Anneli-Kastberg-foto-svartvitt-1-480.jpg

Skribent |

Publicerad |

2010 10 11

Uppdaterad |

2010 10 11

Anneli Kastberg åker till ett krigshärjat Sudan för att jobba för freden - följ hennes resa här på bloggen

24-åriga Anneli Kastberg

Del 1

"Efter tre år i Sverige, en sjuksköterskeutbildning och ett par intensiva år med ungas fredsarbete på PeaceWorks är jag redo att ge mig vidare ut i världen. Sudan blir land nummer tio på listan (konsekvensen av att vara ett FN-barn). Den här gången är det UNICEF:s fredskampanj för unga som drar mig iväg.

Allting började med PeaceWorks, en ideell fredsorganisation av och för unga som har öppnat dörren för mig till de oändliga möjligheter som finns att arbeta för fred. Där fick mina idéer utvecklas, mina drömmar ta form och idag känns drömmarna inte längre så långt bort. Jag har fått verktyg att arbeta för fred som jag nu tar med mig för att använda och utveckla vidare i Sudan, i samarbete med UNICEF.

Fredsarbetet är inte av liten betydelse i Sudan, ett land som har stått ut med orimligt många konflikter och utmaningar under åren. Men fred kan ha många definitioner beroende på vem man talar med, precis som de strategier som kan väljas för att arbeta för fred. I Sudan finns FN:s största fredsbevarande styrkor någonsin, i budget och trupper. År 2009 hade FN:s fredsbevarande (beväpnade) styrkor i Sudan en kombinerad budget på hela 2,6 miljarder USD. Samma tid, hade UNICEF i Sudan en budget på 192 miljoner USD att fördela på landets barn, unga och mödrar, tack vare donationer och insamling. Den här bilden är inte ovanlig, utan snarare en reflektion av ett världsligt fenomen: år 2008 uppgick världens samlade militärutgifter till tio gånger mer än det samlade civila biståndet. I mina ögon, visar detta på en grov felprioritering.

Jag tror inte att fred kan skapas med militära lösningar, och min tro blir starkare ju mer jag får erfara i mitt liv och arbete. Min tro ligger på fredsfrämjande arbete snarare än fredsbevarande, en för mig mycket mer långsiktig strategi för en hållbar värld i fred. Jag undrar hur säkerhetsrådet motiverar investering i militärernas vapen, hus, mat och vatten när den lokala befolkningen kan sakna samtliga? Hur är denna investering annorlunda än Sudanesernas egna investering i militärinsatser? Vem har ansvar för att lägga ner vapen först, vem ska leda med exempel? När ska vi börja fokusera på och lyfta fram Sudans fredsarbete istället för de grupper som krigar?

UNICEF i Sudan verkar ha insett denna problematik, och ber nu Sudans befolkning och myndigheter att reflektera över priset av krig. Något som säkerhetsrådet och alla FN:s medlemsstater bör funder över. Är det inte värt att hellre betala priset för fred? Ambulanser före militärtankar, skolor och sjukhus före militärläger. Utbildning, hälsa, utveckling, mat, LIV - grundläggande förutsättningar för fred. Ungas rättigheter, möjligheter , aktiva samhällsmedborgarskap och deltagande. Det är dags att världens unga ska få forma sin egen framtid och jag hoppas att denna insats kan leda med exempel. Det är dags att satsa på Sudans unga istället för militärer. Det är dags att satsa på fred- nu.

Vill du engagera dig för fred? Res som volontär, driv ditt eget fredsprojekt eller utbilda dig! Besök PeaceWorks hemsida och läs mer om hur du kan engagera dig. Skapa din väg till fred!"

/ Anneli Kastberg

Anneli-kastberg-foto-svartvitt-2-480.jpg
Kopiera länk

Relaterade artiklar

UN0627046.JPG
Ukraina

Snart har det gått ett år sedan kriget eskalerade i Ukraina. Miljontals barn har tvingats på flykt från flyganfall och bomber. UNICEF var på plats redan innan kriget bröt ut och tack vare givare som du kan vi fortsätta hjälpa barn och familjer som drabbats.

UN0767963.jpg
Ukraina

Utanför hörs flyglarmet. Samtidigt lägger sig barnen för att vila i ett skyddsrum på en förskola i Ukraina. Tidigare fick de gömma sig bakom väggar när larmet gick. Men tack vare UNICEF och våra partner kan barnen nu vila tryggt.

un0632758.jpg
Ukraina

Kriget i Ukraina har nu pågått i sex månader. Miljontals barn och familjer har tvingats fly från sina hem, familjer har splittrats och städer förstörts. Som alltid är det barnen som betalar det högsta priset. UNICEF finns på plats med akuta insatser för att möta de enorma behoven.