Europa

UNICEF finns på plats i 190 länder och på alla kontinenter, däribland i Europa, och arbetar tillsammans med och på uppdrag av ländernas regeringar för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Unicef Logo Swedish
Migration

I juni förväntas den nya tillfälliga utlänningslagen klubbas igenom i riksdagen. UNICEF Sverige kritiserar förslaget eftersom det innebär begränsningar i barns rätt till familjeåterförening och inte är förenligt med barnkonventionen, skriver Karin Ödquist Drackner, barnrättsjurist.

UN012782-575x384.jpg
Asylsökande

Just nu pågår ett intensivt arbete inom EU med förslag på hur man ska reformera det gemensamma asylsystemet och Dublinförordningen. UNICEF arbetar aktivt för att barns rättigheter ska få en stark och tydlig ställning och att systemet ska bli så humant, rättvist och effektivt som möjligt.

delvan-575x383.jpg

Konflikterna i bland annat Syrien, Afghanistan och Irak har tvingat miljontals barn och familjer att fly från sina hem. Tusentals tar sig över Medelhavet och söker sin tillflykt i olika länder i Europa. Inför Humorgalan 2016 besökte journalisten och programledaren Tilde de Paula Eby Serbien där hon träffade Delvan som flytt från Irak med sin familj.

UN011184-575x384.jpg
Migration

Enligt avtalet mellan Turkiet och EU har flyktingar och migranter nu börjat skickas tillbaka från Grekland till Turkiet. I dagsläget sitter mer än 22 000 barn på flykt fast i Grekland. Framtiden är osäker och vissa barn har till och med tagits i förvar sedan avtalet började gälla förra månaden.

UN011217-1-575x382.jpg
Migration

Förändrade gränsrestriktioner i bland annat Balkanländerna har gjort att tusentals utsatta barn är strandsatta. I Makedonien och Grekland är läget särskilt svårt för barn på flykt, som riskerar att utnyttjas eller drabbas av sjukdomar.

UNI199864-575x383.jpg
Europa

För att skydda det ökade antalet barn på flykt i Europa etablerar nu UNICEF tillsammans med UNHCR 20 särskilda stödcenter längs med de mest trafikerade flyktvägarna.

©-UNICEF_UN08805_Vas-575x383.jpg
Europa

För första gången sedan flyktingkrisen i Europa blev ett faktum är nu antalet barn och kvinnor på flykt större än antalet män, enligt UNICEF.

©-UNICEFUN03023Gilbertson-VII-Photo-575x383.jpg
Vinter

Den hårda vintern gör livet för barn på flykt i Europa ännu svårare, varnar UNICEF. Ofta saknar barnen tillräckligt med mat och kläder. Vi finns på plats och levererar vinterkläder och filtar med mera, men läget är akut. Andelen barn bland flyktingarna ökar allt mer.

©-UNICEFRamzi-Haidar-1-575x401.jpg
Europa

Idag är det 50 år sedan UNICEF tilldelades Nobels fredspris. Sedan dess har världen på många sätt blivit en bättre plats för barn. Men årsdagen är också en påminnelse om att vårt uppdrag är långt ifrån över.

Unicef Logo Swedish
Europa

Plötsliga och oförutsedda gränskontroller och vinterkyla gör livet ännu svårare för barn och familjer på flykt i Europa. Mer än hälften av de flyktingar som tar sig över Medelhavet är nu kvinnor och barn. UNICEF arbetar hårt för att se till att barnen får det skydd och stöd som de har rätt till.

UNI196308-575x383.jpg
Europa

Bara under den senaste veckan har omkring 10 000 barn och kvinnor på flykt anlänt till Kroatien. För att hjälpa barnen har UNICEF nu etablerat två mobila team av experter inom skydd av barn.

UNI195353_tacksida_©-UNICEFNYHQ2015-2057Georgiev-575x383.jpg
Syrien

30 miljoner barn är just nu på flykt runt om i världen. En enorm siffra som kan vara svår att ta till sig och förstå. Antalet barn som söker en fristad i Europa ökar allt mer. Här möter du några av dem. Helt vanliga barn som ofrivilligt hamnat i en svår situation.

chris-tidey-575x375.jpg
Europa

Flyktingkatastrofen i Europa kommer fortsätta att växa om inget görs för att stoppa den utdragna konflikten i Syrien, varnar UNICEF. Miljoner människor är drabbade av våldet och i akut behov av hjälp.

UNI195363-575x383.jpg
Migration

Europa upplever just nu den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Barnen som tvingas fly kommer från konfliktzoner som Syrien, Irak och Afghanistan. Barn på flykt har rätt till särskilt skydd och hjälp. UNICEF finns på plats och kämpar för dem – men behoven är enorma.

©-UNICEFNYHQ2015-2065Georgiev-575x383.jpg
Europa

UNICEF vädjar om en gemensam satsning från Europas länder för att snabbt hjälpa de barn på flykt som söker sig hit. Barnen måste skyddas och tas om hand innan vintern kommer.

UNI195496-575x384.jpg
Makedonien

Under de senaste tre månaderna har antalet kvinnor och barn på flykt tredubblats i Makedonien, uppger UNICEF. De flyr från våldet i länder som Syrien och Irak och söker trygghet i Europa.

UNI195367_gåvosida_©-UNICEFNYHQ2015-2071Georgiev-575x383.jpg
Syrien

Just nu ser vi hur människor flyr för sina liv undan krig och förföljelse och försöker ta sig till Europa. Som vanligt är det barnen som drabbas hårdast. UNICEF Sveriges programchef Christina Heilborn betonar att det ligger ett tungt ansvar hos regeringarna och kräver öppna lagliga vägar in i EU.

UNICEFMKkidsonthemove4-575x345.jpg
Europa

Antalet människor som passerar genom Makedonien på flykt från våld har ökat den senaste tiden. UNICEF har nu etablerat en barnvänlig trygg plats med ett mobilt team nära staden Geveglija, vid den grekiska gränsen. Här får barn och kvinnor på flykt livsviktigt stöd.

UNI181989-ha-575x415.jpg
Mellanöstern

När vardagen kollapsar är det alltid barnen som drabbas värst. Och 2014 var ett ovanligt svårt år för miljontals barn världen över. UNICEF fanns på plats och bemötte 294 olika humanitära katastrofer i 98 länder under förra året. Här kan du läsa om resultaten för några av de insatserna.

katastrofbilden-att-använda-575x328.jpg
Internationella flyktingdagen

Idag på den internationella flyktingdagen vill UNICEF Sverige särskilt uppmärksamma de barn som befinner sig på flykt runt om i världen och framför allt de som söker sig till Europa för trygghet och skydd av olika anledningar.

Unicef Logo Swedish
Afrika

2014 har varit ett mycket svårt år för många barn runt om i världen. Eskalerande konflikter har inneburit att miljontals barn utsatts för våld. Barn har tvångsrekryterats och till och med utgjort måltavlor för krigförande grupper. Men många kriser och konflikter får inte den uppmärksamhet som krävs. UNICEF kräver nu att världen måste ta sitt ansvar för att göra 2015 till ett bättre år för barnen.

UNI88652-575x377.jpg
Afrika

En av tio flickor i världen har utsatts för sexuella övergrepp. En femtedel av alla mordoffer är barn och ungdomar. En ny rapport från UNICEF visar skrämmande resultat när det gäller omfattningen av våld mot barn.

Unicef Logo Swedish
Idrott och lek

Barn som lever i flyktingläger eller är hemlösa på grund av naturkatastrofer behöver nödvändigheter som mat, vatten och hälsovård. Men de behöver också en chans att vara barn igen. Därför levererar UNICEF varje år tusentals fotbollar till barn som förlorat nästan allt. Med anledning av fotbolls-VM i Brasilien publicerar vi idag ett kollage med fina bilder på barn som spelar fotboll.

Unicef Logo Swedish
Sverige

Det senaste avsnittet av Vetenskapens värld tar upp det sociala utanförskapet i Sverige. Men hur påverkar det barn och unga att leva långt ifrån tillgång till rättigheter som god hälsa, bra utbildning, skälig levnadsstandard, delaktighet och inflytande? Det är oftast genom en vuxen blick vi närmar oss frågan.