UNI77840_Holt-575x383.jpg

Idag anordnar UNICEF tillsammans med den brittiska regeringen ett toppmöte, Girl Summit, i London för att öka stödet för snabbare framsteg i kampen mot kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. De två skadliga sedvänjorna påverkar miljontals flickor runt om i världen.

Skribent |

Publicerad |

2014 07 22

Uppdaterad |

2014 07 22

UNICEF: Krafttag behövs mot kvinnlig könsstympning och barnäktenskap

 

UNI77840_Holt-575x383.jpg
© UNICEF_Holt

© UNICEF_Holt

– Ingen ska behöva utsättas för kvinnlig könsstympning, det medför ett enormt lidande och dramatiska konsekvenser. Och alla barn ska kunna växa upp till vuxna innan de ingår äktenskap, de måste få en chans att fullfölja sin skolgång och få livserfarenhet, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

Ny data som UNICEF presenterar idag visar att förekomsten av sedvänjorna minskat något under de senaste tre decennierna. Men trots detta måste framstegen ske mycket fortare, för att kompensera för befolkningstillväxten i de länder där barnäktenskap och kvinnlig könsstympning är vanligt.

Den nya statistiken visar bland annat att:

Mer än 130 miljoner flickor och kvinnor har utsatts för någon form av könsstympning i de 29 länder i Afrika och Mellanöstern där sedvänjan är främst förekommande. Förutom fruktansvärd fysisk och psykisk smärta riskerar flickorna kraftiga blödningar, infektioner, infertilitet och död.

Barnäktenskap är än mer utbrett. Mer än 700 miljoner kvinnor som lever världen över idag ingick äktenskap som barn . Mer än var tredje – omkring 250 miljoner – var yngre än 15 år . För flickor som ingår äktenskap innan de fyllt 18 år är risken större att de inte går ut skolan, och att de utsätts för våld i hemmet. Flickor i yngre tonåren löper större risk att dö på grund av komplikationer under graviditet och förlossning, än kvinnor i 20-årsåldern. De unga flickornas barn löper också större risk att dö före födseln eller under sin första månad i livet.

Risken för att en flicka i tonåren ska könsstympas idag har minskat med en tredjedel jämfört med för 30 år sedan . I Centralafrikanska republiken, Irak, Liberia och Nigeria, har förekomsten halverats. Attityder förändras också – majoriteten av människorna i de länder där flickor könsstympas tycker att sedvänjan borde upphöra. Men många fortsätter att utsätta sina döttrar för ingreppet på grund av sociala påtryckningar.

Betydligt mer intensiva och långsiktiga åtgärder behövs från alla parter i samhället , för att hundratals miljoner flickor ska slippa utsättas för djupgående, permanent och fullständigt onödig skada.

Hundratals miljoner kan skyddas

Om minskningen fortsätter i samma takt som idag, kommer befolkningstillväxten innebära att antalet flickor som gifts bort som barn (mer än 700 miljoner) kommer att vara omkring detsamma även år 2050, och att 63 miljoner fler flickor då kommer att könsstympas.

Om takten för minskningen däremot fördubblas kommer antalet flickor som gifts bort som barn att ha sjunkit till 570 miljoner år 2030, och 450 miljoner år 2050. Antalet flickor och kvinnor som påverkas av könsstympning (mer än 130 miljoner) skulle då ligga på ungefär samma nivå som idag.

– Siffrorna visar att vi måste öka våra insatser. Kvinnlig könsstympning och barnäktenskap är mycket skadligt och nekar flickor rätten att fatta sina egna beslut och nå sin fulla potential, säger UNICEFs chef Anthony Lake. Sedvänjorna skadar både flickorna själva, och deras familjer och samhällen. Flickor är inte någons egendom, de har rätt att bestämma över sina egna liv. Och när den rätten uppfylls är det till fördel för alla. Vi kan inte låta de svindlande siffrorna förlama oss, de måste driva oss att agera.

Läs gärna mer om UNICEFs arbete mot barnäktenskap  och kvinnlig könsstympning . Den senaste statistiken finns tillgänglig här: Female Genital Mutilation/Cutting: What might the future hold?  Ending Child Marriage: Progress and prospects

Kopiera länk

Relaterade artiklar

un0627014-scaled-e1660742072366.jpg
Afghanistan

Ett år efter att talibanerna tog makten i Afghanistan är situationen för landets barn värre än på länge. Afghanistan är idag en av de värsta platserna i världen för ett barn att växa upp på, och extra svårt är det för flickor.

arifa-omid-scaled-1.jpg
Internationella kvinnodagen

I samband med internationella kvinnodagen vill vi uppmärksamma den diskriminering som många flickor utsätts för redan innan födseln. Och som förföljer dem livet ut. Vi vill göra det genom ett brev skrivet av afghanska Arifa Omid som väntar sitt tredje barn – sin första flicka.

uni231917.jpg
Agenda 2030

Fler flickor går idag i skolan än någonsin tidigare, men mycket lite har förändrats när det gäller det våld och den diskriminering som flickor utsätts för, varnar UNICEF i en ny rapport.