Insamlingsbild

Alla barn ska få gå i skolan

2 405 kr
48 % av mål på 5 000 kr insamlat
En insamling startad av Luchia

Jag är en tonåring som går i skolan. Det är inte rättvis att några går i skolan medan andra inte gör det. jag vill stödja UNICEFs arbete för att alla barn ska ha lika möjligheter.
håller du med??

Sprid insamlingen för att få ännu fler att kämpa för barnen.

Här är alla 14 som givit till insamlingen

Stöd insamlingen

Ge pengar