Barn inlindade i filtar i Turkiet

Jordbävningen slår hårt

mot familjer på flykt

Tusentals människor har förlorat livet, många av dem barn. Ännu fler har fått se sina hem förstörda. Jordbävningen i Turkiet och Syrien är den värsta på nästan hundra år och slår hårt mot barn och familjer som redan innan katastrofen levde i utsatthet. UNICEF är på plats och jobbar intensivt med att hjälpa de barn som drabbats.

Skribent |

Publicerad |

2023 02 08

Uppdaterad |

2023 02 08

Tusentals barn i akut behov av hjälp i Turkiet och Syrien

Jordbävningen har fått katastrofala konsekvenser för familjer som redan innan levde i utsatthet. I södra Turkiet och norra Syrien bor många barn och familjer som flytt  från det brutala syriska inbördeskriget, vilket snart pågått i tolv år. Många av dem levde under svåra förhållanden, med begränsad tillgång till mat och sjukvård. Vattenburna sjukdomar som kolera spreds och hotade barns liv. Nu står dessa familjer, tillsammans med övriga invånare i regionen, utan tak över huvudet och skydd mot vinterkyla och regn. Det trauma som barnen och deras föräldrar nu upplever är det senaste i en lång rad svårigheter de mött under mer än ett decennium.

UNICEFs kommunikationschef i Syrien, Eva Hinds, berättar för Sveriges Radio:

– Flera sjukhus, skolor och andra viktiga faciliteter som barn och familjer är beroende av har rasat eller skadats. Människor har tvingats fly sina hem och behovet av skydd och rent vatten är stort. Det är väldigt kallt just nu, det regnar och snöar i flera delar av landet. Barn som har separerats från sina föräldrar i kaoset behöver stöd och skydd, säger Eva Hinds. 

Vill du hjälpa barn som drabbats av jordbävningen? Ge en gåva nu!

Barn och familjer tar skydd i Aleppo
Barn och familjer tar skydd på ett evakueringscenter i Aleppo. Foto: © UNICEF/UN0778264/Beshare/AFP

Viktigt att barn återförenas med sina föräldrar

UNICEF var på plats i regionen redan innan den kraftiga jordbävningen och nu skalar vi upp vårt arbete för möta det ökade behoven.  I katastrofer som den här är barnen extremt utsatta och vi fruktar att många fler liv är i fara. Barn löper omedelbar risk att skadas eller dödas i kommande efterskalv och kollaps av byggnader och infrastruktur. De behöver akut skydd, näring, rent dricksvatten och medicinsk omvårdnad. I både Turkiet och Syrien har barn förlorat föräldrar i rasmassorna eller separerats från sina familjer. En av UNICEFs viktigaste uppgifter är att se till att alla skadade, hemlösa och bortkomna barn hittas, registreras, skyddas och tas om hand i väntan på att bli återförenade med sina familjer.

Personer i rasmassorna av ett bostadshus i Aleppo
Människor försöker gräva fram vuxna och barn i rasmassorna av ett bostadshus i Aleppo, Syrien. Foto: © UNICEF/UN0779023/Sanadiki

Vad gör UNICEF i det jordbävningsdrabbade området just nu?

I Syrien fokuserar vi framför allt på: 

  • att barn och familjer har tillgång till rent dricksvatten och sanitet, vilket är avgörande för att förebygga sjukdom de första dagarna av en kris.

  • Skydda barn, inklusive att identifiera separerade och ensamkommande barn och arbeta för att återförena dem med sina familjer, samt ge barn psykologisk stöd.

  • Utbildning, skolor i Turkiet och delar av Syrien har nu stängts i en vecka och många skolor används till att husera de drabbade barnen och familjerna. Det är viktigt att barn kommer tillbaka till klassrummen så snart det går, för att ge en känsla av normalitet mitt i kaoset.

  • Medicinska förnödenheter. UNICEF försöker fylla de omedelbara behoven av förnödenheter från våra närmaste lager i Libanon och Jordanien. Vi har redan skickat utrustning till operationssalar, tillsammans med näring som högenergikex. Att säkerställa näringsbehoven för små barn under 2 år och gravida kvinnor är avgörande för att undvika ytterligare försämring av deras hälsa.

  • UNICEF samordnar insatser med andra FN-organ och partner och levererar hjälp genom mobila team. 

I Turkiet fokuserar insatserna för närvarande på sök- och räddningsinsatser.

  • UNICEF samordnar behoven kopplade till den bredare humanitära responsen med regeringen och med myndigheterna för katastrof och nödsituationer.

  • Vi evakuerar barn som drabbats av katastrofen till trygga platser. 

  • UNICEFs stöd kommer även att omfatta hygienkit, filtar och vinterkläder.

UN0777983 (1).jpg

Hjälp barnen nu

Situationen för barn och familjer i Turkiet och Syrien är akut. Din hjälp behövs.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.

Barn i regnigt Rafah - Gaza 2024 - cropped
Gaza

Senast i maj kommer massvält råda i norra Gaza visar en ny analys från IPC, Integrated Food Security Phase Classification. För att förhindra svältkatastrofen krävs en omedelbar humanitär vapenvila och att nödhjälp släpps in i enorm skala.

Flicka - Rafah city - januari 2024 - cropped
Gaza

Det är oförlåtligt att världen tillåter att barn svälter ihjäl. UNICEF och andra organisationer måste få komma in med mer nödhjälp. För barnens skull krävs en omedelbar humanitär vapenvila.