Default hero image

Svåra utmaningar för

barnen i Gaza

Den ständiga rädslan för våld och övergrepp samt blockaden av varor till Gazaremsan har drabbat de palestinska barnen och deras familjer mycket hårt. Fattigdomen tvingar barn i arbete och skolresultaten blir allt sämre. UNICEF uttrycker stor oro över situationen för barnen.

Skribent |

Publicerad |

2010 06 08

Uppdaterad |

2010 06 08

Svåra utmaningar för barnen i Gaza

När Sigrid Kaag, UNICEFs regionschef i Mellanöstern och Nordafrika, besökte Gaza häromveckan uttryckte hon stor oro över den svåra situationen och de hot som de palestinska barnen står inför.

Vandalism och våld

Sigrid Kaags besök kom bara några dagar efter att ett av de barnläger som drivs av FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA) hade vandaliserats av en beväpnad grupp. UNICEF och UNRWA anordnar läger för att ge barnen rekreation och lite andrum från den tuffa vardag som de lever i och en chans till återhämtning och lek. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon fördömde vandalismen som "ett försök att skrämma och skada de mest försvarslösa i Gaza." I efterdyningarna av attacken uttryckte Sigrid Kaags stor oro:

– Det finns partier här som tycker att dessa läger motverkar religiösa värderingar. Ett annat problem är den politiska indoktrinering av barnen som pågår. Genom att framföra politiska budskap genom tv-program och andra kommunkationskanaler uppmuntrar man till våld. Sådan manipulation kränker de grundläggande mänskliga rättigheterna i barnkonventionen, säger hon.

Fattigdom och barnarbete

Blockaden av varor till Gazaremsan, som går in på sitt fjärde år nu i juni, har drabbat de palestinska barnen och deras familjer mycket hårt. Cirka 60 procent av hushållen har problem med att få maten att räcka till och strömavbrott kan pågå i upp till 12 timmar per dag. Den hårt reglerade in- och utförseln av varor över gränsen och de stränga importreglerna gör det omöjligt för Gazaborna att bygga upp sina liv efter konflikten. Arbetslösheten är hög och hunger och fattigdom tvingar familjer i Gaza att låta sina barn arbeta i stället för att gå i skolan. Antalet palestinska barn som arbetar ökar i både Gaza, Jerusalem och Västbanken.

Utbildningen hotad

Skolresultaten har försämrats avsevärt under de senaste åren på grund av den fattigdom, det osäkra läget och de svåra umbäranden som människor tvingas leva under till följd av blockaden. Med tanke på överbefolkning och den snabba befolkningstillväxten skulle många fler skolor behövas. Och barnen halkar efter. Enligt en nyligen genomförd undersökning, så är det endast fem av tio elever i Gaza som passerar det prov som visar att man klarar den grundläggande nivån i matematik och arabiska.

– 50 procent av barnen misslyckades, de befinner sig inte längre på den nivån där de borde vara, säger Sigrid Kaag.

Familjecenter och fritidsgårdar

Omkring hälften av Gazas befolkning är under 18 år och det gäller att arbeta med olika strategier för att tillgodose deras rättigheter och underlätta vardagen för barnen och deras familjer. UNICEF samarbetar till exempel med palestinska frivilligorganisationer och medier för att bekämpa spridningen av våldet i Gaza. Bland annat bedrivs våldsförebyggande undervisning på de 40 fritidsgårdar som UNICEF stödjer i området.

UNICEF stödjer också 20 familjecenter dit barn och deras familjer får komma för att få stöd efter år av våldsamma konflikter. Här kan barnen bland annat lära mer i kärnämnena arabiska och matematik samt ta del av sportundervisning. På familjecentren finns också socialarbetare som kan hjälpa barn och föräldrar att bearbeta sina hemska upplevelser.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Fatima i klassrum - Sudan 2024
Sudan

Det surrar av aktivitet, som i en bikupa, på UNICEF-stödda lärocentret Alshargia i delstaten Kassala i Sudan. Här får barn på flykt undan kriget en fristad och möjlighet att uppleva trygghet och normalitet för en stund. Skolorna i landet är stängda sedan länge.

Flicka i Sudan äter RUTF
Sudan

Ett år har gått sedan kriget i Sudan bröt ut. Ett krig som har lett till en av de värsta humanitära katastroferna i världen. Fyra miljoner barn är på flykt och 730 000 barn lider av den dödligaste formen av undernäring.

Syskontrio - Izium Ukraina - 2023 - cropped desktop
Ukraina

Två år har gått sedan Ryssland inledde ett fullskaligt krig mot Ukraina. Miljontals barn och familjer är på flykt, traumatiserade och i behov av humanitär hjälp. För barnen, som har förlorat flera år av skolgång, står livet och framtiden på spel.