Default hero image

UNICEF söker 805 miljoner

dollar till katastrofer

UNICEF vädjar idag till givare att bidra med 805 miljoner dollar för att hjälpa barn och kvinnor i 29 katastrofområden i världen. Av de begärda pengarna är mer än en tredjedel öronmärkta för Sudan, ett av många katastrofområden som lyfts fram i den årliga rapporten ”Humanitarian Action Report (HAR)”.

Flyktingbarn i det konfliktdrabbade Sudan. Fortsatt konflikt och osäkerhet i västra Darfur-regionen har förstört livet för uppskattningsvis 3,4 miljoner människor och hotar överlevnaden för 1,4 miljoner barn, varav ca 500 000 är yngre än fem år.
Det framkommer i UNICEFs ”Humanitarian Action Report (HAR)”. Rapporten är en årlig överblick över organisationens katastrofarbete runt om i världen, och över hur mycket pengar man behöver för att tillgodose barns och kvinnors behov av katastrofhjälp.

Katastrofberedskap viktig

År 2005 slog UNICEFs katastrofinsamling rekord, bland annat tack vare de extra generösa bidragen för offren i tsunamikatastrofen. Tack vare det enorma stödet kunde UNICEF arbeta snabbare och mer effektivt än någonsin tidigare.

? Många av det senaste årets katastrofer har än en gång visat hur viktigt det är med ordentlig katastrofberedskap för att lyckas med hjälparbetet, skriver Ann Veneman, UNICEFs högsta chef, i sitt förord till raporten. Omedelbar tillgång till grundläggande förnödenheter och möjlighet att distribuera dem snabbt till befolkningen i drabbade områden, kan rädda många liv i katastrofer.

Bortglömda katastrofer lyfts fram

Medan vissa katastrofer lockade globalt medieintresse under förra året, belyser HAR även de katastrofer som inte har fått tillräcklig uppmärksamhet och därför också i många fall alldeles för lite pengar. Under 2005 fick bara fyra av de 25 katastrofer som UNICEF arbetar med mer än 50 procent av de medel som behövdes.

Här finns de största behoven

Rapporten ger detaljerad information om vilka aktiviteter som är planerade och hur finansieringssituationen för UNICEF ser ut för att tillgodose barn och kvinnors behov i varje land och region.
De regioner som är i mycket stort behov av bistånd är följande:

  • Sudan, där omkring 17 miljoner människor inte har tillgång till rent vatten och mer än 20 miljoner är utan toaletter. Varje år dör mer än 100 000 sudanesiska barn av orsaker som hade kunnat förhindras.

  • Östra och södra Afrika, som under de senaste tio åren har haft fler kriser än någon annan region i världen; den pågående torkan, hiv/aids-pandemin och utbredd undernäring, för att nämna några.

  • I Central- och Östeuropa samt de forna sovjetstaterna, där många barn påverkas av låg välfärd, osäkra vapenvilor och ökande spänningar, samtidigt som naturkatastrofer ständigt hotar området.

  • Sydasien, där den högsta andelen fattigdom bland barn finns. Mer än 330 miljoner barn lider av allvarlig brist på två eller flera grundläggande behov, som t ex bostäder, toaletter, vatten, mat, hälsa eller utbildning.

  • Östra Asien och Stilla havsområdet, som drabbades värst av tsunamikatastrofen, drabbas nu även av andra kriser, som till exempel mänskliga fall av fågelinfluensan. I många länder har torka och hetta inte bara ökat risken för brist på mat, men även ökat risken för sjukdomar orsakade av brist på bra dricksvatten.

  • Mellanöstern och Nordafrika där situationen i Irak och våldsamheter i det ockuperade Palestina fortsätter att påverka barnen.

UNICEFs katastrofinsatser

UNICEFs katastrofinsatser handlar om att förse de nödställda med grundläggande förnödenheter så att de kan överleva, se till att barnen får gå i skolan, att de får skydd mot övergrepp och att de får hälso- och sjukvård.
För att kunna starta tillfälliga skolor distribuerar UNICEF s k school in a box stora plåtlådor som vardera innehåller skolmaterial för 80 elever. Andra exempel på UNICEFs katastrofinsatser är att få fram drickbart vatten och fungerande toaletter, vaccinera miljontals barn mot mässling och malaria, bidra till demobiliseringen av barnsoldater, återförena familjer och se till att de utsatta barnen får skydd mot våld och övergrepp.

Mer pengar för att öka beredskapen

Under 2006 söker UNICEF därför extra mycket katastrofbidrag för att tillsammans med FN och lokala hjälporganisationer kunna förstärka resurserna och beredskapen inför nya katastrofer världen över.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.

Barn i regnigt Rafah - Gaza 2024 - cropped
Gaza

Senast i maj kommer massvält råda i norra Gaza visar en ny analys från IPC, Integrated Food Security Phase Classification. För att förhindra svältkatastrofen krävs en omedelbar humanitär vapenvila och att nödhjälp släpps in i enorm skala.

Flicka - Rafah city - januari 2024 - cropped
Gaza

Det är oförlåtligt att världen tillåter att barn svälter ihjäl. UNICEF och andra organisationer måste få komma in med mer nödhjälp. För barnens skull krävs en omedelbar humanitär vapenvila.