©-UNICEF_Schermbrucker-575x383.jpg

Det stora antalet katastrofer världen över hindrar just nu 30 miljoner barn från att återvända till skolan. UNICEF kämpar för att ge barnen tillfällig undervisning, men mer pengar behövs för att säkra barnens rätt till utbildning.

Skribent |

Publicerad |

2014 09 09

Uppdaterad |

2014 09 09

Katastrofer hindrar 30 miljoner barn från att gå i skolan

Mohammed, 9 år, går i skolan i flyktinglägret Domiz i norra Irak. 30 miljoner barn i katastrofer går just nu inte i skolan alls. Foto: © UNICEF/Schermbrucker

I flera konflikter runtom i världen har skolor gjorts till måltavlor och miljontals barn har tvingats på flykt från sina hem och sina studier. I Liberia och Sierra Leone hindras 3,5 miljoner barn från att gå i skolorna som tvingas hålla stängt på grund av utbrottet av ebola.

– För barn i katastrofer är utbildning en livlina, säger Josephine Bourne, chef för UNICEFs globala utbildningsprogram. Att kunna fortsätta skolgången ger barnen en känsla av normalitet, något som kan hjälpa dem att komma över trauman. Det är också en investering, inte bara i barnen själva men också i ländernas framtid. Utan den kunskap, de färdigheter och det stöd som skolan ger, hur ska barn och unga kunna återuppbygga sina liv och samhällen?

Situationen i några konfliktdrabbade länder: För att ge barn möjlighet att fortsätta sin skolgång även under kriser gör UNICEF flera olika insatser för utbildning i katastrofområden. Bland annat ser vi till att barn på flykt får tillfälliga klassrum och tältskolor, samt tillhandahåller miljontals skrivböcker, ryggsäckar och annat skolmaterial. Vi ser också till att barn som inte kan lämna sina hem får möjlighet att studera i sin hemmiljö, och kommer producera utbildningsprogram som ska sändas på radio för barnen i de eboladrabbade länderna. Närmare tre miljoner barn, ungefär hälften av alla barn i skolåldern i Syrien, får nu regelbundet undervisning.

Behovet av utbildningsprogram i katastrofer är just nu mycket stort, men bristen på resurser gör att UNICEF har svårt att utföra alla insatser som behövs.

– Utbildning är en livsviktig del av katastrofinsatserna, och resurser behövs från dag ett för att barn ska kunna fortsätta sin skolgång då en kris blossar upp, säger Bourne. Det rekordstora antalet katastrofer betyder att fler barn än någonsin är utsatta. Mer resurser behövs akut för att vi ska kunna nå dem.

UNICEF arbetar just nu i många katastrofer runt om i världen. Genom att ge en gåva till vår katastroffond är du med oss och kämpar för att hjälpa barnen som drabbas. Du kan också köpa ett skolpaket för fyra barn i vår gåvoshop.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

UN0627046.JPG
Ukraina

Snart har det gått ett år sedan kriget eskalerade i Ukraina. Miljontals barn har tvingats på flykt från flyganfall och bomber. UNICEF var på plats redan innan kriget bröt ut och tack vare givare som du kan vi fortsätta hjälpa barn och familjer som drabbats.

UN0767963.jpg
Ukraina

Utanför hörs flyglarmet. Samtidigt lägger sig barnen för att vila i ett skyddsrum på en förskola i Ukraina. Tidigare fick de gömma sig bakom väggar när larmet gick. Men tack vare UNICEF och våra partner kan barnen nu vila tryggt.

un0632758.jpg
Ukraina

Kriget i Ukraina har nu pågått i sex månader. Miljontals barn och familjer har tvingats fly från sina hem, familjer har splittrats och städer förstörts. Som alltid är det barnen som betalar det högsta priset. UNICEF finns på plats med akuta insatser för att möta de enorma behoven.