Default hero image

De våldsamma striderna i Syrien har lett till en kraftig ökning av flyktingar till Jordanien. Tusentals barn och kvinnor är i akut behov av hjälp och UNICEF har därför snabbt utökat sitt katastrofbistånd till området.

Skribent |

Publicerad |

2012 07 30

Uppdaterad |

2012 07 30

Utökad katastrofhjälp till syriska flyktingar i Jordanien

UNICEF stödjer bland annat det nya flyktinglägret Za'atari, som ligger nära Mafraq i norra Jordanien. Lägret kommer att ha en kapacitet att hysa upp till 150 000 människor. De första 5000 syriska flyktingar flyttar in i lägret om några dagar.

I samarbete med den tyska katastrof- och räddningsmyndigheten THW ansvarar UNICEF för vattenförsörjning, hygien och sanitet i lägret. Hittills har leveranserna innefattat rent vatten, 80 mobila toaletter och 80 duschar, vilket ska täcka behoven för upp till 5000 personer. För att ytterligare öka tillgången till vatten kommer UNICEF att köra dit vattentankers. 

Humanitär kris hotar

UNICEF har även försett lägret med andra förnödenheter, som ska räcka till uppemot 25 000 flyktingar. Det handlar om vatten- och hygienpaket till familjer , school-in-a-box , tält för att kunna upprätta barnvänliga platser och tillfälliga skolor, presenningar, mattor, och leksaker för rekreation. 

– Mängder av människor flyr i denna stund kriget i Syrien och kommer till Jordanien. Det kommer att resultera i en humanitär kris. Vi tävlar mot klockan för att allt ska finnas på plats i Za'atari när de första flyktingarna anländer om några dagar, säger Dominique Hyde, chef för UNICEF i Jordanien.

Sedan början av juli har över 13 000 syrier kommit till fyra uppsamlingsställen för flyktingar i Jordanien. Hälften av dem har kommit bara den senaste veckan. Platserna var från början avsedda att kunna ta emot 2160 nyanlända, de är alltså redan överbelastade.

Stöd till traumatiserade barn

UNICEF bistår med vatten, sanitet och hygien till de fyra uppsamlingsställena. Därtill arbetar UNICEF för att skydda utsatta barn på dessa platser och se till att de får börja i skolan under vistelsen i Jordanien.

– Över hälften av flyktingarna är barn och ungdomar. De har upplevt hemska saker och kommer fortsätta att leva under svåra och stressande förhållanden under tiden de är på flykt. Vi måste göra allt vi kan för att hjälpa dem, säger Dominique Hyde.

För tillfället finns 38 800 syrier i Jordanien som redan är registrerade som flyktingar, eller som väntar på att bli registrerade.

UNICEF ger också stöd till tiotusentals fördrivna syrier i Libanon, Turkiet och Irak, samt till drabbade familjer som är kvar i Syrien.

UNICEF är helt beroende av frivilliga bidrag för att kunna bistå barn och deras familjer under kriser som denna. Ge en gåva till UNICEFs arbete i katastrofer.
 

 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.