UNICEFÄmne
Venezuela

Venezuela

Venezuela är ett av de 190 länder där UNICEF finns på plats och arbetar, tillsammans med och på uppdrag av landets regering, för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Unicef Logo Swedish
Klimatförändringar

Martinez Stora skyfall under de senaste veckorna har orsakat svåra översvämningar i Guyana, Venezuela och Colombia. Mer än 350 000 människor har drabbats - varav över hälften är barn.