UN0733510.jpg

UNICEF Sverige i

Almedalen 2023

UNICEF Sverige är på plats i Almedalen 2023 för att möta makthavare, diskutera med andra barnrättsorganisationer och sätta barns rättigheter i fokus för den politiska debatten. Vi arrangerar och deltar i olika seminarier under veckan. Är du på plats? Här är UNICEF Sveriges program under Almedalsveckan.

Skribent |

Publicerad |

2023 06 19

Uppdaterad |

2023 06 21

UNICEF Sverige i Almedalen 2023

UNICEF Sverige är på plats i Almedalen 2023 för att möta makthavare, diskutera med andra barnrättsorganisationer och sätta barns rättigheter i fokus för den politiska debatten. Vi arrangerar och deltar i olika seminarier under veckan. Är du på plats? Här är UNICEF Sveriges program under Almedalsveckan.

Protracted crises - how do we bridge funding imbalances and engage emerging actors?

När: Onsdag 28 juni klockan 16.00 till 16.45

Arrangör: Läkarmissionen / LM International, Swedish International Agriculture Network Initiative (SIANI)

Plats: Donnersgatan 6, "Sverige i Världen"

Beskrivning:

An estimated 340 million people are in need of humanitarian support due to severe and complex armed conflicts that are turning into forgotten protracted crises, fueled by climate change and economic turmoil. Meanwhile, the gap between global needs and humanitarian funding continues to increase.

Medverkande:

 • Johan Forssell, Minister for International Development Cooperation and Foreign Trade, Ministry for Foreign Affairs, Sweden

 • Thomas Davin, Director, UNICEF Office of Global Innovation

 • Mårten Björk, Founder, Ecobarge Sweden AB

 • Josephine Sundqvist, Generalsekreterare, Läkarmissionen / LM International

 • Linus Dagerskog, Research Fellow, Stockholm Environment Institute

 • Isabella Olsson (moderator), Head of Global Advocacy, Läkarmissionen / LM International

Miljontals barn utan vaccinationer - global barnhälsa äventyras i tider av kris, krig och katastrof

När: Torsdag 29 juni klockan 15.00 till 15.45

Arrangör: UNICEF Sverige, Läkarmissionen

Plats: Donnersgatan 6, "Sverige i Världen"

Beskrivning:

Miljoner barn har de senaste åren missat livsviktiga vaccinationer. Pandemin har försämrat tillgången till rutinvaccinationer för barn runt om i världen, och sjukdomar som vi i princip hade vaccinerat bort riskerar komma tillbaka. Vi måste prioritera barns hälsa, framförallt i oroliga tider.

Medverkande:

 • Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

 • Josephine Sundqvist, generalsekreterare, Läkarmissionen

 • Johanna Rubin, vaccinexpert, Folkhälsomyndigheten

 • Patrik Stålgren, enhetschef för strategiska partnerskap, innovation, näringsliv och nya metoder, Sida

 • Lotta Sylwander (moderator), program- och påverkanschef, UNICEF Sverige

Psykisk hälsa - en global utmaning som behöver globala lösningar. Hur kan biståndet bidra?

När: Fredag 30 juni klockan 15.00 till 15.45

Arrangör: UNICEF Sverige, War Child Sverige, Svenska Röda Korset

Plats: Donnersgatan 6, "Sverige i Världen"

Beskrivning:

Runt en miljard människor beräknas lida av psykisk ohälsa. Samtidigt ökar erkännandet av den viktiga roll psykisk hälsa har för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Hur kan biståndet svara upp mot denna utmaning? Vad kan vara specifika svenska bidrag i det globala arbetet?

Medverkande:

 • Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

 • Peter Brune, generalsekreterare, War Child Sverige

 • Anders Pedersen, chef internationell verksamhet, Svenska Röda Korset

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Skola-Pakistan-2023
Senaste nyheterna

Över 600 miljoner barn och unga i världen kan inte läsa en enkel text eller lösa enkla räkneuppgifter, trots att två tredjedelar av dem går i skolan. Världen står inför en global utbildningskris och värst är det för flickor. Utan utbildning riskerar barn att utnyttjas, hamna i barnarbete eller barnäktenskap och fastna i livslång fattigdom. UNICEF arbetar för att alla barn ska få den utbildning de har rätt till.

Spotify x UNICEF_illustration_16-9.png
Senaste nyheterna

Spotify och UNICEF ingår ett samarbete för att hjälpa unga att stärka sin psykiska hälsa, med fokus på de barn som lever i eller har flytt från krig och konflikter. På Spotifys nya hubb Our Minds Matter kommer barn och unga få tillgång till UNICEFs forskningsbaserade och engagerande material om psykisk hälsa. I ett första skede lanseras materialet till unga som drabbats av kriget i Ukraina.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.