Default hero image

En ny rapport från UNICEF visar att barnen i Darfur i Sudan fortfarande lider svårt av väpnade oroligheter. Över tre miljoner barn är drabbade av bland annat undernäring, sjukdomar och våld. Beräkningar visar att 2,5 miljoner människor varav över en miljon barn inte nås av någon hjälp alls.

Skribent |

Publicerad |

2005 12 21

Uppdaterad |

2005 12 21

2,5 miljoner människor i Darfur nås inte av hjälpinsatser

vTotalt beräknas 51 procent av befolkningen i Darfur vara drabbade av den tre år långa konflikten. Många har jagats bort från sina hem och man räknar med att 1,3 miljoner barn lever i flyktingläger. Undernäringen bland barn i läger har visserligen halverats under senaste året men fortfarande finns 2,5 miljoner människor, varav minst en miljon barn, som inte nås av någon hjälp.

Usel ekonomi

UNICEF-rapporten pekar på flera allvarliga förhållanden som drabbar barnen:

  • En snabbt sjunkande tillväxt som riskerar att öka och permanenta behoven av humanitär hjälp.

  • Även barn som inte är direkt drabbade av konflikten får allt sämre levnadsstandard på grund av den försämrade ekonomin.

  • De dagliga oroligheterna har ännu inte avtagit. Barnen och deras familjer lever dagligdags i rädsla och det förlamar samhällslivet och viktiga ekonomiska verksamheter.

  • Människor från olika stammar är rädda för att röra sig utanför sin närmaste omgivning.

Fredsförhandlingar viktiga

Ted Chaiban, UNICEFs chef i Sudan, säger att oroligheterna och det politiska dödläget gör att barnen har svårt att känna hopp inför framtiden. Samtidigt säger Chaiban att förhållandena har förbättrats något jämfört med insatserna under föregående år, 2004. Han anser att de aktuella fredsförhandlingarna i Abuja är mycket viktiga för barnen i Darfur.

Minskad dödlighet

Varje dag påverkas mer än tre miljoner barn av konflikterna i Darfur, främst av undernäring, sjukdomar och våld. Ungefär 1,75 miljoner barn lever i flyktingläger och här har dödligheten minskat och ligger under krisgränsen på 0,79 dödsfall per 10 000 barn per dag. Också undernäringen bland barnen i flyktinglägren har minskat från 21,8 procent till 11,9 procent. Trots detta finns det omkring 1,25 miljoner barn som inte kan nås på grund av de osäkra förhållandena i landet och deras situation är oviss.

- Barnen i Darfur får inte glömmas bort, betonar Ted Chaiban, som hoppas på en fredsuppgörelse liknande den som ledde till fred i den långvariga konflikten mellan norra och södra Sudan.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Syskontrio - Izium Ukraina - 2023 - cropped desktop
Ukraina

Två år har gått sedan Ryssland inledde ett fullskaligt krig mot Ukraina. Miljontals barn och familjer är på flykt, traumatiserade och i behov av humanitär hjälp. För barnen, som har förlorat flera år av skolgång, står livet och framtiden på spel.

Pojke - turkiet 2023
Senaste nyheterna

2023 har varit ett svårt år för barn runt om i världen, inte minst för de 460 miljoner barn som lever i konfliktdrabbade områden. Det visar UNICEFs globala rapport “Humanitarian Action for Children som släpps idag. Oavsett var konflikter blossar upp, vare sig det är Palestina, Ukraina, Haiti, Sudan eller Jemen – är det barnen som betalar det högsta priset.

UN0627046.JPG
Ukraina

Snart har det gått ett år sedan kriget eskalerade i Ukraina. Miljontals barn har tvingats på flykt från flyganfall och bomber. UNICEF var på plats redan innan kriget bröt ut och tack vare givare som du kan vi fortsätta hjälpa barn och familjer som drabbats.