Default hero image

UNICEF fördömer dödandet av

barn i Irak

- Striderna i Irak kräver många dödsoffer och barnen får betala med sina liv, säger UNICEF-chefen Carol Bellamy i ett uttalande som fördömer dödandet av barn och andra civila i Irak.

Skribent |

Publicerad |

2004 04 22

Uppdaterad |

2004 04 22

UNICEF fördömer dödandet av barn i Irak

Det är både alarmerande och oroande att se vilken påverkan de pågående konflikterna har på barnen i Irak, sade UNICEF i ett uttalande i samband med att ett antal barn dödats på en skolbuss i staden Basra i går onsdag.

I många irakiska städer kan barnen inte leva ett normalt liv. – Inte nog med att de inte har en möjlighet att gå i skolan, de har inte heller tillgång till ordentlig sjukvård och rent vatten. Samtidigt lever de i en miljö fylld av våld och osäkerhet, säger Bellamy.

Många skolor i Irak är stängda på grund av de senaste striderna. De skolor som är öppna står ändå tomma eftersom de flesta föräldrar är för rädda för att släppa iväg sina barn hemifrån.

UNICEF Sveriges ordförande Kent Härstedt, som förra året besökte Irak och som idag återvände från en resa i Mellanöstern konstaterar att barnen betalar ett högt pris för de pågående striderna.

- Barnen ska kunna känna sig säkra när de går till och från skolan. De områden där barn befinner sig måste betraktas som “fredszoner”. Det är helt oacceptabelt att barn drabbas av detta urskiljningslösa våld, säger Kent Härstedt.

Efter vädjanden från Hälsovårdsministeriet, Röda halvmånen och lokala sjukhus har UNICEF bidragit med sjukvårdsartiklar, rent vatten samt bränsle till generatorer. UNICEF meddelar samtidigt att de har stora svårigheter med att leverera förnödenheter till de värst drabbade områdena på grund av många blockerade vägar.

- Det är viktigt att påminna alla om att internationella lagar finns som innebär att barn ska skyddas under konflikter. Hjälporganisationer ska alltid garanteras tillträde till krigsdrabbade områden. Detta tillträde ska ske genom så kallade skyddade korridorer. Det är också viktigt att hjälparbetarnas säkerhet alltid kan garanteras, säger Härstedt.

Vid förfrågningar , kontakta UNICEF Sveriges informationschef Ingeborg Ekblom, 08-692 25 16 eller 0709-95 59 16.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

UN0627046.JPG
Ukraina

Snart har det gått ett år sedan kriget eskalerade i Ukraina. Miljontals barn har tvingats på flykt från flyganfall och bomber. UNICEF var på plats redan innan kriget bröt ut och tack vare givare som du kan vi fortsätta hjälpa barn och familjer som drabbats.

UN0767963.jpg
Ukraina

Utanför hörs flyglarmet. Samtidigt lägger sig barnen för att vila i ett skyddsrum på en förskola i Ukraina. Tidigare fick de gömma sig bakom väggar när larmet gick. Men tack vare UNICEF och våra partner kan barnen nu vila tryggt.

un0632758.jpg
Ukraina

Kriget i Ukraina har nu pågått i sex månader. Miljontals barn och familjer har tvingats fly från sina hem, familjer har splittrats och städer förstörts. Som alltid är det barnen som betalar det högsta priset. UNICEF finns på plats med akuta insatser för att möta de enorma behoven.