Default hero image

Barn försvinner

i Darfur

De våldsamma attackerna på byar i västra Darfur fortsätter ochdrabbar civilbefolkningen hårt. Familjer splittras och hundratals barn saknar någon som tar hand omdem. UNICEF har svårt att ta sig fram till de drabbade och är mycket oroadeöver situationen.

Efter regeringsstödda gerillaattacker i västra Darfur tidigare denna månad, sände UNICEF och andra FN-organisationer en delegation för att undersöka situationen i städerna Sirba och Abu Surouj . De utsända upptäckte att tusentals av invånarna flytt sina hem efter att ett stort antal byggnader hade satts i brand under attacken.

– Ett okänt antal barn mellan 12 och 18 år saknas, främst pojkar. Ingen vet vad som har hänt med dessa barn, berättar Naqibullah Safi, UNICEFs chef i västra Darfur.

Över 40 barn saknas

När invånarna återvände för att undersöka vad som fanns kvar efter attacken mot Sirba upptäckte de att mer än 40 barn saknades. Man vet inte säkert vad som hänt barnen, men det verkar som om några av dem dödats och andra flytt over gränsen till Tchad.

– Delar av vår familj finns här och andra finns I Tchad, berättade Abu Bakr Eissa, 24 år student på flykt. Vi vill åtminstone kunna känna oss säkra. Om det fanns internationella styrkor här skulle säkerheten vara 100 procent och då skulle vi stanna kvar, tillade han.

Inga platser är säkra

– När olika styrkor slåss, vare sig det är JEM (the Justice and Equality Movement) eller regeringsstyrkorna – eller vilka som helst som är inblandade i striderna – borde de skydda vårdcentraler, skolor, vattenkällor och dessutom förhindra att barn skiljs från sina familjer, säger Ted Chaiban, UNICEFs chef i Sudan.

– Skolor borde vara trygga tillflyktsorter, fortsätter han. Där ska civilbefolkningen kunna gömma sig och ta skydd och på så sätt komma undan striderna. Sådana allmänna byggnader och platser måste respekteras av de olika parterna.

Situationen allt värre

Konflikten mellan rebeller och regeringsstyrkorna med sina allierade gerillatrupper har pågått sedan 2003. Mer än 200 000 människor har dödats och minst 2,2 miljoner människor har tvingats fly från sina hem.

Regeringens senaste attacker i västra Darfur syftar till att återvinna områden som erövrades av JEM’s styrkor i slutet av förra året. Säkerheten i området har under de senaste två månaderna försämrats så katastrofalt, att FN uppmanat parterna att omedelbart upphöra med våldsamheterna och flaggat för att regionen behöver många fler fredsmäklare.

Svårt att nå fram med hjälp

UNICEF och andra hjälporganisationer gör sitt yttersta för att förse de drabbade med livsviktiga mediciner, rent vatten och andra förnödenheter. Men den osäkra situationen är ett enormt problem.

– De pågående attackerna mot befolkningen hindrar hjälparbetare att komma fram till de kvinnor och barn som nu är i akut behov av katastrofhjälp. Den ökade antalet civila flyktingar sätter ännu större press på de redan överbefolkade hjälplägren, säger UNICEFs högsta chef Ann M. Veneman som är mycket oroad över barnens situation.

– Om barns omedelbara behov ska kunna tillgodoses måste hjälporganisationerna få oinskränkt tillträde till de drabbade områdena. De stridande parterna måste upphöra med grymheterna och respektera internationella överenskommelser om att skydda barn i väpnade konflikter.

Otrygga och sårbara

Khamisa Abdallah, mor till sju barn, vars man dödades för två år sedan, grät medan hon berättade för en besökare att sex av hennes barn saknades efter den senaste attacken.

– När man kommer hit möts man av den grymma verkligheten – kvinnor som förlorat sina barn , människor som saknar mat och som känner sig fruktansvärt otrygga och utsatta, berättar Ameera Haq, samordnare av katastrofhjälpen i Sudan. Behoven är enorma.

Attackerna fortsätter

Striderna fortsätter i västra Darfur – senast i Jebel Moun, där attacker förra veckan beräknas ha drabbat 20 000 människor som nu behöver katastrofhjälp. Så länge våldsamheterna fortsätter lever barnen i allt större fara och det är stor risk för att de barn som saknar vårdnadshavare kommer att försvinna för alltid.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Fatima i klassrum - Sudan 2024
Sudan

Det surrar av aktivitet, som i en bikupa, på UNICEF-stödda lärocentret Alshargia i delstaten Kassala i Sudan. Här får barn på flykt undan kriget en fristad och möjlighet att uppleva trygghet och normalitet för en stund. Skolorna i landet är stängda sedan länge.

Flicka i Sudan äter RUTF
Sudan

Ett år har gått sedan kriget i Sudan bröt ut. Ett krig som har lett till en av de värsta humanitära katastroferna i världen. Fyra miljoner barn är på flykt och 730 000 barn lider av den dödligaste formen av undernäring.

Syskontrio - Izium Ukraina - 2023 - cropped desktop
Ukraina

Två år har gått sedan Ryssland inledde ett fullskaligt krig mot Ukraina. Miljontals barn och familjer är på flykt, traumatiserade och i behov av humanitär hjälp. För barnen, som har förlorat flera år av skolgång, står livet och framtiden på spel.