Default hero image

Lekterapi hjälper palestinska

barn i kris

I Västbanken och Gaza skapar den militära ockupationen kaos i barnens tillvaro. Många palestinska familjer blir vräkta och hem rivs. UNICEF hjälper barn och familjer att hantera situationen. Något så självklart som att leka kan vara den allra bästa medicinen för barnen.

Skribent |

Publicerad |

2010 11 22

Uppdaterad |

2010 11 22

Lekterapi hjälper palestinska barn i kris

Barn i alla åldrar tvingas dagligen utstå våld, isolering och ekonomiska svårigheter. UNICEFs mobila psykosociala team hjälper familjer att klara av stressen och ständiga rädslan.

– Vårt motto är “om du inte är en del av lösningen så är du en del av problemet”, berättar UNICEFs psykosociala expert Laila Atshan. Vi gör allt vi kan för att skydda familjernas hälsa och försöker ge utrymme för lekfullhet och en möjlighet för barnen att leka och skratta och vara just barn.

Ständig rädsla och otrygghet

Området Sheikh Jarrah i östra Jerusalem är en av de platser som drabbats av vräkningar och rivningsorder från Israels regering. Här har några familjer redan förlorat sina hem och många fler lever under ett ständigt hot om vräkning.

– Detta har drabbat barnen hårt, säger Laila Atshan. När hemmet kan försvinna på några minuter och föräldrarna inte kan skydda sina barn, påverkas familjelivet på alla plan.

Nariman Farhan bor i ett hus med två sovrum tillsammans med 19 andra familjemedlemmar som trängs på den lilla ytan. Utanför dörren där hon omsorgsfullt planterat en rabatt med blommor, väntar nu katastrofen. Familjen har fått en domstolsorder som uppmanar dem att flytta. Narimans dotter Huda, 12 år, summerar situationen:

– Det tänker ta vårt hem ifrån oss. Vi vill stanna. Det är otäckt, säger hon.

Lek är bästa medicinen

Barn i Huda’s situation brukar ha koncentrationsproblem, vara rädda och tro att vad som helst kan hända dem. För att minska den psykiska pressen arbetar UNICEF tillsammans med lokala organisationer för att uppmärksamma lekterapi för att hjälpa barn att uttrycka sig och bearbeta sina hemska upplevelser. Olika aktiviteter anordnas för att barnen ska få lite andrum från det trauma som de och deras familjer befinner sig i. Barnen får till exempel följa med på dagsutflykter till stranden för att ge sig hän och leka i vattnet.

Vräkningarna måste upphöra

UNICEFs psykocociala team i Västbanken och Gaza hjälper barn och vårdnadshavare på olika sätt – genom gruppterapi, enskilda stödsamtal, krisinsatser, utbildning och kamratstöd. Men det viktigaste av allt är att lösa problemet med vräkningar och rivningarna. Tills dessa har upphört fortsätter UNICEF att kämpa för att förbättra livssituationen för de utsatta familjerna

– Vi är djupt oroade för att barn vars föräldrar, mor- och farföräldrar redan har genomlidit perioder av stora tvångsförflyttningar, ska förbli offer för den förödmjukelse som det innebär att tvingas lämna sitt hem, förklarar Jean Gough som är UNICEFs chef i området.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

UN0627046.JPG
Ukraina

Snart har det gått ett år sedan kriget eskalerade i Ukraina. Miljontals barn har tvingats på flykt från flyganfall och bomber. UNICEF var på plats redan innan kriget bröt ut och tack vare givare som du kan vi fortsätta hjälpa barn och familjer som drabbats.

UN0767963.jpg
Ukraina

Utanför hörs flyglarmet. Samtidigt lägger sig barnen för att vila i ett skyddsrum på en förskola i Ukraina. Tidigare fick de gömma sig bakom väggar när larmet gick. Men tack vare UNICEF och våra partner kan barnen nu vila tryggt.

un0632758.jpg
Ukraina

Kriget i Ukraina har nu pågått i sex månader. Miljontals barn och familjer har tvingats fly från sina hem, familjer har splittrats och städer förstörts. Som alltid är det barnen som betalar det högsta priset. UNICEF finns på plats med akuta insatser för att möta de enorma behoven.