Default hero image

Endast tre dagar efter den kraftiga jordbävningen på Java har UNICEF öppnat det första av fem centrum för barn som drabbats av jordbävningen.

Skribent |

Publicerad |

2006 06 01

Uppdaterad |

2006 06 01

UNICEF öppnar barncentrum för att skydda barn i jordbävningsområdet

Centren ska vara platser där barn ska känna sig trygga och kunna återgå till normala aktiviteter som att träffa jämnåriga och leka. Barnen ska också kunna få hjälp att börja bearbeta sina upplevelser.

Det första ”fritidshemmet” öppnade i Bantul-distriket i staden Yogyakarta, som drabbats hårdast av katastrofen. Senare i veckan öppnar ytterligare fyra ”fritidshem” och fler planeras i andra områden. UNICEF arbetar också för att erbjuda liknande mobila ”fritidshem” som ska kunna nå barn i avlägsna områden.

Många barn drabbade

- 40 procent av de skadade och hemlösa är barn och de har utsatts för svåra psykologiska påfrestningar. Därför är det avgörande att direkt få fram skyddande miljöer där barnen kan känna sig trygga och få en känsla av normalitet igen, säger Roberto Benes, som är ansvarig för program för särskilt utsatta barn för UNICEF i Indonesien.

Samtidigt som barnen kommer till ”fritidshemmet” tar UNICEFs personal kontakt med deras föräldrar för att utbilda dem i hur viktigt det är att hjälpa barnen i den svåra krisen och hur de bäst är ett stöd för sina barn.

Fortsatta flyg med förnödenheter

UNICEFs första flygplan med katastrofförnödenheter landade 48 timmar efter jordbävningen och distributionen av förstahjälpenutrustning och andra viktiga förnödenheter pågår kontinuerligt. Tack vare det generösa stödet i samband med tsunamin i Indonesien har man nu bland annat kunnat omdirigera materiel från Aceh-provinsen till de drabbade på Java.
Byn Kepek som utgjorde jordbävningens epicentrum, förlorade 80 procent av alla hus. UNICEFs första hjälptransport dit kom fram i tisdags.

Prioriterar vatten och mat

Totalt räknar man nu med att jordbävningen tagit över 5 500 människoliv och att upp till 200 000 människor kan ha förlorat sina hem.
Inom närmaste dagarna och veckorna prioriterar UNICEF basal och livsavgörande hjälp som rent vatten, mat, hygien, skydd åt hemlösa (tält och presenningar).

Samtidigt arbetar UNICEF för att få igång en massiv insats för skolor ? distribution av skoltält och undervisningsmaterial – för att alla barn ska kunna återgå till skolan den 18 juli, då det årlig lovet är slut.

*UNICEFs arbete är helt beroende av frivilliga bidrag. Vill du skänka pengar till UNICEFs katastrofarbete? Skänk en gåva här » *

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pojke Rafah - 2023 - cropped
Gaza

Akut brist på mat och snabb spridning av smittsamma sjukdomar hotar hundratusentals barns liv i norra Gaza, enligt en ny rapport.

pojkar - matkö Gaza 2023 - cropped
Gaza

En miljon barn i Gaza upplever en akut hungerkris, och mest sårbara är barn under fem år som riskerar svår och livshotande undernäring. Det enda som på allvar kan hindra tusentals fler barn från att dö är en omedelbar vapenvila.  

Syskonpar - Syrien 2023 - cropped
Jordbävning

Ett år har gått sedan två förödande jordbävningar och många efterskalv drabbade sydöstra Turkiet och Syrien. Sedan dess har vi jobbat med att nå så många som möjligt i området. Men nu kommer vintern och behovet av hjälp är fortsatt enormt.