nils-arne-kastbergblogg.jpg

Sudan är Afrikas, till arealen, största land och för många av oss associerat med Darfurområdet. Ett område sedan länge härjat av inre stridigheter. Inbördeskriget har fördrivit miljontals människor på flykt och har flera gånger kallats för 2000-talets största folkmord. Landet är sönderkrigat och många i befolkningen har tappat hoppet om framtiden.

För ett tag sedan var Nils-Arne Kastberg, chef för UNICEF-kontoret i Sudan, på besök i Sverige. Han kom till oss på kansliet över en frukost för att berätta om sitt arbete i Sudan. Nils-Arne beskrev hur UNICEF kämpar för barns rättigheter i ett land med krig, könsstympning och analfabetism.

nils-arne-kastbergblogg.jpg
Nils-Arne Kastberg, chef för UNICEF i Sudan

Skolgången är viktig för landets framtid

Det  finns 9 miljoner barn i Sudan varav 3 miljoner inte går i skolan. I dagsläget är inte ens 40% av landets alla flickor läskunniga och utbildningsnivån sjunker, det är förskräckliga siffror.– Barnen måste få utbildning så att de kan förändra samhället genom kunskap, attityd och fredstänk, menar Nils-Arne.UNICEF arbetar på plats bland annat med att utbilda ungdomar till ”fredsambassadörer” som kan stötta de yngre barnen i att tänka fred.– För var börjar freden? Jo, den börjar hos dig själv. Om inte individen tänker fred kan vi aldrig få bukt med problemen, fortsätter Nils-Arne.– Jag behöver tänka fred, min familj behöver tänka fred, mina grannar och min by behöver tänka fred och till slut kan vi nå ett stadie där hela landet tänker fred. Men det är lång väg att vandra.

Könsstympning får allvarliga konsekvenser

25-26 000 kvinnor dör varje år av olika komplikationer till följd av könsstympning, graviditet och förlossning. Flickor som könsstympas, får svårt att föda. Många barn drabbas av Cerebral Pares på grund av att de inte kommer ut tillräckligt snabbt och man tvingas ofta ”klippa upp” kvinnorna vid förlossningen.Och ett skadat barn är inget önskvärt barn. I huvudstaden Khartoum hittas varje månad över 100 döda spädbarn. Samtidigt påträffas ungefär lika många spädbarn ute på gatorna som fortfarande är vid liv. Men alla barn som överges är inte skadade, i en del fall är det våldtäkt eller incest som gjort kvinnorna gravida. Oäkta barn bringar även vanära över familjen, vilket innebär att kvinnorna ofta tvingas att lämna sina barn åt sitt öde.  En del barn räddas av lokala barnhem och då händer det att de biologiska mammorna söker sig dit för att i hemlighet amma det barn som de lämnat ifrån sig.Sudans regering bedriver idag program som uppmuntrar samhällen att överge kvinnlig könsstympning och andra sociala normer som diskriminerar flickor och kvinnor.

Sudan-UNI73765blogg.jpg
Fatma, 5, i sitt hem nära staden Kassala. Hennes mamma, Alawia valde att inte låta omskära Fatma. Frågan om kvinnlig könsstympning diskuterades vid en utbildning för förlossningspersonal och volontärer och fick igång en offentlig diskussion kring praxis fFoto: Kate Holt

Bristen på barnmorskor är ett stort problem

Bristen på barnmorskor i södra Sudan är stor och mödradödligheten är bland den högsta i världen. UNICEF och andra organisationer arbetar med att utbilda barnmorskor i Uganda och Kenya som sedan kan börja jobba i Sudan.– För så länge det är brist på barnmorskor kommer mödradödligheten att vara fortsatt mycket hög, säger Nils-Arne.Även barnadödligheten är mycket hög, runt 305 000 barn mellan 0-5 år dör varje år i Sudan. De dör av malaria, diarré, luftrörsinfektioner och mässlingen, sjukdomar som är enkla att förhindra genom vaccin och impregnerade myggnät. UNICEF jobbar med att minska diarré och vattenburna sjukdomar genom att se till att fler får tillgång till rent vatten.– Med, för oss, enkla hjälpmedel skulle de gå att minska barnadödligheten med en tredjedel, menar Nils-Arne.

Sudan-poliovaccin.jpg
I juni 2009 i södra Sudan, en hälsoarbetare ger oralt poliovaccin till ett barn på UNICEF-stödda Kotor Health Clinic i Juba.Foto: Michael Kavanagh

Poliovaccinering och att arbeta med det som ingen tror är möjligt

Just nu är UNICEF även i startgroparna för en massiv polio-vaccinering där man genom 40 000 volontärer ska vaccinera barnen i Sudan. Genom vaccineringen av barnen når man även mammorna. Kampanjen syftar därigenom även till att generera kunskapsspridning i andra frågor. Nils-Arne pratar mycket om vikten av att sprida livskunskap - för att förebygga sjukdomar, men också ett fredstänk.– Det är vår uppgift att leverera ett nytt tänk, säger han. Det är vår uppgift att arbeta med det som ingen tror är möjligt.– Genom att stärka kvinnors position i landet hoppas vi kunna driva på ett förändringsarbetet. Eftersom analfabetismen är så utbredd i Sudan använder vi oss mycket av bildspråk i kommunikationen.Nils-Arne visar upp en del material som de använder sig av och visar en del bilder från Sudan. Innan han avslutat med:– Det är alltid barnen som drabbas värst i konflikter och UNICEF finns där för barnen i Sudan./ Sara Blomqvist för UNICEF

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Fatima i klassrum - Sudan 2024
Sudan

Det surrar av aktivitet, som i en bikupa, på UNICEF-stödda lärocentret Alshargia i delstaten Kassala i Sudan. Här får barn på flykt undan kriget en fristad och möjlighet att uppleva trygghet och normalitet för en stund. Skolorna i landet är stängda sedan länge.

Flicka i Sudan äter RUTF
Sudan

Ett år har gått sedan kriget i Sudan bröt ut. Ett krig som har lett till en av de värsta humanitära katastroferna i världen. Fyra miljoner barn är på flykt och 730 000 barn lider av den dödligaste formen av undernäring.

Syskontrio - Izium Ukraina - 2023 - cropped desktop
Ukraina

Två år har gått sedan Ryssland inledde ett fullskaligt krig mot Ukraina. Miljontals barn och familjer är på flykt, traumatiserade och i behov av humanitär hjälp. För barnen, som har förlorat flera år av skolgång, står livet och framtiden på spel.