Sudan

Sudan är ett av de 190 länder där UNICEF finns på plats och arbetar, tillsammans med och på uppdrag av landets regering, för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Unicef Logo Swedish
Sudan

Över en miljon människor befinner sig på flykt från sina hem i Darfurregionen i Sudan. UNICEF bedömer att flyktingarna är mycket utsatta. Undernäring bland barn är så hög som 20 procent i genomsnitt och på vissa platser över 80 procent.