paraguay-575x431.jpg

I februari 2005 ville regeringen i Paraguay samla ihop gatubarnen i huvudstaden Asunción och låsa in dem i militärbaracker. UNICEF protesterade och förhandlade fram en fördröjning för att hinna få fram pengar till ett alternativ. Och vi lyckades. Resultatet är "Abrazo" – ett projekt som hittills har räddat tusentals barn bort från det farliga livet på gatan.

Skribent |

Publicerad |

2011 08 15

Uppdaterad |

2011 08 15

För gatubarnen i Paraguay har ordet kram – abrazo – fått en ny innebörd

Tack vare Abrazo kan nu många före detta gatubarn leva ett tryggare liv tillsammans med sina familjer. Foto: © UNICEF

Tusentals barn lever farligt

Av Paraguays befolkning är 48 procent barn, många av dem är väldigt fattiga. I huvudstaden Asunción lever eller arbetar tusentals barn i åldrarna 5 till 17 år på gatorna. Arbetet kan bestå av att barnen tigger, säljer saker eller tvättar bilar. Flickorna arbetar mer i det ”dolda”, ofta i hemmen, och de riskerar att hamna i prostitution.

Abrazo – en tryggare tillvaro

UNICEF har sedan länge drivit framgångsrika projekt där barn kunnat erbjudas positiva alternativ till livet på gatan. Dessa visades för landets ledning som förslag på att det finns bättre sätt att ta hand om barnen. Regeringen lät sig övertygas – och så startades projektet "Abrazo", vilket betyder kram på spanska.

Projektet går ut på att hitta långsiktiga lösningar och att säkerställa en trygg tillvaro för barnen, att förbättra familjeförhållanden och lägga särskilt fokus på behoven hos de barn som inte har någon familj. För att vi ska kunna identifiera vilka barn som arbetar på gatan och få deras förtroende har vi specialutbildade socialarbetare som riktar in sig på de barn som fortfarande befinner sig på gatan.

Sedan starten 2005 har projektet breddats, både geografiskt och vad gäller målgruppen. Nu omfattas även barn under fem år. Dessutom har en särskild strategi arbetats fram för att nå barn från indiangrupper.

paraguay2-575x355.jpg
Lino, längst till vänster, putsar inte längre bilrutor i bullrig miljö. Han går i skolan. Han är ett av nio syskon som bor i ett skjul utanför staden Ciudad del Este. Hans mamma Rosa, 34 år, får hjälp med mat, lite kläder, vaccinationer och sjukvård till Foto: © UNICEF

Lino, längst till vänster, putsar inte längre bilrutor i bullrig miljö. Han går i skolan. Han är ett av nio syskon som bor i ett skjul utanför staden Ciudad del Este. Hans mamma Rosa, 34 år, får hjälp med mat, lite kläder, vaccinationer och sjukvård till barnen via Abrazo-programmet. - Vi hoppas båda att han blir advokat en dag, säger hon. Foto: © UNICEF

Skola, hälsovård och psykosocialt stöd

I städerna Asunción, Ciudad del Este och Encarnación driver UNICEF sammanlagt 15 Abrazo-center med utbildad personal. Centren fungerar som kombinerade fritidshem/skolor. Här får barnen träffa kloka vuxna som hjälper dem med allt från läxläsning, meningsfulla fritidsaktiviteter, nyttig frukost och lunch till hälsovård och tandborstning. Så småningom kan barnen slussas vidare till den vanliga skolan.

I de familjer som har svårt att försörja barnen får föräldrarna stöd och utbildning för att bättre kunna ta hand om sina barn. De får även hjälp med arbete som genererar inkomst för att barnen ska slippa arbeta. Barnen får också stöd att anpassa sig till sitt nya mer ordnade och trygga liv.

paraguay3-575x431.jpg
På Abrazo-centret får barnen träffa trygga vuxna som hjälper dem med allt från läxläsning, fritidsaktiviteter, nyttig frukost och lunch till hälsovård och tandborstning. Så småningom kan barnen slussas vidare till den vanliga skolan.Foto: © UNICEF

På Abrazo-centret får barnen träffa trygga vuxna som hjälper dem med allt från läxläsning, fritidsaktiviteter, nyttig frukost och lunch till hälsovård och tandborstning. Så småningom kan barnen slussas vidare till den vanliga skolan. Foto: © UNICEF

Tydliga resultat

Tack vare Abrazo kan nu många före detta gatubarn leva ett tryggare liv tillsammans med sina familjer. 75 procent av barnen som deltagit i projektet under de senaste två åren jobbar inte på gatan längre. Resterande 25 procent jobbar mindre nu än vad de gjorde tidigare.

85 procent av barnen klarade tack vare stödet från Abrazo att fortsätta skolan och flytta upp en klass när läsåret började.

Det långsiktiga målet med Abrazo är att barn ska slippa arbeta på gatorna och att minska fattigdomen i Paraguay. Framgången med Abrazo-projektet är så stor att Paraguays regering tar över mer och mer av finansieringen. Så vill UNICEF att det fungerar. Vi startar pilotprojekt som länderna själva driver vidare.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

gatubarn_dhaka0025-scaled.jpg

I februari reste programledaren Pär Lernström till Bangladesh med UNICEF. I huvudstaden Dhaka finns över tvåhundratusen gatubarn som dagligen riskerar att utsättas för våld och trafficking. På en busscentral i Dhaka träffade han bland annat Sagor, 12 år, som sover på centralen om nätterna och samlar plastflaskor för att försörja sig om dagarna.

0047la_paz-beskuren-880x494.jpg

Inför "Världens viktigaste kväll" åkte artisten Måns Zelmerlöw med UNICEF till Bolivia, ett av Sydamerikas fattigaste länder. Där träffade han Michael, 11 år, som bor och arbetar på gatan. Han lever ett mycket farligt liv där han ständigt riskerar att utsättas för våld, övergrepp och människohandlare.

junior-0036la_paz-880x587.jpg

UNICEF uppskattar att omkring 100 miljoner barn lever på gatan runt om i världen. Orsakerna är många och barnen är utsatta för en mängd livshotande risker. UNICEF arbetar både långsiktigt och förebyggande med olika insatser för att hjälpa barnen och undvika att fler hamnar på gatan.