Default hero image

Valet ny start

för DR Kongo

Under decennier har barn berövats sin barndom i Demokratiska Republiken Kongo. UNICEF publicerar idag, måndag 24 juli, en ny rapport om vår samtids dödligaste humanitära kris och hur den har påverkat barnen. Samtidigt ber man om 93, 7 miljoner USD för att kunna fortsätta ge katastrofhjälp i landet. Valet på söndag den 30 juli inger hopp om att bryta våldsspiralen som har satt skräck i en hel generation.

Skribent |

Publicerad |

2006 07 24

Uppdaterad |

2006 07 24

Valet ny start för DR Kongo

“, säger den brittiske krigskorrespondenten Martin Bell, UNICEF-ambassadör och författare till rapporten. “

Hot mot barnens överlevnad

Den förtärande konflikten i landet har var sjätte månad dödat fler människor än vad som dog i tsunamin i Indiska oceanen 2004. Sammanlagt beräknas fyra miljoner människor ha dött. Vissa experter anser att antalet är betydligt högre.

UNICEFs rapport målar en grym bild av ett laglöst land i Afrikas hjärta, där barn får vara glada om de överlever länge nog för att bli vuxna.

I östra delen av landet drivs varje månad 120 000 människor från sina hem. Av dem tvingas nästan 1, 7 miljoner att fortsätta leva som flyktingar. Ständiga omflyttningar berövar barnen på skolgång, hälsovård och möjligheten till ett normalt liv.

Enligt rapporten är så många som 30 000 kongolesiska barn inlemmade i olika beväpnade grupper och lever som soldater, sexslavar och prostituerade.

På samma gång har sexuellt våld mot kvinnor och flickor nått epidemiska proportioner. Bara under förra året förekom 25 000 våldtäkter i östra delen av landet och då är endast de rapporterade fallen inräknade.

En chans till förändring

UNICEF och samarbetspartners i DR Kongo ger en omfattande katastrofhjälp i form av psykosocialt stöd, att hjälpa före detta barnsoldater, vaccinera barn, se till att det finns tillfälliga skolor i flyktinglägren, tillhandahålla rent vatten och sanitet, tält mm. Men den långvariga utvecklingen uteblir så länge konflikterna fortsätter.

Anthony Bloomberg är chef för UNICEF i landet. Han är hoppfull inför det kommande valet och säger att det innebär en historisk öppning för förändring och förbättring:

Valet, som är landets första fria val på 40 år, hålls nu på söndag. Befolkningen har redan visat att viljan finns, över 77 procent av den röstberättigade delen av befolkningen har registrerat sig för att rösta, vilket är 25, 6 miljoner människor. Valet kommer inte att leda till att konflikten automatiskt stoppas. Men det kan vara en start för det nya DR Kongo.

Nödvändiga resurser saknas

UNICEF behöver 93, 7 miljoner USD för att kunna ge fortsatt katastrofhjälp till DR Kongo. För närvarande saknas 62 procent av den budget som behövs för att driva igenom de planerade insatserna för 2006. Det är absolut nödvändigt att UNICEF får dessa resurser.

*Hjälp barnen i DR Kongo – Skänk en gåva här » *

Kopiera länk

Relaterade artiklar

UN0627046.JPG
Ukraina

Snart har det gått ett år sedan kriget eskalerade i Ukraina. Miljontals barn har tvingats på flykt från flyganfall och bomber. UNICEF var på plats redan innan kriget bröt ut och tack vare givare som du kan vi fortsätta hjälpa barn och familjer som drabbats.

UN0767963.jpg
Ukraina

Utanför hörs flyglarmet. Samtidigt lägger sig barnen för att vila i ett skyddsrum på en förskola i Ukraina. Tidigare fick de gömma sig bakom väggar när larmet gick. Men tack vare UNICEF och våra partner kan barnen nu vila tryggt.

un0632758.jpg
Ukraina

Kriget i Ukraina har nu pågått i sex månader. Miljontals barn och familjer har tvingats fly från sina hem, familjer har splittrats och städer förstörts. Som alltid är det barnen som betalar det högsta priset. UNICEF finns på plats med akuta insatser för att möta de enorma behoven.