un0632758.jpg

Barnen i krigets Ukraina

betalar det högsta priset

Kriget i Ukraina har nu pågått i sex månader. Miljontals barn och familjer har tvingats fly från sina hem, familjer har splittrats och städer förstörts. Som alltid är det barnen som betalar det högsta priset. UNICEF finns på plats med akuta insatser för att möta de enorma behoven.

Skribent |

Publicerad |

2022 08 24

Uppdaterad |

2022 08 24

Barnen i krigets Ukraina betalar det högsta priset

Istället för att gå till skolan vaknar miljontals barn i dag till verkligheten av krig och förödelse i Ukraina. Alla barn i landet har påverkats av det fruktansvärda kriget. Barn har förlorat föräldrar, befinner sig på flykt och går miste om sin skolgång. Många går och lägger sig varje kväll oroliga för att de ska vakna av ett flyglarm mitt i natten. Oroligheterna och de våldsamma striderna fortsätter främst i östra och södra Ukraina. Skolor och sjukhus har bombats och minst 972 barn har dödats eller skadats sedan kriget bröt ut. Men UNICEF befarar att siffran är betydligt högre.

Bli månadsgivare - som Världsförälder är du med och räddar barns liv.

– Skolstarten i Ukraina är en påminnelse om hur mycket barnen har förlorat. Utbildningssystem har förstörts på grund av de eskalerande våldet i landet. Skolor har blivit måltavlor och används som en bricka i spelet i kriget. Det har resulterat i att familjer inte känner sig trygga att skicka sina barn till skolan. Vi uppskattar att 1 av 10 skolor har förstörts, säger Catherine M.Russel, UNICEFs högsta chef.

Miljontals barn är på flykt världen över

Kriget i Ukraina har även fått förödande konsekvenser för barn runt om i världen. I slutet av 2021 var 37 miljoner barn på flykt, det är den högsta siffran någonsin. Sedan kriget bröt i Ukraina har siffran ökat drastiskt. Cirka 6,6 miljoner människor beräknas vara på flykt från Ukraina till andra europeiska länder, många av dem kvinnor och barn. Samtidigt når effekterna av kriget även Afrikas horn och förvärrar en redan akut hungerkatastrof. Livsviktig export av spannmål från Ukraina har uteblivit till länder som redan befinner sig på randen till svält.

UNICEFs arbete för barnen i Ukraina

Utmaningarna för barn i Ukraina och runt om i världen kan tyckas hopplösa. Men tack vare medmänsklighet och solidaritet från våra givare och företagspartners har vi kunnat utöka våra hjälpinsatser i Ukraina och i närliggande länder. Vi kommer fortsätta kämpa för att barnen ska få fred och vi kommer att stanna så länge de behöver oss.

un0616268.jpg
Barn som leker utanför ett av UNICEFs samlingscenter Blå punkter i Moldavien.©UNICEF/Tremeau

Nedan följer exempel på vad UNICEF har gjort under de senaste sex månaderna, i Ukraina och grannländerna:

  • UNICEF finns på tio platser runt om i Ukraina för att möta de humanitära behoven som finns för barn och familjer som drabbats av kriget. 

  • 3,9 miljoner människor har fått tillgång till livräddande sjukhusutrustning i krigsdrabbade områden i Ukraina. 

  • 1,4 miljoner barn och vårdnadshavare har fått psykosocialt stöd. 

  • 290 000 barn har fått tillgång till läromedel.

  • 402 000 barn har fått undervisning utanför ordinarie skolsystem.

  • Tillsammans med UNHCR har vi upprättat Blå punkter som är trygga samlingsplatser längst flyktvägen. Där kan barn och familjer bland annat få tillgång till rent vatten, förnödenheter, psykosocialt stöd och rådgivning.

  • 3,4 miljoner människor har fått tillgång till rent vatten där infrastruktur förstörts.

  • Nästan 455 000 människor har fått tillgång till hygien och sanitetspaket.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

UN0627046.JPG
Ukraina

Snart har det gått ett år sedan kriget eskalerade i Ukraina. Miljontals barn har tvingats på flykt från flyganfall och bomber. UNICEF var på plats redan innan kriget bröt ut och tack vare givare som du kan vi fortsätta hjälpa barn och familjer som drabbats.

UN0767963.jpg
Ukraina

Utanför hörs flyglarmet. Samtidigt lägger sig barnen för att vila i ett skyddsrum på en förskola i Ukraina. Tidigare fick de gömma sig bakom väggar när larmet gick. Men tack vare UNICEF och våra partner kan barnen nu vila tryggt.

un0607165.jpg
Ukraina

Nioåriga Danylo kämpar inte bara mot cancer. Han kämpar också för att överleva ett krig.