Engagera din skola för alla barns rättigheter

Vi arbetar för att alla barn och ungdomar ska få lära sig mer om barnkonventionen och om hur barn lever världen över. Vi tillhandahåller skolmaterial för olika årskurser och vill engagera skolor att både undervisa om barns rättigheter och praktisera rättigheterna i det dagliga arbetet.

Operation Dagsverke

I Operation Dagsverke får elever chansen att lära sig mer om barns rättigheter och skapa egna insamlingskampanjer. 

Operation Dagsverke

Rättighetsbaserad skola

Ett initiativ av UNICEF Sverige där syftet är att aktivt stärka respekten, skyddet och främjandet av barns mänskliga rättigheter inom skolan. Modellen är flexibel och anpassas efter varje skolas specifika förutsättningar.

Rättighetsbaserad skola

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Här kan du lära dig mer om barnkonventionen och om hur UNICEF arbetar för att den ska efterlevas.

Barnkonventionen

Bjud in en barnrätts­informatör

Under 2019 fyller barn­konven­tionen 30 år. Med anledning av det kommer gärna våra barn­rätts­informatörer och möter yngre barn på för­skolor och skolor, för att prata med barnen om deras rättig­heter.

Läs mer och boka ditt besök

Undervisningsmaterial

Här hittar du undervisnings­material som går att ladda ner eller beställa från oss. Inspi­reras och sätt fart på diskus­sionerna i klass­rummet och på för­skolan: Beställ skol­material.

Utbildningsmaterial om globala målen

10 lektioner om barnets rättigheter

Barnkonventionen i en låda

Fakta om barn

UNICEF arbetar med barns rättig­heter inom alla grund­läggande områden. Här hittar du fakta om barns situa­tion, och om hur vi jobbar.

Hitta fakta