Engagera din skola för alla barns rättigheter

Vi arbetar för att alla barn och ungdomar ska få lära sig mer om barnkonventionen och om hur barn lever världen över. Vi tillhandahåller skolmaterial för olika årskurser och vill engagera skolor att både undervisa om barns rättigheter och praktisera rättigheterna i det dagliga arbetet.

avlang odlogga 2016

Operation Dagsverke

Operation Dagsverke innebär att elever lämnar skolbänken en dag för att i stället samla in pengar och på så sätt hjälpa fler barn att få gå i skolan. 

Operation Dagsverke

Rättighetsbaserad skola

Ett initiativ av UNICEF Sverige där syftet är att aktivt stärka respekten, skyddet och främjandet av barns mänskliga rättigheter inom skolan. Modellen är flexibel och anpassas efter varje skolas specifika förutsättningar.

Rättighetsbaserad skola

Skola i Haiti tack vare School-in-a-box

Fakta om barn

UNICEF arbetar med barns rättigheter inom alla grundläggande områden. Här hittar du fakta om barns situation, och om hur vi jobbar.

Fakta om barn

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Här kan du lära dig mer om barnkonventionen och om hur UNICEF arbetar för att den ska efterlevas.

Barnkonventionen

Undervisningsmaterial

Här hittar du undervisningsmaterial som går att ladda ner eller beställa från oss. Beställ skolmaterial.

Låt dig inspireras av filmer, spel med mera och sätt fart på diskussionerna i klassrummet och förskolan.

flykt

Flykten slutar här

Nepal: skolbarn som springer

10 lektioner om barnets rättigheter

BK i låda-3

Barnkonventionen i en låda