem gör att barnen inte kan leva med sina föräldrar utan istället tvingas tigga på gatorna för att överleva. Inför Humorgalan 2013 reste UNICEF-ambassadören David Hellenius till Tbilisi i Georgien där han träffade 13-åriga Nona levt på gatan i flera år.