Default hero image

Martinez Stora skyfall under de senaste veckorna har orsakat svåra översvämningar i Guyana, Venezuela och Colombia. Mer än 350 000 människor har drabbats - varav över hälften är barn.

Skribent |

Publicerad |

2005 02 22

Uppdaterad |

2005 02 22

Översvämningen i Sydamerika slår hårt mot hundratusentals barn

I Guyana är mer än 290 000 människor utsatta och en tredjedel av dem är barn. I Venezuela och Colombia beräknas 120 000 respektive 11 000 barn vara drabbade.
Den regionansvarige för UNICEF i Latinamerika, Nils Kastberg, har rest till Georgetown i Guyana för att få en överblick av situationen och personligen stötta UNICEFs arbete med att hjälpa alla de barn som drabbats av katastrofen.

Ingen skola för barnen

Sedan det massiva regnet började har mer än 80 000 barn och ungdomar i Guyana inte kunnat gå i skolan, eftersom skolbyggnaderna används som härbärgen åt de drabbade. UNICEF arbetar därför med att bygga upp alternativa tältläger, så att barnen kan återgå till skolan och en relativt normal vardag. UNICEF förser även barnen och deras familjer med socker/saltlösning, rent vatten och filtar.

- Det viktigaste just nu är att se till att människor får rent vatten, grundläggande sjukvård och och att barnen kommer tillbaka till skolan så fort som möjligt, menar Kastberg

Risk för sjukdomar

I Venezuela beräknas mer än 120 000 barn vara drabbade av katastrofen. Nästan halva landet är ödelagt och översvämningen förvärras alltmer. Risken för att sjukdomar ska sprida sig är hög och behovet av mat, härbärgen och rent vatten är mycket stort. De huvudsakliga hälsoproblemen för barnen är influensa, lunginflammation, diarré och hudinfektioner.
UNICEF är bekymrade över att även malaria och andra sjukdomar kan börja spridas. I samarbete med lokalsamhällena försöker UNICEF öka medvetenheten om hygien och sanitet, både i direkt och i förebyggande syfte.

- Detta är en fruktansvärd och oväntad tragedi. Egentligen är det torrperiod nu, men det kraftiga regnandet har orsakat svåra översvämningar, säger UNICEFs landsrepresentant för Venezuela, Anna Lucia D'Emilio.

Katastroftillstånd

Venezuelas regering har utlyst katastroftillstånd i vissa områden. Översvämmade floder har förstört många broar och vägar och landets stora vattenledningar är förstörda. Och fler översvämningar befaras nu eftersom mer regn är att vänta enligt meteorologer.
UNICEF samarbetar med lokala organisationer för att skydda de barn som bor i härbärgen och se till att de inte skiljs från sina föräldrar. Dessutom tränar UNICEF volontärer i psykosocialt stöd och anordnar en kurs om barns rättigheter i katastrofsituationer.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.

Barn i regnigt Rafah - Gaza 2024 - cropped
Gaza

Senast i maj kommer massvält råda i norra Gaza visar en ny analys från IPC, Integrated Food Security Phase Classification. För att förhindra svältkatastrofen krävs en omedelbar humanitär vapenvila och att nödhjälp släpps in i enorm skala.

Flicka - Rafah city - januari 2024 - cropped
Gaza

Det är oförlåtligt att världen tillåter att barn svälter ihjäl. UNICEF och andra organisationer måste få komma in med mer nödhjälp. För barnens skull krävs en omedelbar humanitär vapenvila.