taltskola-490.jpg

Skribent |

Publicerad |

2011 03 08

Uppdaterad |

2011 03 08

Internationella kvinnodagen: Kampen för tjejerna

Idag är det internationella kvinnodagen och vi vill uppmärksamma alla de miljontals flickor och kvinnor som är utsatta för diskriminering, våld och exploatering. Orsaken är främst fattigdom och kulturella värderingar. Problemen är djupt rotade, men de går att lösa.

Att kämpa för flickors och kvinnors rättigheter hör till UNICEFs allra viktigaste uppgifter. Över hela världen pågår olika projekt för att flickor och kvinnor ska få utbildning och en starkare ställning i samhället. Vi pratar med regeringar och besöker byar jorden runt för att stödja flickors utveckling och bryta sedvänjor och kulturella mönster.

En av de allra viktigaste vägarna till förändring är att se till att fler flickor får gå i skolan. Ingenting är viktigare i ett fattigt land. Att satsa på flickors utbildning är en lönsam investering, inte "bara" för flickorna själva utan även för hela landets ekonomiska utveckling och framtid.

En flicka som går i skolan ... ... bidrar till ekonomisk tillväxt i hela lande t

De länder som har störst jämställdhet mellan flickor och pojkar i skolan visar mycket bättre resultat när det gäller produktivitet, ekonomisk tillväxt, hälsosituation, familjeplaneringoch barnadödlighet.

"To educate a woman is to educate an entire country."

Vill du engagera dig i kampen för flickorna kan du bli Världsförälder och stödja UNICEFs arbete varje dag året runt.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

un0627014-scaled-e1660742072366.jpg
Afghanistan

Ett år efter att talibanerna tog makten i Afghanistan är situationen för landets barn värre än på länge. Afghanistan är idag en av de värsta platserna i världen för ett barn att växa upp på, och extra svårt är det för flickor.

arifa-omid-scaled-1.jpg
Internationella kvinnodagen

I samband med internationella kvinnodagen vill vi uppmärksamma den diskriminering som många flickor utsätts för redan innan födseln. Och som förföljer dem livet ut. Vi vill göra det genom ett brev skrivet av afghanska Arifa Omid som väntar sitt tredje barn – sin första flicka.

uni231917.jpg
Agenda 2030

Fler flickor går idag i skolan än någonsin tidigare, men mycket lite har förändrats när det gäller det våld och den diskriminering som flickor utsätts för, varnar UNICEF i en ny rapport.