un0332992.jpg

Pandemins konsekvenser skadar

barn mer än själva sjukdomen

6,7 miljoner barn riskerar att bli allvarligt undernärda på grund av coronapandemins konsekvenser varnar UNICEF. Det betyder att 10000 fler barn riskerar att dö varje månad innan året är slut. Och det är bara toppen av isberget om inte stora insatser görs nu.

Skribent |

Publicerad |

2020 09 01

Uppdaterad |

2020 09 01

Pandemins konsekvenser skadar barn mer än själva sjukdomen

Redan före coronapandemin led 47 miljoner barn världen över av wasting , det vill säga undervikt på grund av undernäring – ett livshotande tillstånd. Men utan snabba insatser riskerar nu antalet att öka till nära 54 miljoner. Orsaken till ökningen är de socioekonomiska effekterna av coronapandemin.

Enligt en analys publicerad i The Lancet lever 80 procent av barnen som riskerar att drabbas i Afrika, söder om Sahara, och i södra Asien – varav över hälften i södra Asien.

– En ökande fattigdom bland hushåll och störningar i livsmedelsförsörjningen, i kombination med avbrutna näringsprogram, har lett till att barn får sämre tillgång till mat och att undernäringen kommer att stiga, säger Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef.

Det blir allt tydligare att pandemins konsekvenser skadar barn mer än själva sjukdomen.

Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef.

Rapporter från UNICEF under början av pandemin visar på en minskning med omkring 30 procent bland de livräddande näringsinsatserna som görs runt om i världen.

  • I vissa länder har insatserna minskat med 75-100 procent under nedstängningarna.

  • Över 250 miljoner barn världen över går miste om A-vitamintillskott (tillskott av vitamin A motverkar både barnblindhet och minskar dödsfallen av diarré).

  • Hundratals miljoner barn får inte vaccin mot farliga sjukdomar på grund av isolering, social distansering och minskad tillgång till vaccinationstjänster, då sjukvården tvingas lägga om sitt arbete för att agera på utbrottet av coronaviruset.

uni287192.jpg
Aissata, sex månader, äter näringsrik nötkräm i sitt hem i Mopti i centrala Mali. Tidigare var hon så svårt undernärd att hon slutade röra sig. "Jag var helt förtvivlad," berättar hennes pappa Boureima, "jag förberedde mig mentalt på att förlora mitt barnFoto: © UNICEF/Dicko

UNICEF, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), FN:s livsmedelsprogam (WFP) och Världshälsoorganisationen (WHO) kommenterar rapporten i The Lancet och varnar för konsekvenserna om inte stora insatser görs nu för att skydda barns rättigheter. Läget är akut och mer pengar behövs snabbt till insatser för att minska effekterna av pandemin och rädda barns liv. Det är kritiskt viktigt att:

  • Skydda tillgången på näringsrik mat genom att se livsmedelssektorn som en hörnsten i arbetet mot coronapandemin.

  • Investera i stödinsatser för näring till barn och mammor.

  • Trappa upp insatserna för att snabbt kunna identifiera och behandla undernärda barn.

  • Se till att barn kan fortsätta få näringsrik mat i skolan, genom att till exempel nå utsatta barn med hemleveranser eller kuponger även när skolorna är stängda.

  • Öka det sociala skyddet bland de fattigaste och mest utsatta hushållen för att stötta tillgången till näringsrik mat och andra livsviktiga tjänster.

Barnen får inte bli pandemins glömda offer. Vi måste kunna tänka både kort- och långsiktigt samtidigt för att skapa en ljusare framtid för barn och unga.

Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef.

UNICEF arbetar hårt för att se till att coronapandemin inte blir en bestående kris för barn. Samhällen och länder måste samarbeta över gränserna för att bygga upp en bättre värld för barnen. Våra system och regelverk måste skydda barn och deras familjer alltid , inte bara under en kris. Det är nu vi gör grundarbetet, tillsammans, för en bättre framtid.

Ge en gåva idag så är du med och kämpar för att stoppa spridningen av coronaviruset och mildra dess negativa konsekvenser på barns framtid:

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pojke Rafah - 2023 - cropped
Gaza

Akut brist på mat och snabb spridning av smittsamma sjukdomar hotar hundratusentals barns liv i norra Gaza, enligt en ny rapport.

pojkar - matkö Gaza 2023 - cropped
Gaza

En miljon barn i Gaza upplever en akut hungerkris, och mest sårbara är barn under fem år som riskerar svår och livshotande undernäring. Det enda som på allvar kan hindra tusentals fler barn från att dö är en omedelbar vapenvila.  

Syskonpar - Syrien 2023 - cropped
Jordbävning

Ett år har gått sedan två förödande jordbävningar och många efterskalv drabbade sydöstra Turkiet och Syrien. Sedan dess har vi jobbat med att nå så många som möjligt i området. Men nu kommer vintern och behovet av hjälp är fortsatt enormt.