Default hero image

Valet som hålls i slutet av juli inger hopp, men tio miljoner människor i lider fortfarande av konflikten i landet. Läget är akut. 120 000 människor flyr varje dag från sina hem ? och det är barnen som drabbas hårdast. UNICEF finns på plats och gör stor nytta, men behoven är enorma.

Skribent |

Publicerad |

2006 07 06

Uppdaterad |

2006 07 06

Första valet på 40 år i Demokratiska Republiken Kongo

Konflikten i Demokratiska Republiken Kongo (DR Kongo) är en av världens värsta humanitära katastrofer. Men det kongolesiska folket har visat att de vill att situationen ska ändras ? i slutet av juli hålls det första valet på 40 år och över 25,5 miljoner människor har registrerat sig för att rösta.

Instabilt läge i landet

Trots hopp om fred och stabilitet fortskrider katastrofen i DR Kongo. Brott mot de mänskliga rättigheterna och våld är vanligt. 120 000 människor beräknas fly sina hem varje månad, många av dem är barn och kvinnor. Sjukdomar och dödliga epidemier är vanliga och det råder stor brist på hälsovård, rent vatten och sanitet för över hälften av befolkningen. Många är undernärda.

UNICEF fokuserar på att:

  • Förse människor på flykt i landet med livsviktig katastrofhjälp

  • Förhindra att barn blir sjuka och dör

  • Säkerställa att barn i konfliktområden får gå i skolan

Mycket har gjorts

UNICEFs arbete har fokuserats på hälsovård, näring, boende, utbildning, skydd och vatten och sanitet. Mer än 100 000 familjer som har drabbats av konflikten eller naturkatastrofer i landet har fått hjälp.

Här är några av de saker UNICEF uträttat hittills:

  • 200 000 människor har fått tillgång till rent vatten

  • 7,8 miljoner barn har vaccinerats mot mässlingen

  • 200 000 barn i läger går i skolan tack vare utbildningsmaterial och UNICEF-utbildning av lärare med mera

  • Mer än 45 000 barn har fått katastrofhjälp mot undernäring.

  • Över 15 000 kvinnor och barn som har varit utsatta för sexuellt våld har fått hälsovård och psykosocial hjälp

  • 2 845 före detta barnsoldater har demobiliserats och fått hjälp att komma tillbaka till sina familjer och samhället

  • 24 500 gatubarn och barn som arbetar i minor har fått hjälp att börja i skolan

Mer hjälp behövs

Varje månad hjälper UNICEF 120 000 drabbade människor, men många fler behöver hjälp. Stöd katastrofarbetet i DR Kongo – “Skänk en gåva här »”:http://www.unicef.se/katastrofinsamling/

Kopiera länk

Relaterade artiklar

UN0627046.JPG
Ukraina

Snart har det gått ett år sedan kriget eskalerade i Ukraina. Miljontals barn har tvingats på flykt från flyganfall och bomber. UNICEF var på plats redan innan kriget bröt ut och tack vare givare som du kan vi fortsätta hjälpa barn och familjer som drabbats.

UN0767963.jpg
Ukraina

Utanför hörs flyglarmet. Samtidigt lägger sig barnen för att vila i ett skyddsrum på en förskola i Ukraina. Tidigare fick de gömma sig bakom väggar när larmet gick. Men tack vare UNICEF och våra partner kan barnen nu vila tryggt.

un0632758.jpg
Ukraina

Kriget i Ukraina har nu pågått i sex månader. Miljontals barn och familjer har tvingats fly från sina hem, familjer har splittrats och städer förstörts. Som alltid är det barnen som betalar det högsta priset. UNICEF finns på plats med akuta insatser för att möta de enorma behoven.