Default hero image

Torkan i östra Afrika slår

hårt mot 1,2 miljoner barn

Södra Etiopien, norra Kenya och centrala och södra Somalia har drabbats av den värsta torkan på tio år. Sex miljoner människor är i desperat behov av katastrofhjälp. 1,2 miljoner småbarn hotas av undernäring och riskerar att drabbas av dödliga sjukdomar som mässling och malaria. UNICEF bedömmer situationen som mycket allvarlig och vädjar nu om bidrag.

Skribent |

Publicerad |

2006 01 26

Uppdaterad |

2006 01 26

Torkan i östra Afrika slår hårt mot 1,2 miljoner barn

UNICEF förser tiotusentals barn i området med näringstillskott och dricksvatten. Brist på regn under två år i rad har påskyndat krisen i de ekologiskt känsliga områdena i östra Afrika där jordbruket redan tidigare var hårt ansatt på grund av oroligheter och konflikter. När skördar förstörs och uteblir dör boskapen och människor mister sin inkomst. Bristen på mat och vatten är akut.

Den här torkan förvärrar en redan bedrövlig humanitär situation, säger Per Engebak, UNICEFs regionschef i östra och södra Afrika. Människorna i de här områdena har redan oerhörda problem att överleva och torkan gör det ännu svårare eftersom allt fler blir utblottade.

Alltfler barn undernärda

Antalet undernärda barn (under fem år) ökar i området. Mer än 56 000 barn lider av undernäring i Somalia och Etiopien. I takt med att torkan förvärras förvärras kommer snart 3 av 10 barn i Somalia att vara undernärda. I Kenya uppskattar UNICEF att mellan 40 000 och 60 0000 barn och kvinnor kommer att vara undernärda.

Mässlingsepidemi hotar

Det höga antalet undernärda barn i kombination med låga vaccinationssiffror innebär en stor risk för att en mässlingsepidemi bryter ut. Barn som är svaga på grund av undernäring drabbas mycket lättare av infektioner och mässling är en av de sjukdomar som sprids lättast och snabbast. Under den förra torkan år 2000 var mässlingen orsak till 22 procent av dödsfallen bland barn under fem år i Etiopien.

I södra Somalia är mässling orsak till uppåt hälften av alla dödsfall bland barn. Där har år av inbördeskrig och brist på socialservice medfört att omkring 90 procent av barn under fem år fortfarande inte vaccinerats mot mässlingen. Situationen är liknande i de drabbade områdena i Etiopien.

Risk för övergrepp och exploatering

Med torkan ökar också andra hot mot barnen än sjukdomar. Många barn uteblir från skolan för att de måste hjälpa till att skaffa vatten och mat till sig själva och sin familj. Dessutom ökar risken för övergrepp och exploatering i den farliga miljö som uppstår när människor är på flykt och många saknar inkomst.

16,4 miljoner dollar behövs akut!

UNICEF vädjar nu till givare runt om i världen. 16,4 miljoner dollar krävs för att kunna hjälpa de allra mest utsatta barnen och deras familjer att överleva under de närmaste tre månaderna. UNICEFs plan är att i samarbete med de drabbade ländernas regeringar utöka redan pågående näringsprojekt, utöka vaccinations- och vitamin A-kampanjer, få fram rent vatten och toaletter samt att se till att barnen skyddas mot övergrepp och exploatering.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i mammas famn - DR Kongo 2024
Demokratiska republiken Kongo

I förra veckan talade UNICEFs vice generalsekreterare Ted Chaiban i FN:s säkerhetsråd med anledning av att allt fler barn dödas, skadas och utsätts för våld och övergrepp under krig och konflikter.

Pojke bland rasmassor - Gaza - maj 2024
Gaza

Redan för flera månader sedan beskrev våra kollegor på plats Gaza som den värsta och farligaste platsen på jorden för barn. Sedan dess har det blivit värre. Mycket värre.

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.