Torka

Torka och förändrad nederbörd leder till missväxt och stigande livsmedelspriser. För fattiga ökar risken för näringsbrist och svält. UNICEF arbetar för att minska klimatförändringarnas påverkan på barn; bland annat genom att stärka system och infrastruktur för vatten.

un0635404.jpg
Somalia

Kameler som dricker. Barn som leker. Människor som överlever. Eftersom de har vatten. I Somalia har UNICEF borrat efter vatten som under torkan räddar barns liv.

un0657271.jpg
Afrikas horn

Flickor så unga som tolv år tvingas in i barnäktenskap och riskerar att bli könsstympade när den värsta torkan på 40 år tvingar människor till desperata åtgärder för att överleva.

Etiopien-Hamida-Mohammed-575x383.jpg
Etiopien

Hamida är sex år och bor i Etiopien. Hennes familj har förlorat nästan all sin boskap i den värsta torkan på 50 år. I östra och södra Afrika kämpar miljontals barn mot undernäring, sjukdomar och vattenbrist. Trots det är det en katastrof som nästan ingen pratar om.

nordkorea.jpg
Nordkorea

Barns liv är i stor fara i Nordkorea sedan delar av landet drabbats hårt av svår torka. Om torkan fortsätter riskerar många barn undernäring och sjukdomar, varnar UNICEF idag.

Unicef Logo Swedish
Afrikas horn

Torkan i östra Afrika fortsätter. Fortfarande saknas enligt FN 426 miljoner USD för att kunna hjälpa människorna i det drabbade området. UNICEF vädjar därför om 97,7 miljoner USD för att kunna hjälpa 1,6 miljoner barn som genom undernäringen blir alltmer sårbara för dödliga sjukdomar som mässlingen och diarré.

Unicef Logo Swedish
Afrikas horn

Södra Etiopien, norra Kenya och centrala och södra Somalia har drabbats av den värsta torkan på tio år. Sex miljoner människor är i desperat behov av katastrofhjälp. 1,2 miljoner småbarn hotas av undernäring och riskerar att drabbas av dödliga sjukdomar som mässling och malaria. UNICEF bedömmer situationen som mycket allvarlig och vädjar nu om bidrag.