Default hero image

Vart tredje offer i

Gaza är ett barn

Barnen i Gaza behöver hjälp. De lever i en krigszon och i ständig fruktan. UNICEF är i Gaza och har levererat förnödenheter till tiotusentals människor. Men behoven är enormt mycket större än så.

Skribent |

Publicerad |

2009 01 13

Uppdaterad |

2009 01 13

Vart tredje offer i Gaza är ett barn

Situationen för Gazas barn blir värre för var dag som går. De har ingenstans att ta skydd undan angreppen. 840 000 barn lever under mycket svåra förhållanden som orsakar extrem stress och trauma.

Barnen mister sina rättigheter

Det råder brist på dricksvatten, mat, mediciner, el och bränsle i Gaza. Avloppen svämmar över på grund av trasiga ledningar vilket riskerar att leda till sjukdomsepidemier. Över 35 000 människor söker skydd i flyktingläger.

Katastrofens utsträckning gör det omöjligt för barn att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda.

I går rapporterade Gazas hälsoministerium att 311 barn och 76 kvinnor har dött sedan 27/12 2008 på grund av konflikten. Under samma period har 1 459 barn och 625 kvinnor skadats. Dessa alarmerande siffror förmodas stiga då konflikten fortsätter.

Hjälpinsatser stryps

Samtidigt har de humanitära hjälporganisationerna, som skulle kunna underlätta den fruktansvärda situationen för civilbefolkningen, mycket begränsad framkomst. Av denna orsak har UNICEFs insatser hittills varit begränsade.

För att koordinera och snabba på hjälpinsatserna samarbetar UNICEF med Palestinska röda halvmånen och Förenta Nationernas hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA).

Erbjuder psykosocialt stöd

När det gäller sjukvård har vi bland annat gett sjukvårdsutrustning som räcker till elementär vård av 30 000 människor under en månads tid. UNICEF stödjer fem psykosociala team om 20-30 socialarbetare, psykologer, advokater och frivilliga. De erbjuder stöd till människor i flyktingläger och inom utsatta grupper. Teamen kommer att bli fler när det är möjligt, för att kunna täcka de allt större behoven. UNICEF har finansierat återupptagandet av en hjälplinje för psykosocialt stöd till föräldrar som är oroliga för sina barn.

UNICEF behöver ditt stöd i vårt arbete för barn i krig och konflikter. Hjälp barn i Gaza. Skänk en gåva här!

Långsiktig hjälp

Förutom de akuta insatserna finns även en långsiktig planering för hur UNICEF framöver ska kunna hjälpa alla drabbade barn och kvinnor på bästa sätt. I samarbete med FN vill UNICEF göra en snabb utvärdering av utbildningssituationen och arbeta för att barnen snabbt ska kunna börja i skolan igen. Barns säkerhet i Gaza ska också kartläggas.

UNICEF jobbar permanent i Gaza

UNICEF har en permanent verksamhet i Gaza. Innan de pågående striderna blossade upp jobbade UNICEF långsiktigt med vaccineringar av barn, att förbättra kvaliteten på skolundervisningen, att bygga ut Gazaremsans vattenledningar och avloppsnät, samt att säkra en trygg miljö för Gazas barn.

Läs tidigare nyheter om UNICEFs arbete i Gaza:

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Syskontrio - Izium Ukraina - 2023 - cropped desktop
Ukraina

Två år har gått sedan Ryssland inledde ett fullskaligt krig mot Ukraina. Miljontals barn och familjer är på flykt, traumatiserade och i behov av humanitär hjälp. För barnen, som har förlorat flera år av skolgång, står livet och framtiden på spel.

Pojke - turkiet 2023
Senaste nyheterna

2023 har varit ett svårt år för barn runt om i världen, inte minst för de 460 miljoner barn som lever i konfliktdrabbade områden. Det visar UNICEFs globala rapport “Humanitarian Action for Children som släpps idag. Oavsett var konflikter blossar upp, vare sig det är Palestina, Ukraina, Haiti, Sudan eller Jemen – är det barnen som betalar det högsta priset.

UN0627046.JPG
Ukraina

Snart har det gått ett år sedan kriget eskalerade i Ukraina. Miljontals barn har tvingats på flykt från flyganfall och bomber. UNICEF var på plats redan innan kriget bröt ut och tack vare givare som du kan vi fortsätta hjälpa barn och familjer som drabbats.