Default hero image

UNICEF kräver

humanitär vapenvila

UNICEF är djupt oroade över alla barn och deras familjer i Libanon som det inte går att nå fram till på grund av striderna. Organisationens högsta chef Ann M. Venemann ber båda parterna att enas om en omedelbar vapenvila, så att hjälparbetarna kan få snabbt och tryggt tillträde till alla områden i landet.

Skribent |

Publicerad |

2006 08 12

Uppdaterad |

2006 08 12

UNICEF kräver humanitär vapenvila

Över 900 000 människor har flytt från sina hem i Libanon. Många bor i skolor och andra tillfälliga uppehållsställen. Nästan 180 000 har flytt över gränsen till Syrien. Förhållandena är extremt besvärliga med mycket begränsad tillgång till rent vatten, mat, medicin och hygienartiklar. Situationen förvärras för varje dag som går och mest akut är kanske bristen på bränsle som bland annat hotar sjukhus och vårdcentraler.

Barn och familjer helt utan hjälp

De sista dagarna har det varit omöjligt att komma in i södra Libanon. Broar är sprängda, vägar förstörda och hjälpsändningarna kan inte garanteras någon säkerhet alls.

? Tusentals barn och familjer behöver hjälp akut, men nu är vi oförmögna att nå de flesta av dem. I en krigssituation är det en plikt för alla parter att skydda barn och kvinnor. Barn ska inte behöva vara oskyldiga offer för krig. Vi ber parterna att omedelbart enas om en vapenvila så att hjälporganisationerna kan leverera sina förnödenheter, säger Ann M. Venemann.

UNICEF väntar på att få utföra sina livsviktiga uppgifter:

  • flytta all de familjer, skadade, funktionshandikappade och äldre som inte har klarat att själva fly från striderna i de värsta krigsområdena

  • förse sjukhus och vårdcentraler med medicinsk katastrofhjälp-utrustning och bränsle till generatorer, för att förhindra ett fullständigt sammanbrott i hälsovården för alla tusentals skadade

  • se till att alla de tiotusentals flyktingar som sökt skydd i olika byggnader i krigszonen, får tillgång till rent vatten, toaletter, hygienartiklar, mat och andra grundläggande förnödenheter

  • bygga upp ett kommunikationssytem med sårbara lokalsamhällen, för att ha möjlighet att reagera snabbt när det uppstår akuta behov

UNICEF påminner alla parter om att de, enligt internationell lag och FN:s konvention om barnets rättigheter, är skyldiga att skydda barn och civila i en konfliktsituation.

“Hjälp barnen i Libanon nu! Skänk pengar här »”:http://www.unicef.se/stod_oss/ge_en_gava_har/

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Fatima i klassrum - Sudan 2024
Sudan

Det surrar av aktivitet, som i en bikupa, på UNICEF-stödda lärocentret Alshargia i delstaten Kassala i Sudan. Här får barn på flykt undan kriget en fristad och möjlighet att uppleva trygghet och normalitet för en stund. Skolorna i landet är stängda sedan länge.

Flicka i Sudan äter RUTF
Sudan

Ett år har gått sedan kriget i Sudan bröt ut. Ett krig som har lett till en av de värsta humanitära katastroferna i världen. Fyra miljoner barn är på flykt och 730 000 barn lider av den dödligaste formen av undernäring.

Syskontrio - Izium Ukraina - 2023 - cropped desktop
Ukraina

Två år har gått sedan Ryssland inledde ett fullskaligt krig mot Ukraina. Miljontals barn och familjer är på flykt, traumatiserade och i behov av humanitär hjälp. För barnen, som har förlorat flera år av skolgång, står livet och framtiden på spel.