Default hero image

UNICEF vädjar om pengar

till barnen i Irak

Situationen för barnen i Irak och de barn som flytt Irak till Jordanien och Syrien är kritisk. För att möta de omedelbara behoven under närmaste halvåret behövs enligt UNICEF 42 miljoner US dollar.

- Humanitär hjälp är en livlina för barnen i Irak. Att utöka insatserna för barnen är det bästa sättet att investera i Iraks framtid, säger Daniel Toole, chef för UNICEFs insatser i katastrofer.

- I vårt arbete på plats i Irak ser vi dagligen att hjälpen når barnen och att det har stor effekt till och med i extremt osäkra områden, säger Toole.

Utsatta barnen först

- Vi har utarbetade planer för hur vi ska nå Iraks mest utsatta barn med grundläggande hälsovård, rent vatten och sanitet och med utbildningsinsatser. Det gäller främst barn som flytt sina hem och barn som bor i några av Iraks mest våldsdrabbade områden, säger Toole.

UNICEF ska också bistå Jordanien och Syrien i arbetet med att hjälpa irakiska flyktingar som sökt skydd i dessa länder. Prioritet läggs på att länderna säkerställer att flyktingbarnen har full tillgång till skola, hälsovård och att de skyddas från exploatering.

Flyr till fattiga områden

Nästan 15 procent av Iraks befolkning har tvingats fly från sina hem sedan år 2003. Det betyder att fyra miljoner människor, varav hälften är barn, befinner sig på flykt. Många av dem lever nu i områden som är mycket fattiga och våldsdrabbade, vilket lett till att skolgång, hälsovård och andra viktiga funktioner redan är hårt pressade.

Förra veckan rapporterades flera misstänkta kolerafall bland barn i Irak — ett oroande tecken då det är de första fallen i år. Nu befarar man ett större kolerautbrott under de kommande sommarmånaderna. Endast en knapp tredjedel av Iraks barn har tillgång till rent vatten.

Hjälpen når fram

Situationen i Irak är inte säker nog för att UNICEF ska kunna tillgodose alla behov i alla områden, men Daniel Toole betonar att det ändå går att nå många barn med förnödenheter. Nyligen genomfördes en nationell vaccinationskampanj mot bland annat mässling, med stöd från UNICEF och Världshälsoorganisationen, som nådde 3,6 miljoner barn, 90 procent av målet. Kampanjen finansierades delvis av Europeiska Kommissionen.

- Liknande internationell hjälp till Irak måste fortsätta till dess landets regering kan driva hälsovård och utbildning på egen hand, säger Toole.

UNICEFs planerade katastrofinsatser för barn i och från Irak

Irak

Fortsätta att dagligen förse 120 000 människor i och omkring Bagdad med rent vatten. Stöd till vaccinationskampanjer, distribuera hälsovårds- och förlossningskit, dela ut socker-salt-lösning mot uttorkning till följd av diarré och förse människor med sjukvårdsutrustning. Förbättra situationen i överbefolkade skolor, lärare och elever ska få utbildningsmaterial och barn som inte kan komma till skolan ska få möjligheter att få undervisning och ta igen det som de missat. UNICEF ska också återförena ensamma barn med föräldrar eller andra släktingar och erbjuda dem psykosocialt stöd.

Jordanien

I Jordanien ska UNICEF bidra till att flyktingbarnen kommer till skolan samt förse dem med hälsovård och stötta socialtjänst för att skydda barn från exploatering.

Syrien

I Syrien ska UNICEF hjälpa till med vaccinationer och annan grundläggande hälsovård, skapa trygga ställen för barn och ungdomar och ge särskilt stöd till utsatta flickor och kvinnor.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.