Barn med psykolog - Ukraina 2022

Prata med barn om

händelser i omvärlden

Nyheter om konflikter, katastrofer och olyckor sprids snabbt. Barn kan få veta via äldre syskon, kompisar eller sociala medier – innan vi vuxna ens hunnit reagera. Detta kan skrämma och skapa oro hos barnet, eller väcka nyfikenhet. Du som vuxen kan hjälpa barnet att förstå och sätta saker i perspektiv.

Skribent |

Publicerad |

2024 04 10

Uppdaterad |

2024 04 10

Hur kan du som vuxen prata med barn om skrämmande händelser i omvärlden?

Här är några tips till dig som är förälder, eller vuxen med barn i din närhet, på hur du kan prata med barn om skrämmande händelser i omvärlden.  

  • LYSSNA PÅ BARNET- Börja med att lyssna på barnet innan du svarar och förklarar. Svara utifrån de frågor som barnet har och visa att du tar oron på allvar.

  • KÄNN IN SITUATIONEN - Alla barn vill inte prata om sin oro men ge dem möjligheten, att rita eller leka kan också vara bra sätt att bearbeta tankar och händelser. Ett barn kan oroa sig för helt andra saker än en vuxen, exempelvis djuren i ett konfliktområde. Svara på barnets frågor och förminska dem inte. 

  • VAR ÄRLIG OCH GE PERSPEKTIV - Vifta inte bort barnets oro men tänk på att inte heller förstärka rädslan. Gör en avvägning av hur detaljerad information du ska ge barnet, och på vilket sätt. Var tydlig med att det är vuxnas ansvar att lösa konflikten eller katastrofen. 

  • LETA INFO TILLSAMMANS - Det är helt ok att inte ha svar på alla barnets frågor. Ta reda på mer information tillsammans från betrodda källor, särskilt från medier som riktar sig till barn och unga. Det kan vara bra att prata med förskolan/skolan om ditt barns oro, för den kanske delas av andra barn och då är det bra för personalen att känna till det.  

  • SKAPA TRYGGHET - Gemensamma rutiner och lugna kvällssysslor är ett bra sätt att öka känslan av trygghet. Det är bra att gå igenom mardrömmar tillsammans och till slut påminna barnet om att det bara var en dröm.  

  • AVSLUTA POSITIVT – Avsluta samtalet med att prata om något kul och positivt för att inte lämna barnet med jobbiga känslor. 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Megafon - UNICEF ungdomar - Tyskland 2023
Valmanifest

EU måste göra mer för att förverkliga barns rättigheter i praktiken. Vårt valmanifest beskriver de största utmaningarna som barn och unga idag ställs inför och ger rekommendationer till politiker och partier för hur de kan stärka barns rättigheter.

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.

U-report text 2024
Sverige

Den 3 maj 2024 lanserar vi U-Report i Sverige, ett verktyg som ska öka barn och ungas delaktighet och inflytande i frågor som är viktiga för dem. Den första enkäten handlar om gängkriminalitet.