Default hero image

Jämställd mamma får

friskare barn

Barn världen över mår bättre när deras mammor får ökad jämställdhet. Jämställdhet mellan könen ger direkt positiva resultat när det gäller barns överlevnad och utveckling. Det visar UNICEFs årliga rapport The State of the World's Children.

Rapporten lyfter fram den starka koppling som finns mellan jämställdhet och barns hälsa och utveckling. När kvinnor får mer att säga till om, får det också en positiv effekt för barns rättigheter. Till exempel får kvinnor som har gått i skola och som har inflytande över de beslut som fattas inom familjen, också barn som är friskare, och som går i skola i högre utsträckning än andra barn.

Miljoner kvinnor diskriminerade

Men trots de framsteg som har gjorts de senaste decennierna, lever fortfarande miljontals flickor och kvinnor liv som präglas av diskriminering, brist på inflytande och fattigdom.
Flickor och kvinnor drabbas oproportionellt hårt av hiv/aids, och kvinnor världen över får nästan alltid sämre betalt än män när de utför samma arbete. Miljoner kvinnor utsätts för fysiskt och sexuellt våld, utan att kunna sätta något hopp till rättvisan. Som en följd av diskriminering går flickor mer sällan i skolan än pojkar. Enligt rapporten måste kvinnors rättigheter och inflytande stärkas inom tre områden: hemmet, arbetsplatsen och politiken.

Barn får mer mat när kvinnor bestämmer

När kvinnor inte har lika mycket att säga till om i hemmet som männen, kan det få negativa följder för barnen. I bara 10 av 30 undersökta utvecklingsländer uppgav 50 procent eller fler av kvinnorna att de deltog i alla beslut som fattades i familjen, även sådana som rörde viktiga utgifter, kvinnans egen sjukvård eller besök hos vänner och släktingar utanför hemmet.

Färre undernärda barn när kvinnor har inflytande

Samtidigt slår rapporten fast att kvinnans möjlighet att kontrollera sitt eget liv och fatta beslut, starkt påverkar barnets näringsintag, hälsa och utbildning. I familjer där kvinnan har ett starkt inflytande, är nämligen de resurser som avsätts för barnen betydligt större än i familjer där kvinnan har en svagare ställning.
Om män och kvinnor hade samma inflytande i hemmet skulle antalet underviktiga barn under tre års ålder i Sydasien sjunka med 13 procentenheter, vilket i praktiken innebär 13,4 miljoner barn i regionen som inte längre skulle vara undernärda. I länder söder om Sahara i Afrika, skulle ytterligare 1,7 miljoner barn få tillräckligt att äta.

Stora inkomstskillnader

Inkomstgapet mellan könen är också en faktor som påverkar barns välbefinnande. Kvinnors inkomst ligger uppskattningsvis runt 30 procent av vad män tjänar i de länder som undersökts i Mellanöstern och Nordafrika, runt 40 procent i Latinamerika och Sydasien, 50 procent i länder söder om Sahara i Afrika och runt 60 procent i Östeuropa och det forna Sovjetunionen, Östasien och i industrialiserade länder, enligt rapporten.

Kvinnor i politiken bra för barnen

Kvinnors ökade engagemang i politiken kan också ha en positiv effekt när det gäller barns rättigheter. Det finns växande belägg från både utvecklingsländer och industrialiserade länder som visar att kvinnor i lagstiftande församlingar ofta arbetar särskilt aktivt för barnen.
Samtidigt utgjorde kvinnorna bara knappt 17 procent av alla världens parlamentariker i juli 2006.

Flera åtgärder föreslås

The State of the World's Children föreslår en rad åtgärder för att stärka jämställdheten mellan könen:

  • Utbildning: Avskaffa skolavgifter och att uppmuntra föräldrar och samhällen att satsa på flickors utbildning.

  • Pengar: För att uppfylla FN:s millenniemål om ökad jämställdhet krävs ekonomiska resurser. Regeringarna måste investera i insatser mot könsdiskriminering.

  • Lagstiftning: Nya lagar om äganderätt och arvsrätt kan förbättra läget för kvinnor, liksom åtgärder för att förhindra och bestraffa våld i hemmet samt i krig och konflikter.

  • Lagstadgad kvotering: Kvotering är en beprövad metod för att se till att kvinnor får delta i politiken. Av de 20 länder som har flest kvinnliga parlamentariker, använder 17 någon form av kvotering.

  • Män och pojkar: Utbildning av män och pojkar,liksom av kvinnor och flickor, om vilka fördelar som jämställdhet mellan könen för med sig.

  • Förbättrad forskning: Bättre forskning och data behövs, särskilt när det gäller dödsfall i barnsäng, våld mot kvinnor, utbildning, arbete, löner, obetalt arbete och politiskt deltagande.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

1X4A5830.jpg
Sierra Leone

Tänk om alla barn kunde få en trygg och kärleksfull start i livet, och att alla som föder skulle känna sig omhändertagna under sin förlossning. Jag är övertygad om att det skulle lösa många av världens problem. Peace on Earth begins with Birth som det så fint heter.

maja-gravid-1-e1653394214475.jpeg
Sverige

Under graviditeten med min äldsta son var jag aldrig riktigt nervös. Genom åren som gått har jag fått många många meddelanden från kvinnor som är oroliga över missfall, och resan fram till födseln. Men jag har aldrig kunnat relatera. Naivt nu i efterhand men just där och då ganska så skönt. Jag var så lycklig bara och stannade i den känslan. Så bra som jag mådde under min första graviditet hade jag inte gjort på många år och jag spenderade tiden med att vila, baka alla jordens kakor, boa in mig och sova sova sova. Jag njöt av varje spark, njöt av varenda sekund.