Default hero image

UNICEF fortsätter arbetet

i oroligt Nepal

Så här långt har många av UNICEFs insatser i Nepal kunnat fullföljas utan avbrott, trots att läget i landet är fortsatt instabilt.

Skribent |

Publicerad |

2005 03 09

Uppdaterad |

2005 03 09

UNICEF fortsätter arbetet i oroligt Nepal

Sammandrabbningar mellan gerillatrupper och regeringens arméstyrkor har gjort läget i Nepal oroligt. UNICEF vädjar till de stridande parterna om hjälp med att få fram transporter med bland annat vaccin och A-vitamin.

- Det är av avgörande betydelse att hjälptransporterna når avlägsna områden så snart som möjligt, säger UNICEF-chefen Carol Bellamy. Båda parter i konflikten måste se till att barnens hälsa hamnar i första rummet och tillåta att hjälpen når fram till dessa 3,3 miljoner barn.

Mässlingsvaccinationer i april

- Det nationella mässlingsvaccinationsprogrammet måste kunna fortsätta i april, då vädret blir varmare och det blir lättare att nå barnen i de yttersta sju bergsdistrikten, fortsätter Bellamy.

UNICEF påpekar också att det är viktigt att kunna distribuera A-vitamin två gånger per år. Utan denna hjälp beräknas ungefär 12 000 barn årligen avlida av sjukdomar som de annars skulle ha överlevt. Omkring hälften av Nepals barn är undernärda och växer inte som de ska. Tarminfektioner försämrar barnens järnupptag vilket leder till blodbrist och gör dem svaga.
194 barn under fem år dör dagligen av diarré och akuta andnings-infektioner, trots nationella vaccinations- och vitamindistributions-program. Nästan 70 000 dör varje år av sjukdomar som är möjliga att förebygga.

Konflikten har nått in i klassrummen

Inte ens skolorna undgår konflikten. Skolor har attackerats, bombats och minerats. Flera skolor har stängts och är omgjorda till baracker och på skolgårdarna har skyttegravar grävts. Lärare och elever har blivit mördade, hotade och satta i häkte. Tusentals studenter har förts bort för att bli politiskt skolade, vissa återvänder aldrig.

- Det är en tragedi för landet och för barnen när konflikten tillåts nå in i klassrummen. Skolan måste förbli en säker tillflyktsort där lärande och lek står i centrum, avslutar Bellamy.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Syskontrio - Izium Ukraina - 2023 - cropped desktop
Ukraina

Två år har gått sedan Ryssland inledde ett fullskaligt krig mot Ukraina. Miljontals barn och familjer är på flykt, traumatiserade och i behov av humanitär hjälp. För barnen, som har förlorat flera år av skolgång, står livet och framtiden på spel.

Pojke - turkiet 2023
Senaste nyheterna

2023 har varit ett svårt år för barn runt om i världen, inte minst för de 460 miljoner barn som lever i konfliktdrabbade områden. Det visar UNICEFs globala rapport “Humanitarian Action for Children som släpps idag. Oavsett var konflikter blossar upp, vare sig det är Palestina, Ukraina, Haiti, Sudan eller Jemen – är det barnen som betalar det högsta priset.

UN0627046.JPG
Ukraina

Snart har det gått ett år sedan kriget eskalerade i Ukraina. Miljontals barn har tvingats på flykt från flyganfall och bomber. UNICEF var på plats redan innan kriget bröt ut och tack vare givare som du kan vi fortsätta hjälpa barn och familjer som drabbats.