Burundi1-1505-575x421.jpg

Tiotusentals barn flyr från

våldet i Burundi

Mer än 100 000 människor har flytt våldsamma strider i Burundi. Majoriteten är kvinnor och barn. Antalet flyktingar till Tanzania, Rwanda och Demokratiska republiken Kongo väntas öka allt mer. UNICEF är på plats och ser bland annat till att barnen får vård, näring och rent vatten.

Skribent |

Publicerad |

2015 05 19

Uppdaterad |

2015 05 19

Tiotusentals barn flyr från våldet i Burundi

UNICEF ser till att barnen på flykt får vård, näring och rent vatten med mera. Foto: © UNICEF

– Många av barnen som flyr är sjuka eller ensamma och har kommit ifrån sina familjer, sager Leila Gharagozloo-Pakkala, UNICEFs regionchef för östra och södra Afrika. De är i akut behov av skydd, mat och vård. Flyktingarna vid transitlägren i Tanzania och Demokratiska republiken Kongo är särskilt sårbara för sjukdomar som kolera på grund av mycket dåliga levnadsförhållanden och dålig sanitet. UNICEF arbetar för att förbättra saniteten och vi delar också ut vattenreningsprodukter  och hinkar till familjer.

Burundi2-1505-575x379.jpg
– Fotboll är enda sättet för oss att glömma våldet. Jag önskar att striderna bara tog slut, säger Emery, 15 år, från Burundi.Foto: © UNICEF

– Fotboll är enda sättet för oss att glömma våldet. Jag önskar att striderna bara tog slut, säger Emery, 15 år, från Burundi. Foto: © UNICEF

De flesta barn som anländer behöver särskild hjälp för att skyddas. Tillsammans med partners registrerar UNICEF de ensamma barnen och ser till att de tas omhand. Vi är på plats i Burundi och i grannländerna som tar emot flyktingarna och ser till att barn får grundläggande vård, näring, vatten och sanitet. Vi ser också till att barnen skyddas och får en chans att gå i skolan.

Men behoven kommer att växa allt mer ju fler flyktingar som anländer. Läget är akut och mer resurser behövs för att trappa upp de livräddande insatserna.

UNICEF kämpar dygnet runt för att se till att barn som drabbas av katastrofer får allt de behöver. Men vi behöver din hjälp. Ge en katastrofgåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack!

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.