Default hero image

Lekterapi hjälper palestinska

barn i kris

I Västbanken och Gaza skapar den militära ockupationen kaos i barnens tillvaro. Många palestinska familjer blir vräkta och hem rivs. UNICEF hjälper barn och familjer att hantera situationen. Något så självklart som att leka kan vara den allra bästa medicinen för barnen.

Skribent |

Publicerad |

2010 11 22

Uppdaterad |

2010 11 22

Lekterapi hjälper palestinska barn i kris

Barn i alla åldrar tvingas dagligen utstå våld, isolering och ekonomiska svårigheter. UNICEFs mobila psykosociala team hjälper familjer att klara av stressen och ständiga rädslan.

– Vårt motto är “om du inte är en del av lösningen så är du en del av problemet”, berättar UNICEFs psykosociala expert Laila Atshan. Vi gör allt vi kan för att skydda familjernas hälsa och försöker ge utrymme för lekfullhet och en möjlighet för barnen att leka och skratta och vara just barn.

Ständig rädsla och otrygghet

Området Sheikh Jarrah i östra Jerusalem är en av de platser som drabbats av vräkningar och rivningsorder från Israels regering. Här har några familjer redan förlorat sina hem och många fler lever under ett ständigt hot om vräkning.

– Detta har drabbat barnen hårt, säger Laila Atshan. När hemmet kan försvinna på några minuter och föräldrarna inte kan skydda sina barn, påverkas familjelivet på alla plan.

Nariman Farhan bor i ett hus med två sovrum tillsammans med 19 andra familjemedlemmar som trängs på den lilla ytan. Utanför dörren där hon omsorgsfullt planterat en rabatt med blommor, väntar nu katastrofen. Familjen har fått en domstolsorder som uppmanar dem att flytta. Narimans dotter Huda, 12 år, summerar situationen:

– Det tänker ta vårt hem ifrån oss. Vi vill stanna. Det är otäckt, säger hon.

Lek är bästa medicinen

Barn i Huda’s situation brukar ha koncentrationsproblem, vara rädda och tro att vad som helst kan hända dem. För att minska den psykiska pressen arbetar UNICEF tillsammans med lokala organisationer för att uppmärksamma lekterapi för att hjälpa barn att uttrycka sig och bearbeta sina hemska upplevelser. Olika aktiviteter anordnas för att barnen ska få lite andrum från det trauma som de och deras familjer befinner sig i. Barnen får till exempel följa med på dagsutflykter till stranden för att ge sig hän och leka i vattnet.

Vräkningarna måste upphöra

UNICEFs psykocociala team i Västbanken och Gaza hjälper barn och vårdnadshavare på olika sätt – genom gruppterapi, enskilda stödsamtal, krisinsatser, utbildning och kamratstöd. Men det viktigaste av allt är att lösa problemet med vräkningar och rivningarna. Tills dessa har upphört fortsätter UNICEF att kämpa för att förbättra livssituationen för de utsatta familjerna

– Vi är djupt oroade för att barn vars föräldrar, mor- och farföräldrar redan har genomlidit perioder av stora tvångsförflyttningar, ska förbli offer för den förödmjukelse som det innebär att tvingas lämna sitt hem, förklarar Jean Gough som är UNICEFs chef i området.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Fatima i klassrum - Sudan 2024
Sudan

Det surrar av aktivitet, som i en bikupa, på UNICEF-stödda lärocentret Alshargia i delstaten Kassala i Sudan. Här får barn på flykt undan kriget en fristad och möjlighet att uppleva trygghet och normalitet för en stund. Skolorna i landet är stängda sedan länge.

Flicka i Sudan äter RUTF
Sudan

Ett år har gått sedan kriget i Sudan bröt ut. Ett krig som har lett till en av de värsta humanitära katastroferna i världen. Fyra miljoner barn är på flykt och 730 000 barn lider av den dödligaste formen av undernäring.

Syskontrio - Izium Ukraina - 2023 - cropped desktop
Ukraina

Två år har gått sedan Ryssland inledde ett fullskaligt krig mot Ukraina. Miljontals barn och familjer är på flykt, traumatiserade och i behov av humanitär hjälp. För barnen, som har förlorat flera år av skolgång, står livet och framtiden på spel.